פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שניה

166. הסתיים פנאפייל - ארוקה S,D 2.55 2.45 2.25 2 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ארוקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול פנאפייל , על פי מדד המומנטום הכללי ארוקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאפייל , למרות שפנאפייל מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של ארוקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה במשחק חוץ שווה כוחות מול פנאפייל , למרות שפנאפייל מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של ארוקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מפנאפייל , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מפנאפייל , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול פנאפייל , על פי מדד המומנטום ראש בראש ארוקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול פנאפייל , על פי מדד העוצמה כללית ארוקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפנאפייל , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פנאפייל מארחת את ארוקה במסגרת פורטוגלית שניה. ארוקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 23 אוקטובר 2020. משחק בין פנאפייל לארוקה במסגרת הפורטוגלית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פנאפייל המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 9 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 1.33 שערים) כאשר מנגד ארוקה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 9 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.67 וסופגת 0.33 שערים).
במשחקים האחרונים פנאפייל ניצחה 3 פעמים (נגד Lagos, מפרה, פורטו ב'), הפסידה פעמיים (נגד אקדמיקה קוימברה, וילפרנקסה) כאשר מנגד ארוקה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד בנפיקה ליסבון ב',Estudantes Africanos,פיאדדה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פנאפייל ניצחה 6 פעמים ומנגד ארוקה ניצחה 5 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 -0.67
סיכום כללי פנאפייל (10), ארוקה (10) -4 -1.40
סיכום בית חוץ פנאפייל (5), ארוקה (5) -1 0.00
ראש בראש כללי פנאפייל (11) נגד ארוקה (11) -4 0.09
ראש בראש בית חוץ פנאפייל (5) נגד ארוקה (5) -2 -0.20

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פנאפייל ארוקה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 2.00
סיכום כללי פנאפייל (10), ארוקה (10) -1 3
סיכום בית חוץ פנאפייל (5), ארוקה (5) 1 2
ראש בראש כללי פנאפייל (11) נגד ארוקה (11) -2 2
ראש בראש בית חוץ פנאפייל (5) נגד ארוקה (5) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 2 3 מספר משחקים 2 3 5
3 1 2 נצחונות 0 1 1
0 0 0 תיקו 2 1 3
2 1 1 הפסדים 0 1 1
8 3 5 שערים שהבקיעו 1 2 3
6 3 3 שערים שספגו 1 1 2
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 2 3
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.5 1.7 ממוצע שערים למשחק 0.5 0.7 0.6
1.2 1.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 0.3 0.4
0.2 0.0 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.7 0.6
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.7 0.6
45" 56" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 24" 35" 29"
45" 69" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 3" 1" 2"
התפלגות זמני הבקעה
12.5%
0-15
0.0%
12.5%
15-30
33.3%
12.5%
30-45
33.3%
12.5%
45-60
33.3%
37.5%
60-75
0.0%
12.5%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פנאפייל (10), ארוקה (10) 2.50 2
סיכום בית חוץ פנאפייל (5), ארוקה (5) 1.60 3
ראש בראש כללי פנאפייל (11) נגד ארוקה (11) 2.82 2
ראש בראש בית חוץ פנאפייל (5) נגד ארוקה (5) 1.80 3
תאריך שעה 1 X 2
20/10/202015:102.052.802.45
22/10/202011:252.352.652.20
22/10/202011:402.352.652.25
22/10/202012:502.402.702.15
22/10/202018:002.452.652.20
23/10/202003:402.452.602.20
23/10/202009:352.452.552.25
23/10/202010:252.552.502.20
23/10/202010:302.602.502.15
23/10/202012:502.652.452.15
23/10/202013:552.602.452.20
23/10/202015:452.702.452.10
23/10/202015:552.752.502.05
23/10/202016:152.652.452.15
23/10/202018:202.602.452.20
23/10/202019:102.552.452.25

פורטוגלית שניה 23/10/2020 20:34

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מפרה65014 - 12815
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2אשטוריל64114 - 8413
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3שאבס63216 - 10411
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
4פיירנסה63218 - 10211
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
5אקדמיקה קוימברה63212 - 4211
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
6ארוקה62312 - 429
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
7פנאפייל63038 - 919
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
8אולביירנסה62226 - 718
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
9ויז'לה622210 - 7-38
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
10קאסה פיה622212 - 7-58
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
11פורטו ב'62139 - 1017
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
12פיאדדה62138 - 5-37
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
13בנפיקה ליסבון ב'620410 - 1336
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14ליישוש61327 - 6-16
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
15ספורטינג קוביליה61239 - 6-35
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
16וארזים61236 - 3-35
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
17וילפרנקסה612312 - 7-55
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
18אקדמיקה ויסו60337 - 2-53
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה

פנאפייל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/10/2020 אקדמיקה קוימברה נגד פנאפייל הפסד 2 : 1
10/10/2020 Lagos נגד פנאפייל ניצחון 1 : 3
02/10/2020 פנאפייל נגד מפרה נצחון 3 : 1
27/09/2020 פורטו ב' נגד פנאפייל ניצחון 1 : 2
23/09/2020 פנאפייל נגד וילפרנקסה הפסד 1 : 2
18/09/2020 אולביירנסה נגד פנאפייל הפסד 2 : 1
14/09/2020 פנאפייל נגד ספורטינג קוביליה נצחון 1 : 0
05/03/2020 אקדמיקה קוימברה נגד פנאפייל הפסד 3 : 0
29/02/2020 פנאפייל נגד נאסיונל מדיירה תיקו 1 : 1
17/02/2020 פנאפייל נגד שאבס תיקו 0 : 0

ארוקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/10/2020 ארוקה נגד בנפיקה ליסבון ב' פורטוגלית שניה נצחון 1 : 0
11/10/2020 Estudantes Africanos נגד ארוקה גביע פורטוגלי ניצחון 0 : 2
03/10/2020 פיאדדה נגד ארוקה פורטוגלית שניה ניצחון 0 : 2
27/09/2020 ארוקה נגד אקדמיקה ויסו פורטוגלית שניה תיקו 1 : 1
22/09/2020 וארזים נגד ארוקה פורטוגלית שניה תיקו 0 : 0
19/09/2020 ארוקה נגד ליישוש פורטוגלית שניה תיקו 0 : 0
10/09/2020 אשטוריל נגד ארוקה פורטוגלית שניה הפסד 1 : 0
08/03/2020 ארוקה נגד Ginasio Figueirense פורטוגלית שלישית נצחון 9 : 0
01/03/2020 Gondomar נגד ארוקה פורטוגלית שלישית הפסד 1 : 0
23/02/2020 ארוקה נגד Pedras Rubras פורטוגלית שלישית נצחון 4 : 2

פנאפייל נגד ארוקה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/01/2019 פורטוגלית שניה ארוקה נגד פנאפייל ארוקה 2 : 0
12/08/2018 פורטוגלית שניה פנאפייל נגד ארוקה ארוקה 1 : 2
29/04/2018 פורטוגלית שניה ארוקה נגד פנאפייל פנאפייל 1 : 4
17/12/2017 פורטוגלית שניה פנאפייל נגד ארוקה פנאפייל 2 : 0
19/04/2015 פורטוגלית ראשונה פנאפייל נגד ארוקה ארוקה 0 : 2
07/12/2014 פורטוגלית ראשונה ארוקה נגד פנאפייל פנאפייל 0 : 1
23/10/2011 פורטוגלית שלישית ארוקה נגד פנאפייל פנאפייל 0 : 2
10/04/2011 פורטוגלית שלישית ארוקה נגד פנאפייל ארוקה 6 : 3
28/11/2010 פורטוגלית שלישית פנאפייל נגד ארוקה ארוקה 0 : 1
25/01/2009 פורטוגלית שלישית פנאפייל נגד ארוקה פנאפייל 1 : 0
26/10/2008 פורטוגלית שלישית ארוקה נגד פנאפייל פנאפייל 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

167. הסתיים פנאפייל (1+) - ארוקה 1.35 3.35 4.65 2 - 2 מידע נוסף
168. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פנאפייל - ארוקה 2.15 1.35 4 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס