שלח טופס
קולומביה

כדורגל - קולומביה - ליגת העל קולומביה

348. הסתיים קוקוטה - אנביגאדו S,D 2.70 2.45 2.10 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אנביגאדו במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוקוטה , על פי מדד המומנטום הממוצע אנביגאדו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו במשחק חוץ שווה כוחות מול קוקוטה , למרות שקוקוטה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של אנביגאדו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מקוקוטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מקוקוטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו במשחק חוץ שווה כוחות מול קוקוטה , למרות שקוקוטה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של אנביגאדו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מקוקוטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוקוטה , על פי מדד העוצמה בית חוץ אנביגאדו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אנביגאדו במשחק חוץ שווה כוחות מול קוקוטה , למרות שקוקוטה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של אנביגאדו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוקוטה מארחת את אנביגאדו במסגרת ליגת העל קולומביה. אנביגאדו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.70 2.45 2.10
32% 32% 36%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 18 אוקטובר 2020. משחק בין קוקוטה לאנביגאדו במסגרת הליגת העל קולומביה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קוקוטה המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 11 נקודות ויחס שערים שלילי של -10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.07 וסופגת 1.79 שערים) כאשר מנגד אנביגאדו האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.14 וסופגת 1.14 שערים).
במשחקים האחרונים קוקוטה ניצחה פעם אחת (נגד בויאקה צ'יקו), הפסידה 3 פעמים (נגד טולימה, אינדפדיינטה מדיין, אינדפדיינטה סנטה פה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אונסה סלאדס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אנביגאדו ניצחה פעם אחת (נגד קלאב דפורטיבו ג'וניור), הפסידה פעמיים (נגד לוס מיליונרוס, נאסיונל מדיין) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד דפורטס פריירה, אמריקה קאלי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קוקוטה ניצחה 3 פעמים ומנגד אנביגאדו ניצחה 5 פעמים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -1.67
סיכום כללי קוקוטה (10), אנביגאדו (10) 0 -0.90
סיכום בית חוץ קוקוטה (5), אנביגאדו (5) -2 -0.80
ראש בראש כללי קוקוטה (15) נגד אנביגאדו (15) -4 -0.40
ראש בראש בית חוץ קוקוטה (8) נגד אנביגאדו (8) 2 0.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קוקוטה אנביגאדו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -1.33
סיכום כללי קוקוטה (10), אנביגאדו (10) -2 -2
סיכום בית חוץ קוקוטה (5), אנביגאדו (5) -3 -1
ראש בראש כללי קוקוטה (15) נגד אנביגאדו (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ קוקוטה (8) נגד אנביגאדו (8) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
14 7 7 מספר משחקים 7 7 14
2 2 0 נצחונות 3 1 4
5 2 3 תיקו 2 3 5
7 3 4 הפסדים 2 3 5
15 9 6 שערים שהבקיעו 10 6 16
25 12 13 שערים שספגו 6 10 16
3 2 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 1 4
5 1 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 1.3 0.9 ממוצע שערים למשחק 1.4 0.9 1.1
1.8 1.7 1.9 ממוצע ספיגות למשחק 0.9 1.4 1.1
0.2 0.3 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.1 0.3
0.4 0.1 0.6 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
28" 25" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 24" 34" 28"
47" 48" 46" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 46" 49" 48"
התפלגות זמני הבקעה
13.3%
0-15
31.2%
33.3%
15-30
6.2%
13.3%
30-45
18.8%
0.0%
45-60
31.2%
20.0%
60-75
12.5%
20.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קוקוטה (10), אנביגאדו (10) 2.85 2.5
סיכום בית חוץ קוקוטה (5), אנביגאדו (5) 2.60 2.5
ראש בראש כללי קוקוטה (15) נגד אנביגאדו (15) 2.67 5
ראש בראש בית חוץ קוקוטה (8) נגד אנביגאדו (8) 2.38 2
תאריך שעה 1 X 2
14/10/202015:102.952.402.00
15/10/202015:052.902.452.00
16/10/202014:482.852.402.10
17/10/202007:252.852.452.05
17/10/202010:002.802.402.10
17/10/202010:302.852.452.05
17/10/202010:352.752.452.10
17/10/202010:502.602.402.20
17/10/202011:102.602.402.25
17/10/202011:502.652.402.20
17/10/202012:002.752.402.15
17/10/202012:052.752.402.10
17/10/202013:302.752.402.15
17/10/202014:002.802.402.10
17/10/202019:552.752.352.15
17/10/202021:252.702.402.15
17/10/202022:352.802.402.10
17/10/202023:152.702.402.15
17/10/202023:452.702.352.20
17/10/202023:502.752.352.15
18/10/202000:352.852.352.15
18/10/202000:502.802.352.15
18/10/202002:102.702.452.10

ליגת העל קולומביה 17/10/2020 20:22

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טולימה148608 - 221430
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
2אינדפדיינטה סנטה פה1476111 - 221127
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3דפורטיבו פסטו1475211 - 19826
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4נאסיונל מדיין1474322 - 29725
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
5דפורטיבו קאלי1459012 - 20824
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
6אמריקה קאלי1465314 - 21723
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
7אונסה סלאדס1449111 - 16521
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
8קלאב דפורטיבו ג'וניור1447312 - 13119
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
9לה אקווידד1453619 - 22318
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10אנביגאדו1445516 - 16017
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
11פטרולרה1452720 - 15-517
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
12אתלטיקו בוקרמנגה1445518 - 11-717
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
13אינדפדיינטה מדיין1444617 - 16-116
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
14Aguilas Doradas1436518 - 17-115
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
15דפורטס פריירה1436518 - 15-315
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
16לוס מיליונרוס1428419 - 14-514
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
17ז'גוארס1434721 - 15-613
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
18קוקוטה1425725 - 15-1011
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
19בויאקה צ'יקו1432922 - 9-1311
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
20בויאקה פטריוטאס1407718 - 5-137
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת

קוקוטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/10/2020 אונסה סלאדס נגד קוקוטה תיקו 1 : 1
11/10/2020 קוקוטה נגד טולימה הפסד 0 : 3
09/10/2020 אינדפדיינטה מדיין נגד קוקוטה הפסד 4 : 1
02/10/2020 קוקוטה נגד אינדפדיינטה סנטה פה הפסד 2 : 3
27/09/2020 בויאקה צ'יקו נגד קוקוטה ניצחון 0 : 2
23/09/2020 קוקוטה נגד דפורטיבו קאלי תיקו 3 : 3
10/03/2020 ז'גוארס נגד קוקוטה ניצחון 0 : 3
01/03/2020 קוקוטה נגד אתלטיקו בוקרמנגה הפסד 0 : 1
23/02/2020 לה אקווידד נגד קוקוטה הפסד 4 : 1
17/02/2020 קוקוטה נגד דפורטיבו פסטו תיקו 0 : 0

אנביגאדו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/10/2020 אנביגאדו נגד לוס מיליונרוס קולומביאנית ראשונה הפסד 1 : 2
10/10/2020 דפורטס פריירה נגד אנביגאדו קולומביאנית ראשונה תיקו 1 : 1
07/10/2020 אנביגאדו נגד אמריקה קאלי קולומביאנית ראשונה תיקו 1 : 1
04/10/2020 נאסיונל מדיין נגד אנביגאדו קולומביאנית ראשונה הפסד 3 : 2
26/09/2020 אנביגאדו נגד קלאב דפורטיבו ג'וניור קולומביאנית ראשונה נצחון 1 : 0
19/09/2020 בויאקה פטריוטאס נגד אנביגאדו קולומביאנית ראשונה ניצחון 0 : 1
08/03/2020 אנביגאדו נגד Rionegro קולומביאנית ראשונה תיקו 2 : 2
01/03/2020 Rionegro נגד אנביגאדו קולומביאנית ראשונה תיקו 1 : 1
21/02/2020 דפורטיבו פסטו נגד אנביגאדו קולומביאנית ראשונה הפסד 1 : 0
16/02/2020 אנביגאדו נגד אתלטיקו בוקרמנגה קולומביאנית ראשונה נצחון 4 : 0

קוקוטה נגד אנביגאדו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
27/07/2019 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה אנביגאדו 4 : 1
03/02/2019 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו תיקו 1 : 1
05/10/2015 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה אנביגאדו 4 : 1
13/04/2015 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו תיקו 0 : 0
25/09/2013 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה אנביגאדו 2 : 0
19/04/2013 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו קוקוטה 3 : 0
28/07/2012 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו קוקוטה 2 : 1
28/01/2012 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה תיקו 2 : 2
25/09/2011 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה תיקו 1 : 1
27/03/2011 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו תיקו 1 : 1
12/09/2010 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה תיקו 1 : 1
18/07/2010 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו קוקוטה 2 : 0
21/03/2010 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו תיקו 2 : 2
31/01/2010 קולומביאנית ראשונה אנביגאדו נגד קוקוטה אנביגאדו 1 : 0
25/10/2009 קולומביאנית ראשונה קוקוטה נגד אנביגאדו אנביגאדו 0 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס