צ'ילה

כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית ראשונה

310. הסתיים אברטון - אוניברסידד קתוליקה צ'ילה S,D 1.95 2.75 2.65 2 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  אוניברסידד קתוליקה צילה במשחק לא קל מול אברטון , אך מכיוון שאוניברסידד קתוליקה צילה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אוניברסידד קתוליקה צילה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון במשחק שבו יחסי הכוחות מול אוניברסידד קתוליקה צילה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש אוניברסידד קתוליקה צילה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אוניברסידד קתוליקה צילה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אוניברסידד קתוליקה צילה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אוניברסידד קתוליקה צילה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קתוליקה צילה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אברטון , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע אוניברסידד קתוליקה צילה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קתוליקה צילה במשחק חוץ שווה כוחות מול אברטון , למרות שאברטון מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של אוניברסידד קתוליקה צילה טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קתוליקה צילה במשחק חוץ שווה כוחות מול אברטון , למרות שאברטון מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של אוניברסידד קתוליקה צילה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אברטון מארחת את אוניברסידד קתוליקה צילה במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קתוליקה צילה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.95 2.75 2.65
33% 33% 33%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שבת, תאריך 26 ספטמבר 2020. משחק בין אברטון לאוניברסידד קתוליקה צ'ילה במסגרת הצ'יליאנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אברטון המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 14 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.73 וסופגת 0.82 שערים) כאשר מנגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 28 נקודות ויחס שערים חיובי של 17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.36 וסופגת 0.82 שערים).
במשחקים האחרונים אברטון ניצחה פעם אחת (נגד או'היגינס), הפסידה פעם אחת (נגד פלסטינו) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אנטופגסטה, לה סרנה, אוניברסידד דה צ'ילה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוניברסידד קתוליקה צ'ילה ניצחה 4 פעמים (נגד גרמיו, אודקס איטליאנו, הואצ'יפטו, קוקווימבו אונידו), ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אמריקה קאלי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אברטון ניצחה פעם אחת ומנגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה ניצחה 10 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4 -1.67
סיכום כללי אברטון (10), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (10) -2 -0.70
סיכום בית חוץ אברטון (5), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (5) -2 0.20
ראש בראש כללי אברטון (15) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (15) -8 -1.20
ראש בראש בית חוץ אברטון (7) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (7) -4 -0.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 3.33
סיכום כללי אברטון (10), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (10) 1 3
סיכום בית חוץ אברטון (5), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (5) -1 1
ראש בראש כללי אברטון (15) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (15) -4 4
ראש בראש בית חוץ אברטון (7) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (7) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 5 6 11
3 1 2 נצחונות 4 5 9
5 3 2 תיקו 0 1 1
3 2 1 הפסדים 1 0 1
8 5 3 שערים שהבקיעו 13 13 26
9 7 2 שערים שספגו 5 4 9
4 1 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 3 4
6 3 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 0 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.8 0.6 ממוצע שערים למשחק 2.6 2.2 2.4
0.8 1.2 0.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.7 0.8
0.4 0.2 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.5 0.4
0.5 0.5 0.6 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.0 0.1
46" 34" 65" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 23" 41" 34"
36" 31" 49" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 44" 46" 44"
התפלגות זמני הבקעה
12.5%
0-15
3.8%
12.5%
15-30
19.2%
0.0%
30-45
23.1%
25.0%
45-60
15.4%
12.5%
60-75
11.5%
37.5%
75-90
26.9%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אברטון (10), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (10) 1.95 2.5
סיכום בית חוץ אברטון (5), אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (5) 1.70 1
ראש בראש כללי אברטון (15) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (15) 2.40 1
ראש בראש בית חוץ אברטון (7) נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה (7) 2.14 3
תאריך שעה 1 X 2
23/09/202015:102.652.702.00
25/09/202001:103.102.851.75
25/09/202001:452.802.901.80
25/09/202015:453.002.701.80
25/09/202015:502.852.701.90
25/09/202016:102.902.751.85
25/09/202016:552.952.801.80
25/09/202020:503.002.851.75
25/09/202021:053.052.851.75
26/09/202002:253.002.851.75
26/09/202008:103.052.801.75
26/09/202010:152.902.801.85
26/09/202016:252.802.751.90
26/09/202016:452.752.751.90
26/09/202017:102.702.751.95
26/09/202018:202.652.752.00
26/09/202020:152.602.752.00
26/09/202021:002.552.752.05
26/09/202021:052.152.752.35
26/09/202021:152.152.752.40
26/09/202021:202.002.802.60
26/09/202021:501.952.752.65

צ'יליאנית ראשונה 27/09/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוניברסידד קתוליקה צ'ילה119119 - 261728
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2אוניון לה קלרה1273210 - 17724
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
3אוניברסידד דה צ'ילה1164111 - 221122
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
4אנטופגסטה115519 - 17820
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
5אוניון אספניולה1162316 - 20420
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
6פלסטינו1254312 - 13119
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
7קוריסו אונידו1161415 - 9-619
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
8קוברסל1244417 - 18116
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
9אודקס איטליאנו1144316 - 17116
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
10הואצ'יפטו1243518 - 16-215
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11אברטון113539 - 8-114
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
12סנטיאגו וונדררס1241723 - 18-513
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
13או'היגינס1232718 - 15-311
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
14אוניברסידד קונספסיון1225521 - 15-611
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
15קוקווימבו אונידו1232719 - 10-911
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
16אייקיקה1232721 - 11-1011
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
17קולו קולו1123615 - 12-39
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
18לה סרנה1213815 - 10-56
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת

אברטון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/09/2020 או'היגינס נגד אברטון ניצחון 1 : 2
10/09/2020 אברטון נגד אנטופגסטה תיקו 0 : 0
03/09/2020 פלסטינו נגד אברטון הפסד 1 : 0
14/03/2020 אברטון נגד לה סרנה תיקו 0 : 0
05/03/2020 אוניברסידד דה צ'ילה נגד אברטון תיקו 0 : 0
29/02/2020 אוניון אספניולה נגד אברטון הפסד 2 : 0
22/02/2020 אברטון נגד אוניון לה קלרה הפסד 0 : 1
16/02/2020 קוברסל נגד אברטון תיקו 1 : 1
10/02/2020 אברטון נגד קוקווימבו אונידו נצחון 1 : 0
24/01/2020 אברטון נגד אוניברסידד קונספסיון נצחון 2 : 1

אוניברסידד קתוליקה צ'ילה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/09/2020 אמריקה קאלי נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה גביע ליברטדורס בית ג תיקו 1 : 1
17/09/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד גרמיו גביע ליברטדורס בית ג נצחון 2 : 0
13/09/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אודקס איטליאנו צ'יליאנית ראשונה נצחון 3 : 0
09/09/2020 הואצ'יפטו נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 1 : 3
05/09/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד קוקווימבו אונידו צ'יליאנית ראשונה נצחון 4 : 1
29/08/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אוניון אספניולה צ'יליאנית ראשונה הפסד 0 : 1
14/03/2020 קוברסל נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 1
10/03/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אמריקה קאלי גביע ליברטדורס בית ג הפסד 1 : 2
03/03/2020 אינטרנסיונל נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה גביע ליברטדורס בית ג הפסד 3 : 0
28/02/2020 אוניון לה קלרה נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה צ'יליאנית ראשונה תיקו 1 : 1

אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/08/2019 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 1 : 0
07/04/2019 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 1 : 2
04/08/2018 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 2 : 1
17/02/2018 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 0 : 1
12/08/2017 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון תיקו 1 : 1
12/02/2017 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה אברטון 2 : 1
09/09/2016 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 3 : 1
05/04/2014 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 3 : 1
09/11/2013 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 0 : 2
04/05/2013 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 2 : 0
05/12/2010 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 5 : 0
24/07/2010 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה תיקו 1 : 1
25/11/2009 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד אברטון תיקו 0 : 0
22/11/2009 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה אוניברסידד קתוליקה צ'ילה 0 : 2
12/09/2009 צ'יליאנית ראשונה אברטון נגד אוניברסידד קתוליקה צ'ילה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס