הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית ראשונה

188. הסתיים כרונינגן - אוטרכט S,D 2.45 2.80 2.05 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוטרכט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוטרכט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוטרכט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן במשחק שבו יחסי הכוחות מול אוטרכט נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע אוטרכט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שאוטרכט נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט במשחק חוץ שווה כוחות מול כרונינגן , למרות שכרונינגן מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של אוטרכט טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מכרונינגן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  כרונינגן מארחת את אוטרכט במסגרת הולנדית ראשונה. אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מכרונינגן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מכרונינגן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מכרונינגן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.45 2.80 2.05
29% 29% 42%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (10 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 18 אוקטובר 2020. משחק בין כרונינגן לאוטרכט במסגרת ההולנדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
כרונינגן המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.50 שערים) כאשר מנגד אוטרכט האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 5 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.67 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים כרונינגן ניצחה פעמיים (נגד אייאקס, דן האג), הפסידה 3 פעמים (נגד טוונטה, איינדהובן פעמיים) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוטרכט ניצחה 3 פעמים (נגד ר.ק.ס, ספרטה רוטרדם, אייאקס), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד הירנביין, ונלו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה כרונינגן ניצחה פעמיים ומנגד אוטרכט ניצחה 8 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי כרונינגן (10), אוטרכט (10) 0 -1.60
סיכום בית חוץ כרונינגן (5), אוטרכט (5) 2 -0.80
ראש בראש כללי כרונינגן (15) נגד אוטרכט (15) -4 -0.40
ראש בראש בית חוץ כרונינגן (7) נגד אוטרכט (7) -4 -0.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב כרונינגן אוטרכט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי כרונינגן (10), אוטרכט (10) 1 1
סיכום בית חוץ כרונינגן (5), אוטרכט (5) 1 -1
ראש בראש כללי כרונינגן (15) נגד אוטרכט (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ כרונינגן (7) נגד אוטרכט (7) -2 2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי כרונינגן (10), אוטרכט (10) 2.60 1.5
סיכום בית חוץ כרונינגן (5), אוטרכט (5) 2.20 1.5
ראש בראש כללי כרונינגן (15) נגד אוטרכט (15) 2.67 1
ראש בראש בית חוץ כרונינגן (7) נגד אוטרכט (7) 3.00 1
תאריך שעה 1 X 2
14/10/202015:052.452.902.00
16/10/202011:252.452.852.05
16/10/202019:302.502.902.00
17/10/202016:152.552.901.95
18/10/202009:252.602.851.95
18/10/202013:102.652.851.95
18/10/202017:352.552.852.00
18/10/202017:402.502.802.05
18/10/202017:502.452.802.05

הולנדית ראשונה 19/10/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טוונטה53203 - 10711
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
2פיינורד43104 - 11710
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3איינדהובן43103 - 8510
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
4הירנביין43102 - 7510
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5ויטסה ארנהיים43012 - 759
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
6אייאקס43012 - 649
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
7כרונינגן42026 - 4-26
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8אוטרכט31203 - 525
 • ת
 • נ
 • ת
9ונלו51229 - 905
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
10זוולה31113 - 524
 • נ
 • ת
 • ה
11אלקמאר404010 - 1004
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
12ווילם511310 - 6-44
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
13הראקלס51139 - 3-64
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
14דן האג41038 - 4-43
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15ר.ק.ס41037 - 2-53
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16אמן40229 - 6-32
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
17פורטונה סיטארד401310 - 4-61
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
18ספרטה רוטרדם401311 - 4-71
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

כרונינגן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
04/10/2020 כרונינגן נגד אייאקס נצחון 1 : 0
25/09/2020 טוונטה נגד כרונינגן הפסד 3 : 1
20/09/2020 דן האג נגד כרונינגן ניצחון 0 : 1
13/09/2020 כרונינגן נגד איינדהובן הפסד 1 : 3
08/03/2020 כרונינגן נגד איינדהובן הפסד 0 : 1
28/02/2020 ווילם נגד כרונינגן הפסד 3 : 1
22/02/2020 כרונינגן נגד ונלו הפסד 0 : 1
16/02/2020 ספרטה רוטרדם נגד כרונינגן ניצחון 1 : 2
08/02/2020 כרונינגן נגד ויטסה ארנהיים נצחון 1 : 0
01/02/2020 זוולה נגד כרונינגן הפסד 1 : 0

אוטרכט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/10/2020 אוטרכט נגד הירנביין ליגה הולנדית תיקו 1 : 1
27/09/2020 אוטרכט נגד ר.ק.ס ליגה הולנדית נצחון 3 : 1
18/09/2020 ונלו נגד אוטרכט ליגה הולנדית תיקו 1 : 1
08/03/2020 אוטרכט נגד ספרטה רוטרדם ליגה הולנדית נצחון 5 : 1
04/03/2020 אוטרכט נגד אייאקס גביע הולנדי נצחון 2 : 0
01/03/2020 ר.ק.ס נגד אוטרכט ליגה הולנדית הפסד 2 : 1
23/02/2020 אוטרכט נגד טוונטה ליגה הולנדית נצחון 2 : 1
16/02/2020 ווילם נגד אוטרכט ליגה הולנדית תיקו 1 : 1
13/02/2020 גו אהד איגלס נגד אוטרכט גביע הולנדי ניצחון 1 : 4
02/02/2020 ונלו נגד אוטרכט ליגה הולנדית תיקו 1 : 1

כרונינגן נגד אוטרכט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/12/2019 גביע הולנדי כרונינגן נגד אוטרכט אוטרכט 0 : 1
08/12/2019 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט אוטרכט 0 : 1
08/03/2019 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן תיקו 0 : 0
30/09/2018 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט תיקו 1 : 1
19/04/2018 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן תיקו 1 : 1
27/08/2017 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט כרונינגן 2 : 1
25/02/2017 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט אוטרכט 2 : 3
26/10/2016 גביע הולנדי אוטרכט נגד כרונינגן אוטרכט 1 : 0
16/09/2016 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן כרונינגן 1 : 5
17/01/2016 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט אוטרכט 1 : 4
28/10/2015 גביע הולנדי אוטרכט נגד כרונינגן תיקו 3 : 3
29/08/2015 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן אוטרכט 2 : 0
25/01/2015 ליגה הולנדית כרונינגן נגד אוטרכט תיקו 2 : 2
21/09/2014 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן אוטרכט 1 : 0
21/09/2014 ליגה הולנדית אוטרכט נגד כרונינגן אוטרכט 1 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
15 G. Gudmundsson חלוץ פציעה בברך לא משחק
10 A. Robben קשר פציעה במפשעה ספק משחק
8 S. Schreck קשר שבר ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
31 F. De Keijzer שוער פציעה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס