שלח טופס
מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

207. הסתיים איטיחד טנג'יר - מגרב אתלטיק טטואן S,D 1.55 2.40 5.00 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.85-1.9
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאיטיחד טנגיר המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר במשחק יחסית לא קל מול מגרב אתלטיק טטואן , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שאיטיחד טנגיר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר במשחק שווה כוחות מול מגרב אתלטיק טטואן , אך מכיוון שאיטיחד טנגיר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איטיחד טנגיר מארחת את מגרב אתלטיק טטואן במסגרת מרוקאית ראשונה. איטיחד טנגיר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איטיחד טנגיר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איטיחד טנגיר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.55 2.40 5.00
45% 27% 27%
(10 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 30 ספטמבר 2020. משחק בין איטיחד טנג'יר למגרב אתלטיק טטואן במסגרת המרוקאית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
איטיחד טנג'יר המארחת ממוקמת במקום ה-14 עם 27 נקודות ויחס שערים שלילי של -15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.62 וסופגת 1.19 שערים) כאשר מנגד מגרב אתלטיק טטואן האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 34 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.88 וסופגת 0.81 שערים).
במשחקים האחרונים איטיחד טנג'יר ניצחה פעמיים (נגד רג'ה בני מלל, אולימפיק קלאב חוריגבה), ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד חמיס זמארה, פאר ראבאט, ברקיין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מגרב אתלטיק טטואן ניצחה פעם אחת (נגד אפ.יו.אס. ראבאט), הפסידה 3 פעמים (נגד אל ג'דידה, רפיד קלאב עווד זם, חסניה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד קזבלנקה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה איטיחד טנג'יר ניצחה 3 פעמים ומנגד מגרב אתלטיק טטואן ניצחה 4 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.66 0.67
סיכום כללי איטיחד טנג'יר (10), מגרב אתלטיק טטואן (10) 2 -0.20
סיכום בית חוץ איטיחד טנג'יר (5), מגרב אתלטיק טטואן (5) 1 0.40
ראש בראש כללי איטיחד טנג'יר (13) נגד מגרב אתלטיק טטואן (13) 2 -0.08
ראש בראש בית חוץ איטיחד טנג'יר (6) נגד מגרב אתלטיק טטואן (6) 2 -0.17

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב איטיחד טנג'יר מגרב אתלטיק טטואן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 -0.33
סיכום כללי איטיחד טנג'יר (10), מגרב אתלטיק טטואן (10) 1 -1
סיכום בית חוץ איטיחד טנג'יר (5), מגרב אתלטיק טטואן (5) -1 -2
ראש בראש כללי איטיחד טנג'יר (13) נגד מגרב אתלטיק טטואן (13) 1 -1
ראש בראש בית חוץ איטיחד טנג'יר (6) נגד מגרב אתלטיק טטואן (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 13 13 מספר משחקים 13 13 26
6 3 3 נצחונות 6 2 8
9 2 7 תיקו 6 4 10
11 8 3 הפסדים 1 7 8
16 6 10 שערים שהבקיעו 12 11 23
31 19 12 שערים שספגו 5 16 21
10 4 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 9 2 11
12 7 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 5 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.6 0.5 0.8 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.9 0.9
1.2 1.5 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 0.4 1.2 0.8
0.4 0.3 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.2 0.4
0.5 0.5 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.4 0.3
50" 51" 48" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 41" 48" 44"
41" 40" 43" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 50" 54" 53"
התפלגות זמני הבקעה
18.8%
0-15
9.1%
0.0%
15-30
22.7%
18.8%
30-45
4.5%
12.5%
45-60
22.7%
12.5%
60-75
22.7%
37.5%
75-90
18.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי איטיחד טנג'יר (10), מגרב אתלטיק טטואן (10) 1.70 1
סיכום בית חוץ איטיחד טנג'יר (5), מגרב אתלטיק טטואן (5) 2.00 1
ראש בראש כללי איטיחד טנג'יר (13) נגד מגרב אתלטיק טטואן (13) 1.31 0
ראש בראש בית חוץ איטיחד טנג'יר (6) נגד מגרב אתלטיק טטואן (6) 1.83 2
תאריך שעה 1 X 2
29/09/202015:102.052.402.85
29/09/202017:152.052.402.95
29/09/202017:202.002.403.00
29/09/202017:251.952.403.10
29/09/202018:151.952.403.15
29/09/202020:301.902.403.20
30/09/202010:051.902.453.25
30/09/202013:201.802.403.55
30/09/202013:351.702.454.05
30/09/202013:501.802.353.70
30/09/202014:051.852.203.90
30/09/202014:251.802.254.00
30/09/202014:451.802.254.15
30/09/202015:401.752.254.25
30/09/202015:501.802.304.00
30/09/202015:551.852.253.85
30/09/202016:151.802.254.15
30/09/202016:251.802.253.95
30/09/202016:451.752.304.05
30/09/202016:501.802.303.95
30/09/202017:001.752.304.00
30/09/202017:051.752.304.20
30/09/202017:251.752.304.10
30/09/202017:351.752.304.20
30/09/202017:401.702.354.40
30/09/202017:501.702.354.30
30/09/202017:551.702.304.30
30/09/202018:001.752.304.15
30/09/202018:101.702.304.35
30/09/202018:251.602.404.95
30/09/202018:301.602.404.80
30/09/202018:451.552.405.00
30/09/202019:051.602.404.90
30/09/202019:201.552.455.25
30/09/202019:251.602.405.00
30/09/202019:351.552.405.25
30/09/202019:451.552.405.00

מרוקאית ראשונה 30/09/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רג'ה קזבלנקה26157417 - 351852
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
2ברקיין261311218 - 27950
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
3קזבלנקה26147524 - 431949
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4מולודיה קלאב261011522 - 31941
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
5אפ.יו.אס. ראבאט261010626 - 32640
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
6פאר ראבאט27109830 - 36639
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
7אל ג'דידה27811824 - 25135
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
8חסניה27971136 - 33-334
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
9מגרב אתלטיק טטואן26810821 - 23234
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
10אולומפיק דה סאפי26614628 - 24-432
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
11רפיד קלאב עווד זם26791022 - 22030
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
12שבאב אטלס27861343 - 30-1330
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
13חמיס זמארה26781134 - 35129
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
14איטיחד טנג'יר26691131 - 16-1527
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
15אולימפיק קלאב חוריגבה26591234 - 21-1324
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
16רג'ה בני מלל26181735 - 12-2311
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת

איטיחד טנג'יר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/09/2020 איטיחד טנג'יר נגד חמיס זמארה תיקו 0 : 0
20/09/2020 רג'ה בני מלל נגד איטיחד טנג'יר ניצחון 0 : 1
16/09/2020 איטיחד טנג'יר נגד פאר ראבאט תיקו 1 : 1
13/09/2020 איטיחד טנג'יר נגד ברקיין תיקו 1 : 1
08/09/2020 אולימפיק קלאב חוריגבה נגד איטיחד טנג'יר ניצחון 0 : 1
02/09/2020 רג'ה קזבלנקה נגד איטיחד טנג'יר תיקו 0 : 0
12/03/2020 איטיחד טנג'יר נגד קזבלנקה הפסד 0 : 2
07/03/2020 מולודיה קלאב נגד איטיחד טנג'יר הפסד 1 : 0
02/03/2020 שבאב אטלס נגד איטיחד טנג'יר הפסד 3 : 0
14/02/2020 איטיחד טנג'יר נגד אפ.יו.אס. ראבאט נצחון 2 : 1

מגרב אתלטיק טטואן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/09/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד קזבלנקה מרוקאית ראשונה תיקו 1 : 1
27/08/2020 אל ג'דידה נגד מגרב אתלטיק טטואן מרוקאית ראשונה הפסד 2 : 0
22/08/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד אפ.יו.אס. ראבאט מרוקאית ראשונה נצחון 1 : 0
19/08/2020 רפיד קלאב עווד זם נגד מגרב אתלטיק טטואן מרוקאית ראשונה הפסד 2 : 1
15/08/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד חסניה מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 2
11/08/2020 אולומפיק דה סאפי נגד מגרב אתלטיק טטואן מרוקאית ראשונה תיקו 0 : 0
05/08/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד רג'ה קזבלנקה מרוקאית ראשונה תיקו 0 : 0
06/03/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד שבאב אטלס מרוקאית ראשונה נצחון 2 : 0
01/03/2020 חמיס זמארה נגד מגרב אתלטיק טטואן מרוקאית ראשונה ניצחון 1 : 2
16/02/2020 פאר ראבאט נגד מגרב אתלטיק טטואן מרוקאית ראשונה הפסד 2 : 1

איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/01/2020 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר תיקו 0 : 0
16/02/2019 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר תיקו 1 : 1
22/09/2018 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן תיקו 1 : 1
12/05/2018 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן איטיחד טנג'יר 2 : 1
27/12/2017 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר איטיחד טנג'יר 0 : 1
07/05/2017 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר איטיחד טנג'יר 0 : 1
11/12/2016 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן מגרב אתלטיק טטואן 0 : 1
28/02/2016 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר מגרב אתלטיק טטואן 1 : 0
03/10/2015 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן תיקו 2 : 2
07/04/2007 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר מגרב אתלטיק טטואן 1 : 0
17/11/2006 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן תיקו 0 : 0
20/05/2006 מרוקאית ראשונה איטיחד טנג'יר נגד מגרב אתלטיק טטואן מגרב אתלטיק טטואן 0 : 1
16/12/2005 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס