שלח טופס
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטאלנטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול לאציו , על פי מדד המומנטום ראש בראש אטאלנטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטאלנטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול לאציו , על פי מדד העוצמה כללית אטאלנטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטאלנטה במשחק חוץ שווה כוחות מול לאציו , למרות שלאציו מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של אטאלנטה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אטאלנטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מלאציו , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מאטאלנטה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. לאציו עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לאציו מארחת את אטאלנטה במסגרת איטלקית ראשונה. אטאלנטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

1 X 2
2.60 3.10 2.15
35% 35% 31%
(9 ממליצים) (9 ממליצים) (8 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 30 ספטמבר 2020. משחק בין לאציו לאטאלנטה במסגרת האיטלקית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לאציו המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 0.00 שערים) כאשר מנגד אטאלנטה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 4.00 וסופגת 2.00 שערים).
במשחקים האחרונים לאציו ניצחה 4 פעמים (נגד קליארי פעמיים, ברשיה, ורונה), הפסידה פעם אחת (נגד נאפולי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אטאלנטה ניצחה פעמיים (נגד טורינו, פארמה 1913), הפסידה פעמיים (נגד פאריס סן ז'רמן, אינטר) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד מילאן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לאציו ניצחה 5 פעמים ומנגד אטאלנטה ניצחה 6 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 1.00
סיכום כללי לאציו (10), אטאלנטה (10) 0 -0.40
סיכום בית חוץ לאציו (5), אטאלנטה (5) -1 -0.60
ראש בראש כללי לאציו (15) נגד אטאלנטה (15) -2 0.13
ראש בראש בית חוץ לאציו (7) נגד אטאלנטה (7) -2 0.43

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לאציו אטאלנטה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 -0.67
סיכום כללי לאציו (10), אטאלנטה (10) 1 1
סיכום בית חוץ לאציו (5), אטאלנטה (5) 2 3
ראש בראש כללי לאציו (15) נגד אטאלנטה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ לאציו (7) נגד אטאלנטה (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
1 1 0 מספר משחקים 0 1 1
1 1 0 נצחונות 0 1 1
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
2 2 0 שערים שהבקיעו 0 4 4
0 0 0 שערים שספגו 0 2 2
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.0 2.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 4.0 4.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 2.0 2.0
1.0 1.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
4" 4" - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - 13" 13"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 11" 11"
התפלגות זמני הבקעה
50.0%
0-15
25.0%
0.0%
15-30
25.0%
0.0%
30-45
25.0%
0.0%
45-60
25.0%
50.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לאציו (10), אטאלנטה (10) 3.10 4
סיכום בית חוץ לאציו (5), אטאלנטה (5) 3.10 4
ראש בראש כללי לאציו (15) נגד אטאלנטה (15) 3.33 5
ראש בראש בית חוץ לאציו (7) נגד אטאלנטה (7) 3.00 6
תאריך שעה 1 X 2
25/09/202020:052.203.302.45
26/09/202000:102.203.302.40
27/09/202000:352.253.302.40
27/09/202009:402.303.302.30
28/09/202020:402.403.102.30
29/09/202009:302.303.252.30
30/09/202008:352.403.102.30
30/09/202011:502.303.252.30
30/09/202012:002.403.102.30
30/09/202020:402.603.102.15

איטלקית ראשונה 30/09/2020 21:55

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1נאפולי22000 - 886
 • נ
 • נ
2מילאן22000 - 446
 • נ
 • נ
3ורונה22000 - 446
 • נ
 • נ
4ססואולו21102 - 534
 • נ
 • ת
5יובנטוס21102 - 534
 • ת
 • נ
6אטאלנטה11002 - 423
 • נ
7לאציו11000 - 223
 • נ
8אינטר11003 - 413
 • נ
9בנבנטו11002 - 313
 • נ
10בולוניה21013 - 413
 • נ
 • ה
11פיורנטינה21014 - 403
 • ה
 • נ
12גנואה21017 - 4-33
 • ה
 • נ
13קליארי20113 - 1-21
 • ה
 • ת
14רומא20115 - 2-31
 • ת
 • ה
15אודינזה10011 - 0-10
 • ה
16ספציה10014 - 1-30
 • ה
17טורינו20025 - 2-30
 • ה
 • ה
18סמפדוריה20026 - 2-40
 • ה
 • ה
19קרוטונה20026 - 1-50
 • ה
 • ה
20פארמה 191320026 - 1-50
 • ה
 • ה

לאציו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/09/2020 קליארי נגד לאציו ניצחון 0 : 2
01/08/2020 נאפולי נגד לאציו הפסד 3 : 1
29/07/2020 לאציו נגד ברשיה נצחון 2 : 0
26/07/2020 ורונה נגד לאציו ניצחון 1 : 5
23/07/2020 לאציו נגד קליארי נצחון 2 : 1
20/07/2020 יובנטוס נגד לאציו הפסד 2 : 1
15/07/2020 אודינזה נגד לאציו תיקו 0 : 0
11/07/2020 לאציו נגד ססואולו הפסד 1 : 2
04/07/2020 לאציו נגד מילאן הפסד 0 : 3
27/06/2020 לאציו נגד פיורנטינה נצחון 2 : 1

אטאלנטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/09/2020 טורינו נגד אטאלנטה איטלקית ראשונה ניצחון 2 : 4
12/08/2020 אטאלנטה נגד פאריס סן ז'רמן ליגת האלופות הפסד 1 : 2
01/08/2020 אטאלנטה נגד אינטר איטלקית ראשונה הפסד 0 : 2
28/07/2020 פארמה 1913 נגד אטאלנטה איטלקית ראשונה ניצחון 1 : 2
24/07/2020 מילאן נגד אטאלנטה איטלקית ראשונה תיקו 1 : 1
21/07/2020 אטאלנטה נגד בולוניה איטלקית ראשונה נצחון 1 : 0
18/07/2020 ורונה נגד אטאלנטה איטלקית ראשונה תיקו 1 : 1
14/07/2020 אטאלנטה נגד ברשיה איטלקית ראשונה נצחון 6 : 2
11/07/2020 יובנטוס נגד אטאלנטה איטלקית ראשונה תיקו 2 : 2
08/07/2020 אטאלנטה נגד סמפדוריה איטלקית ראשונה נצחון 2 : 0

לאציו נגד אטאלנטה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
24/06/2020 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו אטאלנטה 3 : 2
19/10/2019 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה תיקו 3 : 3
15/05/2019 גביע איטלקי אטאלנטה נגד לאציו לאציו 0 : 2
05/05/2019 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה אטאלנטה 1 : 3
17/12/2018 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו אטאלנטה 1 : 0
06/05/2018 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה תיקו 1 : 1
17/12/2017 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו תיקו 3 : 3
15/01/2017 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה לאציו 2 : 1
21/08/2016 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו לאציו 3 : 4
13/03/2016 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה לאציו 2 : 0
28/10/2015 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו אטאלנטה 2 : 1
03/05/2015 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו תיקו 1 : 1
13/12/2014 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה לאציו 3 : 0
09/03/2014 איטלקית ראשונה לאציו נגד אטאלנטה אטאלנטה 0 : 1
20/10/2013 איטלקית ראשונה אטאלנטה נגד לאציו אטאלנטה 2 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
3 Luiz Felipe מגן פציעה בקרסול לא משחק
19 S. Lulic קשר פציעה בקרסול לא משחק
94 V. Muriqi חלוץ quarantine לא משחק
24 S. Proto שוער פגיעה בזרוע לא משחק
93 D. Vavro מגן פציעה במפשעה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
95 P. Gollini שוער פציעה בברך לא משחק
59 A. Miranchuk קשר פגיעה בירך לא משחק
21 C. Piccini מגן פציעה בברך לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

233. הסתיים לאציו - אטאלנטה S,D 2.60 3.10 2.15 1 - 4 ONE2 מידע נוסף
234. הסתיים לאציו (1+) - אטאלנטה 1.45 3.50 3.70 1 - 4 מידע נוסף
235. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לאציו - אטאלנטה S,D 4.65 1.90 1.85 5 מידע נוסף
236. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לאציו - אטאלנטה S,D 1.30 2.25 5 מידע נוסף
237. הסתיים מחצית ראשונה לאציו - אטאלנטה 2.45 2.20 2.50 0 - 3 מידע נוסף
238. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לאציו - אטאלנטה S,D 2.70 2.45 2.00 מידע נוסף
239. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לאציו - אטאלנטה (מחצית ראשונה) S,D 1.80 2.55 3.00 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס