שווייץ

כדורגל - שווייץ - שוויצרית ראשונה

237. הסתיים פ.צ. ציריך - לוגאנו S,D 2.85 3.05 1.75 2 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוגאנו האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוגאנו האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 130 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוגאנו האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגאנו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מפ.צ. ציריך ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , לוגאנו צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגאנו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפ.צ. ציריך ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , לוגאנו צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של לוגאנו לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לוגאנו שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של לוגאנו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לוגאנו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לוגאנו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגאנו במשחק חוץ שווה כוחות מול פ.צ. ציריך , למרות שפ.צ. ציריך מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של לוגאנו טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגאנו במשחק חוץ יחסית לא קל מול פ.צ. ציריך , על פי מדד המומנטום הממוצע לוגאנו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגאנו במשחק חוץ שווה כוחות מול פ.צ. ציריך , למרות שפ.צ. ציריך מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של לוגאנו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. ציריך מארחת את לוגאנו במסגרת שוויצרית ראשונה. לוגאנו עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

יום שבת, תאריך 26 ספטמבר 2020. משחק בין פ.צ. ציריך ללוגאנו במסגרת השוויצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פ.צ. ציריך המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 0 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 2.00 שערים) כאשר מנגד לוגאנו האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.00 שערים).
פ.צ. ציריך עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד יאנג בויז,קיאזו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים לוגאנו ניצחה 3 פעמים (נגד לוצרן, נוישאטל קסאמקס, סרבט ז'נבה), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד שאפהאוזן, באזל).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פ.צ. ציריך ניצחה 4 פעמים ומנגד לוגאנו ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -8.67 -1.33
סיכום כללי פ.צ. ציריך (10), לוגאנו (10) -10 -2.00
סיכום בית חוץ פ.צ. ציריך (5), לוגאנו (5) -3 -1.60
ראש בראש כללי פ.צ. ציריך (15) נגד לוגאנו (15) -2 -0.40
ראש בראש בית חוץ פ.צ. ציריך (7) נגד לוגאנו (7) 2 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פ.צ. ציריך לוגאנו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6.00 2.67
סיכום כללי פ.צ. ציריך (10), לוגאנו (10) -7 3
סיכום בית חוץ פ.צ. ציריך (5), לוגאנו (5) -2 1
ראש בראש כללי פ.צ. ציריך (15) נגד לוגאנו (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ פ.צ. ציריך (7) נגד לוגאנו (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
1 1 0 מספר משחקים 1 0 1
0 0 0 נצחונות 1 0 1
0 0 0 תיקו 0 0 0
1 1 0 הפסדים 0 0 0
1 1 0 שערים שהבקיעו 2 0 2
2 2 0 שערים שספגו 1 0 1
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 1.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 2.0 0.0 2.0
2.0 2.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
5" 5" - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 20" - 20"
24" 24" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
100.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
50.0%
0.0%
30-45
50.0%
0.0%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פ.צ. ציריך (10), לוגאנו (10) 3.50 3
סיכום בית חוץ פ.צ. ציריך (5), לוגאנו (5) 3.80 4
ראש בראש כללי פ.צ. ציריך (15) נגד לוגאנו (15) 1.60 1
ראש בראש בית חוץ פ.צ. ציריך (7) נגד לוגאנו (7) 2.29 1
תאריך שעה 1 X 2
23/09/202015:102.202.902.20
25/09/202020:252.252.952.15
26/09/202000:152.352.952.05
26/09/202006:052.402.952.05
26/09/202007:352.302.902.10
26/09/202007:552.402.952.00
26/09/202008:202.503.001.95
26/09/202009:402.553.001.90
26/09/202013:102.603.001.85
26/09/202014:252.653.001.85
26/09/202015:302.753.001.80
26/09/202017:102.803.051.80
26/09/202019:502.853.051.75

שוויצרית ראשונה 26/09/2020 20:06

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לוזאן11001 - 213
 • נ
2לוגאנו11001 - 213
 • נ
3יאנג בויז11001 - 213
 • נ
4סט. גאלן11000 - 113
 • נ
5באזל10102 - 201
 • ת
6ואדוז10102 - 201
 • ת
7סרבט ז'נבה10012 - 1-10
 • ה
8פ.צ. ציריך10012 - 1-10
 • ה
9לוצרן10012 - 1-10
 • ה
10סיון10011 - 0-10
 • ה

פ.צ. ציריך

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 יאנג בויז נגד פ.צ. ציריך הפסד 2 : 1
13/09/2020 קיאזו נגד פ.צ. ציריך הפסד 3 : 2
03/08/2020 פ.צ. ציריך נגד ת'ון תיקו 3 : 3
31/07/2020 לוצרן נגד פ.צ. ציריך הפסד 2 : 1
28/07/2020 פ.צ. ציריך נגד סיון הפסד 0 : 2
25/07/2020 פ.צ. ציריך נגד סט. גאלן הפסד 1 : 3
22/07/2020 לוגאנו נגד פ.צ. ציריך הפסד 1 : 0
18/07/2020 פ.צ. ציריך נגד יאנג בויז הפסד 0 : 5
14/07/2020 באזל נגד פ.צ. ציריך הפסד 4 : 0
04/07/2020 פ.צ. ציריך נגד סרבט ז'נבה נצחון 2 : 0

לוגאנו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 לוגאנו נגד לוצרן שוויצרית ראשונה נצחון 2 : 1
11/09/2020 שאפהאוזן נגד לוגאנו גביע שוויצרי תיקו 1 : 1
03/08/2020 נוישאטל קסאמקס נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה ניצחון 0 : 1
31/07/2020 לוגאנו נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה נצחון 3 : 1
26/07/2020 באזל נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה תיקו 4 : 4
22/07/2020 לוגאנו נגד פ.צ. ציריך שוויצרית ראשונה נצחון 1 : 0
19/07/2020 סיון נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
15/07/2020 לוגאנו נגד ת'ון שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
12/07/2020 לוצרן נגד לוגאנו שוויצרית ראשונה תיקו 3 : 3
09/07/2020 לוגאנו נגד סט. גאלן שוויצרית ראשונה תיקו 3 : 3

פ.צ. ציריך נגד לוגאנו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/07/2020 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך לוגאנו 1 : 0
28/06/2020 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו פ.צ. ציריך 1 : 0
20/10/2019 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך תיקו 0 : 0
21/07/2019 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו לוגאנו 0 : 4
19/04/2019 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך לוגאנו 3 : 0
03/03/2019 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו לוגאנו 0 : 1
16/12/2018 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו תיקו 0 : 0
01/09/2018 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך לוגאנו 1 : 0
19/05/2018 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך תיקו 1 : 1
10/03/2018 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו פ.צ. ציריך 3 : 0
01/10/2017 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו פ.צ. ציריך 3 : 0
05/08/2017 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך תיקו 0 : 0
29/05/2016 גביע שוויצרי לוגאנו נגד פ.צ. ציריך פ.צ. ציריך 0 : 1
11/05/2016 שוויצרית ראשונה פ.צ. ציריך נגד לוגאנו לוגאנו 0 : 4
20/02/2016 שוויצרית ראשונה לוגאנו נגד פ.צ. ציריך תיקו 0 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס