אקוודור

כדורגל - אקוודור - אקוודורית ראשונה, שלב שני

300. הסתיים רונה - אאוקס S,D 2.00 2.90 2.50 1 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  אאוקס במשחק חוץ שווה כוחות מול רונה , למרות שרונה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של אאוקס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מרונה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מרונה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה במשחק שווה כוחות מול אאוקס , אך מכיוון שרונה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאאוקס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס במשחק חוץ יחסית לא קל מול רונה , על פי מדד המומנטום ראש בראש אאוקס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס במשחק חוץ שווה כוחות מול רונה , למרות שרונה מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של אאוקס טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס במשחק חוץ יחסית לא קל מול רונה , על פי מדד העוצמה ממוצע אאוקס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה במשחק יחסית לא קל מול אאוקס , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שרונה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. רונה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאוקס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מרונה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רונה מארחת את אאוקס במסגרת אקוודורית ראשונה, שלב שני. אאוקס עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

יום שישי, תאריך 23 אוקטובר 2020. משחק בין רונה לאאוקס במסגרת האקוודורית ראשונה, שלב שני.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים רונה ניצחה פעמיים (נגד אינדפנדייטה דל ואלה, ריבר פלייט אקוודור), הפסידה 3 פעמים (נגד אל נאסיונל קיטו, ליגה דפורטיבו קיטו, דלפין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אאוקס ניצחה פעמיים (נגד טכניקו יונבריסטריו, פורטווייחו), הפסידה פעם אחת (נגד אולמדו) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד דלפין, אורנסה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה רונה ניצחה 4 פעמים ומנגד אאוקס ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.66 -2.00
סיכום כללי רונה (10), אאוקס (10) -3 -0.70
סיכום בית חוץ רונה (5), אאוקס (5) 4 1.00
ראש בראש כללי רונה (15) נגד אאוקס (15) -4 -0.40
ראש בראש בית חוץ רונה (7) נגד אאוקס (7) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב רונה אאוקס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 1.33
סיכום כללי רונה (10), אאוקס (10) -1 2
סיכום בית חוץ רונה (5), אאוקס (5) 3 -1
ראש בראש כללי רונה (15) נגד אאוקס (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ רונה (7) נגד אאוקס (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
17 9 8 מספר משחקים 9 8 17
6 2 4 נצחונות 8 0 8
3 1 2 תיקו 0 3 3
8 6 2 הפסדים 1 5 6
20 8 12 שערים שהבקיעו 20 10 30
26 17 9 שערים שספגו 5 21 26
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 0 5
3 3 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 0.9 1.5 ממוצע שערים למשחק 2.2 1.3 1.8
1.5 1.9 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 2.6 1.5
0.2 0.1 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.0 0.3
0.2 0.3 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.1
46" 54" 40" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 39" 37" 38"
40" 49" 27" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 40" 35" 36"
התפלגות זמני הבקעה
5.0%
0-15
6.7%
15.0%
15-30
23.3%
15.0%
30-45
13.3%
15.0%
45-60
10.0%
20.0%
60-75
13.3%
30.0%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי רונה (10), אאוקס (10) 3.25 3
סיכום בית חוץ רונה (5), אאוקס (5) 3.50 4.5
ראש בראש כללי רונה (15) נגד אאוקס (15) 2.53 3
ראש בראש בית חוץ רונה (7) נגד אאוקס (7) 2.86 3
תאריך שעה 1 X 2
22/10/202018:351.952.802.65
22/10/202019:102.052.802.50
22/10/202020:552.002.852.45
23/10/202002:352.102.852.40
23/10/202008:402.102.802.35
23/10/202008:552.052.802.45
23/10/202010:102.002.852.50
23/10/202010:452.002.852.55
23/10/202011:002.102.802.35
23/10/202011:502.152.802.35
23/10/202013:252.102.802.40
23/10/202017:052.152.802.35
23/10/202017:152.102.852.40
23/10/202018:152.052.852.45
23/10/202021:302.052.902.40
23/10/202021:502.152.902.25
23/10/202023:152.102.902.35
23/10/202023:302.052.902.40
23/10/202023:352.002.902.50

אקוודורית ראשונה, שלב שני 23/10/2020 07:14

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ברצלונה ספורטינג קלאב22000 - 336
 • נ
 • נ
2ריבר פלייט אקוודור22001 - 326
 • נ
 • נ
3אאוקס21103 - 414
 • נ
 • ת
4יוניברסיטד קתוליקה21102 - 314
 • ת
 • נ
5ליגה דפורטיבו קיטו21013 - 743
 • ה
 • נ
6פורטווייחו21012 - 423
 • ה
 • נ
7אינדפנדייטה דל ואלה21015 - 503
 • נ
 • ה
8רונה21014 - 403
 • ה
 • נ
9מקרה21012 - 203
 • נ
 • ה
10אמלק21011 - 103
 • ה
 • נ
11אל נאסיונל קיטו21014 - 2-23
 • נ
 • ה
12דפורטיבו קואנקה21016 - 2-43
 • נ
 • ה
13דלפין20113 - 2-11
 • ה
 • ת
14אורנסה20112 - 1-11
 • ת
 • ה
15אולמדו20023 - 1-20
 • ה
 • ה
16טכניקו יונבריסטריו20024 - 1-30
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ליגה דפורטיבו קיטו15112213 - 291635
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2אינדפנדייטה דל ואלה1595122 - 361432
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3יוניברסיטד קתוליקה1594214 - 321831
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
4ברצלונה ספורטינג קלאב1585213 - 231029
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5מקרה1566317 - 22524
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
6אאוקס1572623 - 26323
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
7טכניקו יונבריסטריו1564516 - 17122
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
8דלפין1553722 - 17-518
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
9ריבר פלייט אקוודור1553723 - 17-618
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
10רונה1553722 - 16-618
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
11אולמדו1552829 - 26-317
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
12אמלק1544722 - 20-216
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
13אל נאסיונל קיטו1535724 - 16-814
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
14פורטווייחו1534830 - 19-1113
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
15אורנסה1517727 - 15-1210
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
16דפורטיבו קואנקה1515930 - 16-148
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

רונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/10/2020 אל נאסיונל קיטו נגד רונה הפסד 2 : 1
14/10/2020 רונה נגד אינדפנדייטה דל ואלה נצחון 3 : 2
03/10/2020 ליגה דפורטיבו קיטו נגד רונה הפסד 2 : 0
26/09/2020 רונה נגד ריבר פלייט אקוודור נצחון 2 : 1
20/09/2020 דלפין נגד רונה הפסד 4 : 1
11/09/2020 רונה נגד פורטווייחו נצחון 1 : 0
05/09/2020 רונה נגד ברצלונה ספורטינג קלאב הפסד 1 : 2
01/09/2020 אורנסה נגד רונה ניצחון 0 : 2
29/08/2020 רונה נגד דפורטיבו קואנקה תיקו 1 : 1
23/08/2020 אולמדו נגד רונה ניצחון 1 : 2

אאוקס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/10/2020 אאוקס נגד טכניקו יונבריסטריו אקוודורית ראשונה פלייאוף נצחון 2 : 1
14/10/2020 דלפין נגד אאוקס אקוודורית ראשונה פלייאוף תיקו 2 : 2
03/10/2020 אאוקס נגד פורטווייחו אקוודורית ראשונה פלייאוף נצחון 4 : 1
27/09/2020 אולמדו נגד אאוקס אקוודורית ראשונה פלייאוף הפסד 3 : 2
19/09/2020 אורנסה נגד אאוקס אקוודורית ראשונה פלייאוף תיקו 2 : 2
13/09/2020 אאוקס נגד דפורטיבו קואנקה אקוודורית ראשונה פלייאוף נצחון 2 : 0
06/09/2020 אאוקס נגד ריבר פלייט אקוודור אקוודורית ראשונה פלייאוף נצחון 3 : 1
02/09/2020 ברצלונה ספורטינג קלאב נגד אאוקס אקוודורית ראשונה פלייאוף הפסד 4 : 2
29/08/2020 אאוקס נגד מקרה אקוודורית ראשונה פלייאוף נצחון 1 : 0
25/08/2020 אינדפנדייטה דל ואלה נגד אאוקס אקוודורית ראשונה פלייאוף תיקו 1 : 1

רונה נגד אאוקס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/03/2020 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה אאוקס 3 : 0
03/08/2019 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס אאוקס 1 : 2
09/03/2019 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה תיקו 1 : 1
15/12/2018 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה תיקו 2 : 2
11/12/2018 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס רונה 1 : 0
10/09/2017 אקוודורית שניה אאוקס נגד רונה אאוקס 1 : 0
27/05/2017 אקוודורית שניה רונה נגד אאוקס אאוקס 0 : 1
23/04/2017 אקוודורית שניה אאוקס נגד רונה אאוקס 4 : 1
20/11/2016 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס רונה 2 : 0
21/08/2016 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה רונה 0 : 1
03/07/2016 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס אאוקס 1 : 4
28/02/2016 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה תיקו 1 : 1
02/10/2015 אקוודורית ראשונה פלייאוף אאוקס נגד רונה תיקו 0 : 0
13/09/2015 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס רונה 3 : 1
11/04/2015 אקוודורית ראשונה פלייאוף רונה נגד אאוקס תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס