טורקיה

כדורגל - טורקיה - טורקית שניה

66. הסתיים מנמן בלדיספור - טוזלספור S,D 2.80 2.70 1.90 2 - 5 מידע נוסף
 • ABCD

  טוזלספור עם מדד מומנטום כללי טוב יותר ממנמן בלדיספור ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , טוזלספור צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של טוזלספור לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור במשחק שבו יחסי הכוחות מול טוזלספור נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ טוזלספור נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של טוזלספור לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור במשחק שבו יחסי הכוחות מול טוזלספור נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע טוזלספור נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טוזלספור במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שטוזלספור נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של טוזלספור.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של טוזלספור.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של טוזלספור. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טוזלספור עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר ממנמן בלדיספור , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. מנמן בלדיספור עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. מנמן בלדיספור עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. מנמן בלדיספור עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טוזלספור עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר ממנמן בלדיספור , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור במשחק יחסית לא קל מול טוזלספור , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שמנמן בלדיספור לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. מנמן בלדיספור עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. מנמן בלדיספור עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מנמן בלדיספור מארחת את טוזלספור במסגרת טורקית שניה. טוזלספור עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 28 ספטמבר 2020. משחק בין מנמן בלדיספור לטוזלספור במסגרת הטורקית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מנמן בלדיספור המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 1.50 שערים) כאשר מנגד טוזלספור האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 4 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 0.00 שערים).
במשחקים האחרונים מנמן בלדיספור ניצחה פעם אחת (נגד אדנאספור), הפסידה פעם אחת (נגד אלטינורדו) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד גירנסוספור, אלטינורדו, בורסאספור) כאשר מנגד במשחקים האחרונים טוזלספור ניצחה 4 פעמים (נגד באליקסירספור, אנקרה דמירספור, קסטמונוספור, Ergene Velimesespor), ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אקהיסרספור).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מנמן בלדיספור ניצחה 3 פעמים ומנגד טוזלספור ניצחה פעמיים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -1.67
סיכום כללי מנמן בלדיספור (10), טוזלספור (10) -5 -1.00
סיכום בית חוץ מנמן בלדיספור (5), טוזלספור (5) -3 -1.00
ראש בראש כללי מנמן בלדיספור (6) נגד טוזלספור (6) 2 0.50
ראש בראש בית חוץ מנמן בלדיספור (3) נגד טוזלספור (3) -2 0.67

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מנמן בלדיספור טוזלספור
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 3.67
סיכום כללי מנמן בלדיספור (10), טוזלספור (10) -1 4
סיכום בית חוץ מנמן בלדיספור (5), טוזלספור (5) -1 2
ראש בראש כללי מנמן בלדיספור (6) נגד טוזלספור (6) 1 -1
ראש בראש בית חוץ מנמן בלדיספור (3) נגד טוזלספור (3) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
2 1 1 מספר משחקים 1 1 2
0 0 0 נצחונות 1 0 1
1 1 0 תיקו 0 1 1
1 0 1 הפסדים 0 0 0
1 1 0 שערים שהבקיעו 1 0 1
3 1 2 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.5 1.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 0.5
1.5 1.0 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 1.0 1.0
0.5 0.0 1.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 1.0 0.5
90" 90" - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 57" - 57"
84" - 84" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
100.0%
0.0%
60-75
0.0%
100.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מנמן בלדיספור (10), טוזלספור (10) 2.30 1.5
סיכום בית חוץ מנמן בלדיספור (5), טוזלספור (5) 2.50 1
ראש בראש כללי מנמן בלדיספור (6) נגד טוזלספור (6) 2.50 4
ראש בראש בית חוץ מנמן בלדיספור (3) נגד טוזלספור (3) 3.33 4
תאריך שעה 1 X 2
25/09/202013:502.153.002.25
25/09/202014:452.152.902.30
28/09/202011:402.202.652.35
28/09/202011:552.252.802.20
28/09/202012:152.302.802.20
28/09/202012:202.502.852.00
28/09/202012:302.552.901.95
28/09/202013:402.602.801.95
28/09/202014:002.652.851.95
28/09/202015:452.652.851.90
28/09/202015:502.702.751.95
28/09/202016:552.652.751.95
28/09/202017:152.702.751.95
28/09/202017:352.652.702.00
28/09/202018:202.752.701.95
28/09/202018:252.802.701.90
28/09/202018:352.752.701.95
28/09/202018:552.802.701.90

טורקית שניה 28/09/2020 19:01

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אדנה דמירספור32103 - 747
 • נ
 • ת
 • נ
2קיצ'ירונג'ו32100 - 337
 • ת
 • נ
 • נ
3איסטנבולספור32013 - 526
 • נ
 • נ
 • ה
4סמסונספור31202 - 535
 • ת
 • נ
 • ת
5אדנאספור31200 - 115
 • ת
 • ת
 • נ
6אלטאיי איזמיר31112 - 754
 • נ
 • ה
 • ת
7אקהיסרספור31111 - 214
 • נ
 • ה
 • ת
8בנדרימספור31114 - 404
 • ת
 • נ
 • ה
9גירנסוספור31115 - 4-14
 • נ
 • ת
 • ה
10טוזלספור21100 - 114
 • נ
 • ת
11באליקסירספור31024 - 3-13
 • ה
 • ה
 • נ
12בורסאספור31025 - 4-13
 • ה
 • נ
 • ה
13אלטינורדו21012 - 203
 • ה
 • נ
14אוסמנליספור31025 - 2-33
 • ה
 • ה
 • נ
15אומריינספור31027 - 3-43
 • ה
 • ה
 • נ
16בולוספור20112 - 1-11
 • ת
 • ה
17אסקיסרספור30127 - 0-71
 • ה
 • ת
 • ה
18מנמן בלדיספור20113 - 1-21
 • ת
 • ה

מנמן בלדיספור

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2020 גירנסוספור נגד מנמן בלדיספור תיקו 1 : 1
11/09/2020 מנמן בלדיספור נגד אלטינורדו הפסד 0 : 2
17/07/2020 מנמן בלדיספור נגד אלטינורדו תיקו 1 : 1
12/07/2020 בורסאספור נגד מנמן בלדיספור תיקו 2 : 2
04/07/2020 מנמן בלדיספור נגד אדנאספור נצחון 4 : 2
30/06/2020 קיצ'ירונג'ו נגד מנמן בלדיספור הפסד 2 : 1
27/06/2020 מנמן בלדיספור נגד בולוספור תיקו 1 : 1
20/06/2020 באליקסירספור נגד מנמן בלדיספור ניצחון 0 : 1
15/03/2020 מנמן בלדיספור נגד איסטנבולספור תיקו 2 : 2
11/03/2020 אומריינספור נגד מנמן בלדיספור תיקו 1 : 1

טוזלספור

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 טוזלספור נגד באליקסירספור טורקית שניה נצחון 1 : 0
14/09/2020 אקהיסרספור נגד טוזלספור טורקית שניה תיקו 0 : 0
24/07/2020 אנקרה דמירספור נגד טוזלספור טורקית שלישית ניצחון 0 : 2
20/07/2020 קסטמונוספור נגד טוזלספור טורקית שלישית ניצחון 0 : 1
15/03/2020 Ergene Velimesespor נגד טוזלספור טורקית שלישית ניצחון 0 : 3
08/03/2020 טוזלספור נגד קראמנמרספור טורקית שלישית נצחון 1 : 0
29/02/2020 בודרום נגד טוזלספור טורקית שלישית הפסד 2 : 1
23/02/2020 טוזלספור נגד קרדמיר קרבוק טורקית שלישית נצחון 1 : 0
15/02/2020 טוזלספור נגד בנדרימספור טורקית שלישית הפסד 1 : 2
26/01/2020 טוזלספור נגד אלזיגספור טורקית שלישית נצחון 3 : 0

מנמן בלדיספור נגד טוזלספור

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/02/2019 טורקית שלישית טוזלספור נגד מנמן בלדיספור מנמן בלדיספור 1 : 3
30/09/2018 טורקית שלישית מנמן בלדיספור נגד טוזלספור טוזלספור 0 : 4
08/04/2018 טורקית שלישית טוזלספור נגד מנמן בלדיספור תיקו 0 : 0
18/11/2017 טורקית שלישית מנמן בלדיספור נגד טוזלספור מנמן בלדיספור 3 : 0
19/03/2017 טורקית שלישית מנמן בלדיספור נגד טוזלספור מנמן בלדיספור 3 : 0
09/11/2016 טורקית שלישית טוזלספור נגד מנמן בלדיספור טוזלספור 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס