איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שניה

236. הסתיים אמפולי - פיזה S,D 1.70 2.95 3.10 3 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.85-1.9
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאמפולי המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אמפולי.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אמפולי.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי במשחק שווה כוחות מול פיזה , אך מכיוון שאמפולי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי במשחק שווה כוחות מול פיזה , אך מכיוון שאמפולי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אמפולי מארחת את פיזה במסגרת איטלקית שניה. אמפולי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אמפולי. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-10%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-10%
  מכיוון שאמפולי המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-10% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-10%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-10%
  מכיוון שאמפולי המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-10% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

 • ABCD

  SEIRE B - 23-10

1 X 2
1.70 2.95 3.10
50% 28% 22%
(9 ממליצים) (5 ממליצים) (4 ממליצים)

יום שישי, תאריך 23 אוקטובר 2020. משחק בין אמפולי לפיזה במסגרת ה איטלקית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אמפולי המארחת ממוקמת במקום ה-2 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 0.50 שערים) כאשר מנגד פיזה האורחת ממוקמת במקום ה-18 עם 3 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 2.00 שערים).
אמפולי עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ספאל,פסקארה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פיזה ניצחה פעם אחת (נגד יובה סטאביה), הפסידה פעם אחת (נגד סלרניטאנה) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד מונזה, קרמונזה, רג'יאנה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אמפולי ניצחה פעמיים ומנגד פיזה ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.33 1.67
סיכום כללי אמפולי (10), פיזה (10) 5 0.30
סיכום בית חוץ אמפולי (5), פיזה (5) 4 0.00
ראש בראש כללי אמפולי (4) נגד פיזה (4) 4 -0.75
ראש בראש בית חוץ אמפולי (2) נגד פיזה (2) 2 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אמפולי פיזה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.00 -0.33
סיכום כללי אמפולי (10), פיזה (10) 4 -1
סיכום בית חוץ אמפולי (5), פיזה (5) 2 -2
ראש בראש כללי אמפולי (4) נגד פיזה (4) 2 -2
ראש בראש בית חוץ אמפולי (2) נגד פיזה (2) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 2 2 מספר משחקים 2 2 4
3 2 1 נצחונות 0 0 0
1 0 1 תיקו 2 1 3
0 0 0 הפסדים 0 1 1
6 4 2 שערים שהבקיעו 2 3 5
2 1 1 שערים שספגו 2 6 8
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 2.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.5 1.3
0.5 0.5 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 3.0 2.0
0.5 0.5 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.3 0.0 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
24" 5" 63" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 44" 52" 48"
33" 32" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 43" 17" 30"
התפלגות זמני הבקעה
33.3%
0-15
20.0%
0.0%
15-30
20.0%
0.0%
30-45
20.0%
16.7%
45-60
0.0%
33.3%
60-75
0.0%
16.7%
75-90
40.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אמפולי (10), פיזה (10) 3.05 2.5
סיכום בית חוץ אמפולי (5), פיזה (5) 3.40 4
ראש בראש כללי אמפולי (4) נגד פיזה (4) 3.25 3
ראש בראש בית חוץ אמפולי (2) נגד פיזה (2) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
20/10/202015:102.102.752.45
21/10/202011:251.602.554.20
21/10/202011:301.752.553.50
21/10/202011:451.752.553.55
21/10/202015:501.802.503.45
21/10/202016:401.752.553.40
22/10/202006:251.802.603.30
22/10/202011:301.802.603.25
22/10/202015:501.802.603.15
22/10/202019:101.852.603.10
22/10/202022:251.902.603.00
23/10/202000:151.852.653.05
23/10/202007:351.852.652.95
23/10/202010:101.902.652.90
23/10/202010:251.902.652.85
23/10/202010:501.902.652.90
23/10/202011:001.852.653.00
23/10/202012:101.902.652.95
23/10/202015:201.702.953.10

איטלקית שניה 23/10/2020 22:07

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1צ'יטאדלה43101 - 8710
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2אמפולי43102 - 6410
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3סלרניטאנה42204 - 848
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4ונציה42112 - 537
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5קייבו42112 - 317
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
6פרוסינונה42112 - 317
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
7רג'ינה41303 - 526
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
8לצ'ה41215 - 4-15
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
9רג'יאנה41125 - 504
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
10קוסנצה40402 - 204
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
11ברשיה41125 - 4-14
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
12אסקולי41125 - 3-24
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
13מונזה30301 - 103
 • ת
 • ת
 • ת
14ספאל40316 - 5-13
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
15פורדנון40316 - 4-23
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
16קרמונזה40315 - 3-23
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
17וירטוס אנטלה40313 - 1-23
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
18פיזה40318 - 5-33
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
19ויצ'נזה30213 - 2-12
 • ת
 • ת
 • ה
20פסקארה40139 - 2-71
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

אמפולי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/10/2020 אמפולי נגד ספאל נצחון 2 : 1
17/10/2020 פסקארה נגד אמפולי ניצחון 1 : 2
03/10/2020 אמפולי נגד מונזה תיקו 0 : 0
30/09/2020 אמפולי נגד רנאטה נצחון 2 : 1
26/09/2020 פרוסינונה נגד אמפולי ניצחון 0 : 2
04/08/2020 קייבו נגד אמפולי תיקו 1 : 1
31/07/2020 ליבורנו נגד אמפולי ניצחון 0 : 2
27/07/2020 אמפולי נגד קוסנצה הפסד 1 : 5
24/07/2020 סלרניטאנה נגד אמפולי ניצחון 2 : 4
17/07/2020 אמפולי נגד וירטוס אנטלה הפסד 2 : 4

פיזה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/10/2020 פיזה נגד מונזה איטלקית שניה תיקו 1 : 1
17/10/2020 סלרניטאנה נגד פיזה איטלקית שניה הפסד 4 : 1
04/10/2020 פיזה נגד קרמונזה איטלקית שניה תיקו 1 : 1
30/09/2020 פיזה נגד יובה סטאביה גביע איטלקי נצחון 2 : 0
27/09/2020 רג'יאנה נגד פיזה איטלקית שניה תיקו 2 : 2
31/07/2020 פרוסינונה נגד פיזה איטלקית שניה תיקו 1 : 1
27/07/2020 פיזה נגד אסקולי איטלקית שניה נצחון 1 : 0
24/07/2020 קוסנצה נגד פיזה איטלקית שניה הפסד 2 : 1
17/07/2020 פיזה נגד טראפני איטלקית שניה נצחון 3 : 2
13/07/2020 וירטוס אנטלה נגד פיזה איטלקית שניה תיקו 1 : 1

אמפולי נגד פיזה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/02/2020 איטלקית שניה אמפולי נגד פיזה אמפולי 2 : 1
24/09/2019 איטלקית שניה פיזה נגד אמפולי אמפולי 2 : 3
17/03/2009 איטלקית שניה פיזה נגד אמפולי פיזה 2 : 0
24/10/2008 איטלקית שניה אמפולי נגד פיזה פיזה 0 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

237. הסתיים אמפולי - פיזה (1+) 3.20 3.45 1.55 3 - 1 מידע נוסף
238. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אמפולי - פיזה S,D 2.55 1.75 3.15 4 מידע נוסף
239. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אמפולי - פיזה S,D 1.55 1.75 4 מידע נוסף
240. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אמפולי - פיזה S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס