נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית שניה

69. הסתיים האם קאם - סטיורדאלס בלינק S,D 2.00 3.05 2.35 2 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהאם קאם המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית במידה ויש פגיעה בהימור.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.95-2.0
  ירידה בליין של הקבוצה המארחת בלפחות 7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהאם קאם המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיורדאלס בלינק במשחק חוץ יחסית לא קל מול האם קאם , על פי מדד המומנטום בית חוץ סטיורדאלס בלינק אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מסטיורדאלס בלינק , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. האם קאם עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. האם קאם עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיורדאלס בלינק במשחק חוץ שווה כוחות מול האם קאם , למרות שהאם קאם מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של סטיורדאלס בלינק טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיורדאלס בלינק במשחק חוץ יחסית לא קל מול האם קאם , על פי מדד העוצמה ממוצע סטיורדאלס בלינק אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האם קאם מארחת את סטיורדאלס בלינק במסגרת נורבגית שניה. סטיורדאלס בלינק עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.00 3.05 2.35
35% 26% 39%
(8 ממליצים) (6 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שני, תאריך 28 ספטמבר 2020. משחק בין האם קאם לסטיורדאלס בלינק במסגרת הנורבגית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
האם קאם המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 2.19 שערים) כאשר מנגד סטיורדאלס בלינק האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 25 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.82 שערים).
במשחקים האחרונים האם קאם ניצחה פעמיים (נגד קונגסבינגר, סטיורדאלס בלינק), הפסידה 3 פעמים (נגד סטרומן, ראופוס, טרומסו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים סטיורדאלס בלינק ניצחה פעמיים (נגד קפום, סאנדנס), הפסידה פעמיים (נגד סוגנדל, האם קאם) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד גרורוד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה האם קאם ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -2.00
סיכום כללי האם קאם (10), סטיורדאלס בלינק (10) 0 -0.50
סיכום בית חוץ האם קאם (5), סטיורדאלס בלינק (5) -2 -0.80
ראש בראש כללי האם קאם (5) נגד סטיורדאלס בלינק (5) 8 1.40
ראש בראש בית חוץ האם קאם (2) נגד סטיורדאלס בלינק (2) 4 2.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב האם קאם סטיורדאלס בלינק
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 0.33
סיכום כללי האם קאם (10), סטיורדאלס בלינק (10) 1 1
סיכום בית חוץ האם קאם (5), סטיורדאלס בלינק (5) -3 -1
ראש בראש כללי האם קאם (5) נגד סטיורדאלס בלינק (5) 4 -4
ראש בראש בית חוץ האם קאם (2) נגד סטיורדאלס בלינק (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
15 8 7 מספר משחקים 8 8 16
2 2 0 נצחונות 3 3 6
4 2 2 תיקו 3 1 4
9 4 5 הפסדים 2 4 6
22 11 11 שערים שהבקיעו 20 10 30
34 17 17 שערים שספגו 17 13 30
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 3 3
4 2 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 0 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.4 1.6 ממוצע שערים למשחק 2.5 1.3 1.9
2.3 2.1 2.4 ממוצע ספיגות למשחק 2.1 1.6 1.9
0.1 0.1 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.4 0.2
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.0 0.1
30" 38" 21" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 21" 46" 34"
43" 49" 37" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 25" 55" 37"
התפלגות זמני הבקעה
9.1%
0-15
10.0%
9.1%
15-30
20.0%
27.3%
30-45
16.7%
22.7%
45-60
20.0%
9.1%
60-75
16.7%
22.7%
75-90
16.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי האם קאם (10), סטיורדאלס בלינק (10) 3.05 4
סיכום בית חוץ האם קאם (5), סטיורדאלס בלינק (5) 2.80 3
ראש בראש כללי האם קאם (5) נגד סטיורדאלס בלינק (5) 2.20 1
ראש בראש בית חוץ האם קאם (2) נגד סטיורדאלס בלינק (2) 3.50 5
תאריך שעה 1 X 2
24/09/202015:102.202.802.30
27/09/202014:502.053.002.30
27/09/202016:252.103.052.25
27/09/202016:352.003.052.35
27/09/202017:002.003.102.40
27/09/202017:502.103.102.20
28/09/202003:252.103.152.20
28/09/202003:502.053.152.25
28/09/202007:252.003.152.30
28/09/202010:452.003.102.35
28/09/202012:001.953.102.35
28/09/202012:302.003.052.35
28/09/202015:101.953.052.40
28/09/202018:052.003.052.35

נורבגית שניה 28/09/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טרומסו17122312 - 301838
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
2סוגנדל17113319 - 392036
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3רנהיים17110629 - 481933
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
4לילסטרום1795316 - 271132
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5אסיין1784525 - 351028
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
6סטיורדאלס בלינק1774631 - 34325
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
7סאנדנס1774634 - 26-825
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
8גרורוד1756625 - 24-121
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
9ראופוס1757523 - 26321
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
10אולנסקר1645734 - 28-617
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11קפום1745828 - 20-817
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
12סטרומן1762933 - 25-817
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
13יירב1536634 - 22-1215
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
14אויגארדן1735938 - 22-1614
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
15האם קאם1634935 - 24-1113
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
16קונגסבינגר17341031 - 17-1413
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
* לקבוצת Raufoss הופחתו 1 נק',* לקבוצת Strommen הופחתו 3 נק'

האם קאם

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/09/2020 קונגסבינגר נגד האם קאם ניצחון 1 : 2
14/09/2020 סטרומן נגד האם קאם הפסד 3 : 0
08/09/2020 האם קאם נגד ראופוס הפסד 0 : 1
30/08/2020 סטיורדאלס בלינק נגד האם קאם ניצחון 0 : 1
27/08/2020 האם קאם נגד טרומסו הפסד 0 : 2
24/08/2020 סאנדנס נגד האם קאם ניצחון 1 : 2
17/08/2020 האם קאם נגד גרורוד תיקו 1 : 1
14/08/2020 אסיין נגד האם קאם ניצחון 0 : 1
03/08/2020 האם קאם נגד קפום תיקו 2 : 2
28/07/2020 האם קאם נגד רנהיים הפסד 3 : 4

סטיורדאלס בלינק

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
25/09/2020 סטיורדאלס בלינק נגד קפום נורבגית שניה נצחון 4 : 1
21/09/2020 סוגנדל נגד סטיורדאלס בלינק נורבגית שניה הפסד 3 : 2
14/09/2020 סטיורדאלס בלינק נגד סאנדנס נורבגית שניה נצחון 5 : 4
08/09/2020 גרורוד נגד סטיורדאלס בלינק נורבגית שניה תיקו 1 : 1
30/08/2020 סטיורדאלס בלינק נגד האם קאם נורבגית שניה הפסד 0 : 1
27/08/2020 קפום נגד סטיורדאלס בלינק נורבגית שניה ניצחון 0 : 1
24/08/2020 סטיורדאלס בלינק נגד אסיין נורבגית שניה תיקו 2 : 2
17/08/2020 אולנסקר נגד סטיורדאלס בלינק נורבגית שניה הפסד 2 : 1
14/08/2020 סטיורדאלס בלינק נגד סוגנדל נורבגית שניה הפסד 1 : 2
10/08/2020 אויגארדן נגד סטיורדאלס בלינק נורבגית שניה ניצחון 0 : 1

האם קאם נגד סטיורדאלס בלינק

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
30/08/2020 נורבגית שניה סטיורדאלס בלינק נגד האם קאם האם קאם 0 : 1
20/08/2016 נורבגית שלישית בית 1 סטיורדאלס בלינק נגד האם קאם האם קאם 0 : 1
07/05/2016 נורבגית שלישית בית 1 האם קאם נגד סטיורדאלס בלינק האם קאם 4 : 1
03/10/2015 נורבגית שלישית בית 1 סטיורדאלס בלינק נגד האם קאם תיקו 1 : 1
20/06/2015 נורבגית שלישית בית 1 האם קאם נגד סטיורדאלס בלינק האם קאם 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס