גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק יחסית לא קל מול פ.צ. קלן , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה ששטוטגרט לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק לא קל מול פ.צ. קלן , אך מכיוון ששטוטגרט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של שטוטגרט.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של שטוטגרט.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מפ.צ. קלן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק יחסית לא קל מול פ.צ. קלן , על פי מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק שווה כוחות מול פ.צ. קלן , אך מכיוון ששטוטגרט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לפ.צ. קלן , שטוטגרט קבוצה טובה יותר שנמצאת במומנטום טוב יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק יחסית לא קל מול פ.צ. קלן , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט במשחק שווה כוחות מול פ.צ. קלן , אך מכיוון ששטוטגרט מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של שטוטגרט.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של שטוטגרט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של שטוטגרט.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שטוטגרט מארחת את פ.צ. קלן במסגרת גרמנית ראשונה. שטוטגרט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 23 אוקטובר 2020. משחק בין שטוטגרט לפ.צ. קלן במסגרת הגרמנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שטוטגרט המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 7 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.25 וסופגת 1.25 שערים) כאשר מנגד פ.צ. קלן האורחת ממוקמת במקום ה-16 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 2.00 שערים).
במשחקים האחרונים שטוטגרט ניצחה 3 פעמים (נגד הרטה ברלין, מיינץ, האנזה רוסטוק), הפסידה פעם אחת (נגד פרייבורג) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד באייר לברקוזן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פ.צ. קלן ניצחה פעם אחת (נגד אלטליניקה), הפסידה 3 פעמים (נגד בורוסיה מינשנגלדבאך, ארמיניה בילפלד, הופנהיים) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד איינטרכט פרנקפורט).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שטוטגרט ניצחה 7 פעמים ומנגד פ.צ. קלן ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.66 2.67
סיכום כללי שטוטגרט (10), פ.צ. קלן (10) 4 1.80
סיכום בית חוץ שטוטגרט (5), פ.צ. קלן (5) 0 0.60
ראש בראש כללי שטוטגרט (15) נגד פ.צ. קלן (15) 6 0.33
ראש בראש בית חוץ שטוטגרט (8) נגד פ.צ. קלן (8) 2 -0.88

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שטוטגרט פ.צ. קלן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 -2.33
סיכום כללי שטוטגרט (10), פ.צ. קלן (10) 2 -2
סיכום בית חוץ שטוטגרט (5), פ.צ. קלן (5) -1 -1
ראש בראש כללי שטוטגרט (15) נגד פ.צ. קלן (15) 3 -3
ראש בראש בית חוץ שטוטגרט (8) נגד פ.צ. קלן (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 2 2 מספר משחקים 3 1 4
2 2 0 נצחונות 0 0 0
1 0 1 תיקו 1 0 1
1 0 1 הפסדים 2 1 3
9 6 3 שערים שהבקיעו 4 0 4
5 1 4 שערים שספגו 7 1 8
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.3 3.0 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.0 1.0
1.3 0.5 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 2.3 1.0 2.0
0.3 0.5 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 1.0 0.3
50" 27" 73" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 52" - 52"
9" 12" 7" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 20" 78" 35"
התפלגות זמני הבקעה
11.1%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
25.0%
0.0%
30-45
0.0%
11.1%
45-60
25.0%
33.3%
60-75
0.0%
44.4%
75-90
50.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שטוטגרט (10), פ.צ. קלן (10) 3.50 2
סיכום בית חוץ שטוטגרט (5), פ.צ. קלן (5) 3.70 1.5
ראש בראש כללי שטוטגרט (15) נגד פ.צ. קלן (15) 3.13 5
ראש בראש בית חוץ שטוטגרט (8) נגד פ.צ. קלן (8) 2.88 3
תאריך שעה 1 X 2
19/10/202015:101.903.252.95
20/10/202008:201.853.402.90
23/10/202010:051.753.403.20
23/10/202011:501.853.402.90
23/10/202011:551.753.403.20
23/10/202013:051.703.503.30
23/10/202015:201.603.703.55
23/10/202018:501.553.853.65

גרמנית ראשונה 23/10/2020 21:37

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לייפציג43102 - 10810
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2ביירן מינכן43018 - 1799
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3בורוסיה דורטמונד43012 - 869
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4איינטרכט פרנקפורט42204 - 738
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
5שטוטגרט42115 - 947
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
6אוגסבורג42113 - 527
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
7ורדר ברמן42116 - 607
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
8הופנהיים42026 - 826
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
9באייר לברקוזן41302 - 316
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
10אוניון ברלין41215 - 725
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
11בורוסיה מינשנגלדבאך41216 - 5-15
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
12פרייבורג41218 - 5-35
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
13וולפסבורג40402 - 204
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
14ארמיניה בילפלד41126 - 3-34
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
15הרטה ברלין410310 - 8-23
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16פ.צ. קלן40138 - 4-41
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
17שאלקה 04401316 - 2-141
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
18מיינץ400412 - 2-100
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

שטוטגרט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/10/2020 הרטה ברלין נגד שטוטגרט ניצחון 0 : 2
03/10/2020 שטוטגרט נגד באייר לברקוזן תיקו 1 : 1
26/09/2020 מיינץ נגד שטוטגרט ניצחון 1 : 4
19/09/2020 שטוטגרט נגד פרייבורג הפסד 2 : 3
13/09/2020 האנזה רוסטוק נגד שטוטגרט ניצחון 0 : 1
28/06/2020 שטוטגרט נגד דרמשטאדט הפסד 1 : 3
21/06/2020 נירנברג נגד שטוטגרט ניצחון 0 : 6
17/06/2020 שטוטגרט נגד סנדהאוזן נצחון 5 : 1
14/06/2020 קרלסרוהה נגד שטוטגרט הפסד 2 : 1
07/06/2020 שטוטגרט נגד אוסנברוק תיקו 0 : 0

פ.צ. קלן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/10/2020 פ.צ. קלן נגד איינטרכט פרנקפורט גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1
03/10/2020 פ.צ. קלן נגד בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה הפסד 1 : 3
26/09/2020 ארמיניה בילפלד נגד פ.צ. קלן גרמנית ראשונה הפסד 1 : 0
19/09/2020 פ.צ. קלן נגד הופנהיים גרמנית ראשונה הפסד 2 : 3
12/09/2020 אלטליניקה נגד פ.צ. קלן גביע גרמני ניצחון 0 : 6
27/06/2020 ורדר ברמן נגד פ.צ. קלן גרמנית ראשונה הפסד 6 : 1
20/06/2020 פ.צ. קלן נגד איינטרכט פרנקפורט גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1
17/06/2020 באייר לברקוזן נגד פ.צ. קלן גרמנית ראשונה הפסד 3 : 1
13/06/2020 פ.צ. קלן נגד אוניון ברלין גרמנית ראשונה הפסד 1 : 2
07/06/2020 אוגסבורג נגד פ.צ. קלן גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1

שטוטגרט נגד פ.צ. קלן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/03/2018 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט שטוטגרט 2 : 3
13/10/2017 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן שטוטגרט 2 : 1
23/01/2016 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט שטוטגרט 1 : 3
16/08/2015 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 1 : 3
04/02/2015 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט תיקו 0 : 0
30/08/2014 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 0 : 2
19/12/2012 גביע גרמני שטוטגרט נגד פ.צ. קלן שטוטגרט 2 : 1
21/04/2012 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט תיקו 1 : 1
03/12/2011 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן תיקו 2 : 2
16/04/2011 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט שטוטגרט 1 : 3
21/11/2010 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 0 : 1
20/02/2010 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט שטוטגרט 1 : 5
19/09/2009 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 0 : 2
18/04/2009 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד שטוטגרט שטוטגרט 0 : 3
01/11/2008 גרמנית ראשונה שטוטגרט נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 1 : 3
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
2 W. Anton מגן פציעה בקרסול לא משחק
17 M. Awoudja מגן פגיעה בגיד אכילס לא משחק
5 K. Mavropanos מגן פציעה בברך לא משחק
6 C. Mola קשר פגיעה בירך לא משחק
11 E. Thommy קשר פגיעה במרפק לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
17 C. Clemens קשר פציעה בברך לא משחק
14 J. Hector קשר פגיעה בשריר לא משחק
6 M. Hoger קשר פציעה בברך לא משחק
11 F. Kainz קשר פציעה בברך לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

190. הסתיים שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 1.55 3.85 3.65 1 - 1 ספורט1 מידע נוסף
191. הסתיים שטוטגרט - פ.צ. קלן (1+) S,D 2.50 3.30 1.85 1 - 1 מידע נוסף
192. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 4.15 1.85 2.00 2 מידע נוסף
193. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 1.40 2.05 2 מידע נוסף
194. הסתיים מחצית ראשונה שטוטגרט - פ.צ. קלן 2.10 2.15 3.20 1 - 1 מידע נוסף
195. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) שטוטגרט - פ.צ. קלן (כולל הארכות) S,D 4.00 1.25 5.00 1 - 1 מידע נוסף
196. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) שטוטגרט - פ.צ. קלן (כולל הארכות) S,D 2.40 1.25 1 - 1 מידע נוסף
197. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) שטוטגרט - פ.צ. קלן (כולל הארכות) S,D 1.70 2.60 3.65 1 - 1 מידע נוסף
198. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 2.55 2.30 2.20 מידע נוסף
199. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 שטוטגרט - פ.צ. קלן (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
200. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 1.50 35.00 1.80 1 - 1 מידע נוסף
201. הסתיים הראשונה ל-5 קרנות שטוטגרט - פ.צ. קלן S,D 1.70 3.70 2.55 1 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס