ירדן

כדורגל - ירדן - ירדנית ראשונה

92. הסתיים אל אהלי - עקבה S,D 3.15 2.70 1.80 0 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעקבה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעקבה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעקבה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של עקבה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי במשחק שווה כוחות מול עקבה , אך מכיוון שאל אהלי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. אל אהלי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. אל אהלי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מעקבה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. אל אהלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. אל אהלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל אהלי , על פי מדד המומנטום ראש בראש עקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. אל אהלי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול אל אהלי , למרות שאל אהלי מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של עקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אהלי מארחת את עקבה במסגרת ירדנית ראשונה. עקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של אל אהלי עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 20

1 X 2
3.15 2.70 1.80
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 30 ספטמבר 2020. משחק בין אל אהלי לעקבה במסגרת הירדנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל אהלי המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.88 שערים) כאשר מנגד עקבה האורחת ממוקמת במקום ה-12 עם 3 נקודות ויחס שערים שלילי של -8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.75 שערים).
במשחקים האחרונים אל אהלי ניצחה פעם אחת (נגד אל פייסלי), הפסידה פעם אחת (נגד חוסיין אירביד) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל סארי, אל גז'ירה עמן, שהב) כאשר מנגד עקבה עם רצף של 3 תיקו במשחקים האחרונים (נגד שבאב אל אורדון,אל פייסלי,רמת'ה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אל אהלי ניצחה פעמיים ומנגד עקבה ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.33 0.33
סיכום כללי אל אהלי (10), עקבה (10) 3 -0.10
סיכום בית חוץ אל אהלי (5), עקבה (5) 1 -0.40
ראש בראש כללי אל אהלי (4) נגד עקבה (4) -4 -0.75
ראש בראש בית חוץ אל אהלי (2) נגד עקבה (2) -2 -1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל אהלי עקבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 -3.00
סיכום כללי אל אהלי (10), עקבה (10) 1 -2
סיכום בית חוץ אל אהלי (5), עקבה (5) -1 -2
ראש בראש כללי אל אהלי (4) נגד עקבה (4) -2 2
ראש בראש בית חוץ אל אהלי (2) נגד עקבה (2) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
8 4 4 מספר משחקים 4 4 8
1 1 0 נצחונות 0 0 0
3 1 2 תיקו 2 1 3
4 2 2 הפסדים 2 3 5
6 3 3 שערים שהבקיעו 2 4 6
15 5 10 שערים שספגו 6 8 14
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 0 2
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 1 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 0.8 0.8 ממוצע שערים למשחק 0.5 1.0 0.8
1.9 1.3 2.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 2.0 1.8
0.3 0.3 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.0 0.3
0.4 0.3 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.8 0.3 0.5
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל אהלי (10), עקבה (10) 2.45 2.5
סיכום בית חוץ אל אהלי (5), עקבה (5) 2.80 4
ראש בראש כללי אל אהלי (4) נגד עקבה (4) 3.75 3
ראש בראש בית חוץ אל אהלי (2) נגד עקבה (2) 3.50 4
תאריך שעה 1 X 2
29/09/202015:102.252.802.25
30/09/202009:152.602.752.00
30/09/202010:202.802.751.90
30/09/202010:252.752.751.90
30/09/202010:502.852.851.85
30/09/202011:302.952.851.80
30/09/202012:202.952.801.80
30/09/202013:153.002.801.80
30/09/202013:353.102.801.75
30/09/202015:153.052.801.80
30/09/202015:353.052.701.80
30/09/202017:003.152.701.80

ירדנית ראשונה 30/09/2020 07:14

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל וחדאת97024 - 211721
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2אל גז'ירה עמן842210 - 15514
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
3אל סארי842210 - 14414
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
4רמת'ה93428 - 10213
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5חוסיין אירביד93429 - 10113
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
6מען933312 - 8-412
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
7אל סאלט832310 - 13311
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
8שהב931518 - 10-810
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
9אל פייסלי62315 - 729
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
10שבאב אל אורדון923416 - 11-59
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11אל אהלי813415 - 6-96
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
12עקבה803514 - 6-83
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה

אל אהלי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/09/2020 אל פייסלי נגד אל אהלי ניצחון 0 : 1
18/09/2020 אל אהלי נגד אל סארי תיקו 2 : 2
12/09/2020 אל גז'ירה עמן נגד אל אהלי תיקו 1 : 1
19/08/2020 אל אהלי נגד שהב תיקו 0 : 0
15/08/2020 חוסיין אירביד נגד אל אהלי הפסד 1 : 0
09/08/2020 אל אהלי נגד שבאב אל אורדון הפסד 1 : 3
03/08/2020 רמת'ה נגד אל אהלי הפסד 3 : 1
07/03/2020 אל אהלי נגד אל וחדאת הפסד 0 : 5
09/05/2019 אל אהלי נגד בקעה נצחון 2 : 1
27/04/2019 אל פייסלי נגד אל אהלי הפסד 2 : 1

עקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/09/2020 שבאב אל אורדון נגד עקבה ירדנית ראשונה תיקו 2 : 2
20/09/2020 עקבה נגד אל פייסלי ירדנית ראשונה תיקו 0 : 0
14/09/2020 עקבה נגד רמת'ה ירדנית ראשונה תיקו 0 : 0
10/09/2020 אל סארי נגד עקבה ירדנית ראשונה הפסד 1 : 0
15/08/2020 עקבה נגד אל וחדאת ירדנית ראשונה הפסד 0 : 3
10/08/2020 אל גז'ירה עמן נגד עקבה ירדנית ראשונה הפסד 3 : 1
04/08/2020 עקבה נגד מען ירדנית ראשונה הפסד 2 : 3
06/03/2020 שהב נגד עקבה ירדנית ראשונה הפסד 2 : 1
08/05/2019 עקבה נגד שבאב אל אורדון ירדנית ראשונה תיקו 1 : 1
02/05/2019 אל סארי נגד עקבה ירדנית ראשונה תיקו 0 : 0

אל אהלי נגד עקבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/02/2019 ירדנית ראשונה עקבה נגד אל אהלי עקבה 3 : 0
01/09/2018 ירדנית ראשונה אל אהלי נגד עקבה עקבה 0 : 4
16/02/2018 ירדנית ראשונה אל אהלי נגד עקבה אל אהלי 2 : 1
28/09/2017 ירדנית ראשונה עקבה נגד אל אהלי אל אהלי 1 : 4

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס