פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

145. הסתיים קורונה קיילצה - טרמאליקה S,D 3.00 2.90 1.75 0 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  טרמאליקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מקורונה קיילצה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , טרמאליקה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של טרמאליקה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה במשחק שבו יחסי הכוחות מול טרמאליקה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע טרמאליקה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרמאליקה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שטרמאליקה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טרמאליקה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של טרמאליקה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טרמאליקה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של טרמאליקה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרמאליקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קורונה קיילצה , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע טרמאליקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טרמאליקה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מקורונה קיילצה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קורונה קיילצה מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.00 2.90 1.75
33% 29% 38%
(7 ממליצים) (6 ממליצים) (8 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 30 ספטמבר 2020. משחק בין קורונה קיילצה לטרמאליקה במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קורונה קיילצה המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.20 שערים) כאשר מנגד טרמאליקה האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 12 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.20 וסופגת 0.20 שערים).
במשחקים האחרונים קורונה קיילצה ניצחה פעם אחת (נגד יסטרז'בי), הפסידה פעם אחת (נגד גורניק לצ'נה) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד מיידז לזניקה, נייפולומיצה, חרוברי גלוגוף) כאשר מנגד במשחקים האחרונים טרמאליקה ניצחה 4 פעמים (נגד רסוביה, בלצ'אטוב, נובי סונץ', ז'גלבי סוסנביץ), הפסידה פעם אחת (נגד ארקה גדיניה) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קורונה קיילצה ניצחה 5 פעמים ומנגד טרמאליקה ניצחה פעמיים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3 -1.67
סיכום כללי קורונה קיילצה (10), טרמאליקה (10) 0 -1.50
סיכום בית חוץ קורונה קיילצה (5), טרמאליקה (5) -3 -1.20
ראש בראש כללי קורונה קיילצה (8) נגד טרמאליקה (8) 6 0.88
ראש בראש בית חוץ קורונה קיילצה (3) נגד טרמאליקה (3) 2 -0.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קורונה קיילצה טרמאליקה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 2.67
סיכום כללי קורונה קיילצה (10), טרמאליקה (10) -1 -1
סיכום בית חוץ קורונה קיילצה (5), טרמאליקה (5) -1 2
ראש בראש כללי קורונה קיילצה (8) נגד טרמאליקה (8) 3 -3
ראש בראש בית חוץ קורונה קיילצה (3) נגד טרמאליקה (3) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 3 2 מספר משחקים 4 1 5
1 0 1 נצחונות 3 1 4
3 3 0 תיקו 0 0 0
1 0 1 הפסדים 1 0 1
5 2 3 שערים שהבקיעו 5 1 6
6 2 4 שערים שספגו 1 0 1
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 1 4
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 0 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.7 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.0 1.2
1.2 0.7 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.3 0.0 0.2
0.2 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.8 1.0 0.8
0.4 0.3 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.0 0.2
2" 2" 2" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 33" 61" 40"
43" 61" 25" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 89" - 89"
התפלגות זמני הבקעה
40.0%
0-15
16.7%
20.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
16.7%
0.0%
45-60
16.7%
0.0%
60-75
16.7%
40.0%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קורונה קיילצה (10), טרמאליקה (10) 1.85 1.5
סיכום בית חוץ קורונה קיילצה (5), טרמאליקה (5) 2.00 1.5
ראש בראש כללי קורונה קיילצה (8) נגד טרמאליקה (8) 1.88 3
ראש בראש בית חוץ קורונה קיילצה (3) נגד טרמאליקה (3) 1.67 3
תאריך שעה 1 X 2
29/09/202015:102.652.801.95
30/09/202006:102.552.802.00
30/09/202010:002.652.801.95
30/09/202010:152.702.801.90
30/09/202010:202.852.801.85
30/09/202011:002.902.801.80
30/09/202011:502.952.851.80
30/09/202012:203.052.851.75
30/09/202013:153.102.851.75
30/09/202013:453.202.901.70
30/09/202015:303.252.901.70
30/09/202016:103.302.901.65
30/09/202017:003.252.901.70
30/09/202018:303.302.901.65
30/09/202018:453.202.851.70
30/09/202018:503.002.901.75

פולנית שניה 30/09/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל.קיי.אס.לודז'55002 - 151315
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2ארקה גדיניה54014 - 12812
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3גורניק לצ'נה44001 - 9812
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4טרמאליקה54011 - 6512
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5אודרה אופולה54015 - 5012
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
6טישי63215 - 7211
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
7ראדום43014 - 849
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
8מיידז לזניקה52127 - 817
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9חרוברי גלוגוף52125 - 617
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
10וידז'ב לודז'621310 - 5-57
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11קורונה קיילצה51316 - 5-16
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
12ז'גלבי סוסנביץ61146 - 5-14
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13נייפולומיצה41126 - 4-24
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
14סטומיל אולסזטין51136 - 1-54
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
15רסוביה510410 - 4-63
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16בלצ'אטוב51137 - 2-52
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
17יסטרז'בי500510 - 2-80
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
18נובי סונץ'500512 - 3-90
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Belchatow הופחתו 2 נק'

קורונה קיילצה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/09/2020 מיידז לזניקה נגד קורונה קיילצה תיקו 1 : 1
20/09/2020 קורונה קיילצה נגד גורניק לצ'נה הפסד 0 : 2
11/09/2020 נייפולומיצה נגד קורונה קיילצה תיקו 0 : 0
05/09/2020 קורונה קיילצה נגד יסטרז'בי נצחון 3 : 2
30/08/2020 חרוברי גלוגוף נגד קורונה קיילצה תיקו 1 : 1
15/08/2020 קליש נגד קורונה קיילצה הפסד 2 : 0
18/07/2020 קורונה קיילצה נגד אל.קיי.אס.לודז' נצחון 2 : 0
14/07/2020 ויסלה פלוק נגד קורונה קיילצה הפסד 3 : 1
03/07/2020 קורונה קיילצה נגד ארקה גדיניה תיקו 1 : 1
23/06/2020 קורונה קיילצה נגד רקוב הפסד 0 : 1

טרמאליקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/09/2020 טרמאליקה נגד ארקה גדיניה פולנית שניה הפסד 0 : 1
19/09/2020 טרמאליקה נגד רסוביה פולנית שניה נצחון 2 : 0
12/09/2020 טרמאליקה נגד בלצ'אטוב פולנית שניה נצחון 2 : 0
05/09/2020 נובי סונץ' נגד טרמאליקה פולנית שניה ניצחון 0 : 1
29/08/2020 טרמאליקה נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה נצחון 1 : 0
23/08/2020 ביטוביה נגד טרמאליקה גביע פולני ניצחון 0 : 4
28/07/2020 ורטה פוזנן נגד טרמאליקה פולנית שניה הפסד 1 : 0
25/07/2020 טרמאליקה נגד אודרה אופולה פולנית שניה נצחון 1 : 0
19/07/2020 יסטרז'בי נגד טרמאליקה פולנית שניה תיקו 0 : 0
12/07/2020 בלצ'אטוב נגד טרמאליקה פולנית שניה ניצחון 0 : 2

קורונה קיילצה נגד טרמאליקה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/02/2018 פולנית ראשונה טרמאליקה נגד קורונה קיילצה קורונה קיילצה 0 : 3
26/08/2017 פולנית ראשונה קורונה קיילצה נגד טרמאליקה קורונה קיילצה 2 : 1
22/05/2017 פולנית ראשונה טרמאליקה נגד קורונה קיילצה קורונה קיילצה 0 : 2
22/04/2017 פולנית ראשונה קורונה קיילצה נגד טרמאליקה טרמאליקה 0 : 1
05/11/2016 פולנית ראשונה טרמאליקה נגד קורונה קיילצה קורונה קיילצה 1 : 3
20/04/2016 פולנית ראשונה טרמאליקה נגד קורונה קיילצה תיקו 0 : 0
02/04/2016 פולנית ראשונה טרמאליקה נגד קורונה קיילצה קורונה קיילצה 0 : 1
02/11/2015 פולנית ראשונה קורונה קיילצה נגד טרמאליקה טרמאליקה 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס