סלובקיה

כדורגל - סלובקיה - סלובקית ראשונה

223. הסתיים מיכלובצ'ה - פוהרוני S,D 2.00 2.80 2.55 2 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  פוהרוני במשחק חוץ שווה כוחות מול מיכלובצה , למרות שמיכלובצה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של פוהרוני טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פוהרוני עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר ממיכלובצה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מפוהרוני , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פוהרוני במשחק חוץ יחסית לא קל מול מיכלובצה , על פי מדד העוצמה כללית פוהרוני אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פוהרוני עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר ממיכלובצה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה במשחק יחסית לא קל מול פוהרוני , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שמיכלובצה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. מיכלובצה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיכלובצה מארחת את פוהרוני במסגרת סלובקית ראשונה. פוהרוני עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 26 ספטמבר 2020. משחק בין מיכלובצ'ה לפוהרוני במסגרת הסלובקית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מיכלובצ'ה המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 4 נקודות ויחס שערים שלילי של -17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.57 וסופגת 3.00 שערים) כאשר מנגד פוהרוני האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 7 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.29 וסופגת 1.57 שערים).
במשחקים האחרונים מיכלובצ'ה ניצחה פעמיים (נגד Mladost Kalsa, מורבצה), הפסידה פעמיים (נגד רוזומברוק, ז'ילינה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד טרנצין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פוהרוני ניצחה פעמיים (נגד ראקה ברטיסלבה, Dunajska Luzna), הפסידה פעם אחת (נגד ניטרה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סרד, רוזומברוק).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מיכלובצ'ה ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.66 -2.33
סיכום כללי מיכלובצ'ה (10), פוהרוני (10) -2 -2.60
סיכום בית חוץ מיכלובצ'ה (5), פוהרוני (5) 0 -1.80
ראש בראש כללי מיכלובצ'ה (5) נגד פוהרוני (5) 6 2.20
ראש בראש בית חוץ מיכלובצ'ה (2) נגד פוהרוני (2) 4 3.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מיכלובצ'ה פוהרוני
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.33
סיכום כללי מיכלובצ'ה (10), פוהרוני (10) -1 1
סיכום בית חוץ מיכלובצ'ה (5), פוהרוני (5) 1 1
ראש בראש כללי מיכלובצ'ה (5) נגד פוהרוני (5) 3 -3
ראש בראש בית חוץ מיכלובצ'ה (2) נגד פוהרוני (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 4 3 מספר משחקים 3 4 7
1 0 1 נצחונות 1 0 1
1 0 1 תיקו 1 3 4
5 4 1 הפסדים 1 1 2
4 2 2 שערים שהבקיעו 5 4 9
21 18 3 שערים שספגו 5 6 11
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
4 3 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.6 0.5 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.0 1.3
3.0 4.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.7 1.5 1.6
0.1 0.0 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.3 0.1
0.6 0.8 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.1
50" 56" 48" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 40" 70" 55"
19" 19" 20" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 35" 16" 25"
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
22.2%
0.0%
30-45
11.1%
25.0%
45-60
0.0%
25.0%
60-75
44.4%
25.0%
75-90
22.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מיכלובצ'ה (10), פוהרוני (10) 3.10 4
סיכום בית חוץ מיכלובצ'ה (5), פוהרוני (5) 2.70 4
ראש בראש כללי מיכלובצ'ה (5) נגד פוהרוני (5) 3.80 1
ראש בראש בית חוץ מיכלובצ'ה (2) נגד פוהרוני (2) 4.00 1
תאריך שעה 1 X 2
23/09/202015:102.202.852.25
26/09/202009:052.402.852.05
26/09/202010:002.252.852.20
26/09/202010:502.102.852.40
26/09/202010:552.102.852.35
26/09/202011:202.152.852.30
26/09/202011:302.152.802.35
26/09/202011:402.052.802.45
26/09/202011:452.052.802.50
26/09/202013:152.002.802.55
26/09/202015:302.052.752.50
26/09/202019:502.002.802.55

סלובקית ראשונה 26/09/2020 08:07

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דונייסקה סטרדה77007 - 251821
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2סלובן ברטיסלבה64115 - 171213
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3סרד733111 - 12112
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4ז'ילינה731313 - 20710
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5ספרטק טרנאבה73138 - 8010
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
6ניטרה722317 - 8-98
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
7רוזומברוק71429 - 1017
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
8טרנצין714213 - 11-27
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
9פוהרוני714211 - 9-27
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
10מורבצה713310 - 8-26
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
11סניצה612314 - 7-75
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
12מיכלובצ'ה711521 - 4-174
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה

מיכלובצ'ה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 רוזומברוק נגד מיכלובצ'ה הפסד 4 : 0
15/09/2020 Mladost Kalsa נגד מיכלובצ'ה ניצחון 1 : 2
12/09/2020 מיכלובצ'ה נגד טרנצין תיקו 1 : 1
30/08/2020 ז'ילינה נגד מיכלובצ'ה הפסד 6 : 2
25/08/2020 מיכלובצ'ה נגד מורבצה נצחון 1 : 0
15/08/2020 סניצה נגד מיכלובצ'ה הפסד 3 : 0
11/08/2020 סלובן ברטיסלבה נגד מיכלובצ'ה הפסד 5 : 0
08/08/2020 מיכלובצ'ה נגד ספרטק טרנאבה הפסד 0 : 2
27/06/2020 מיכלובצ'ה נגד ספרטק טרנאבה תיקו 2 : 2
21/06/2020 מיכלובצ'ה נגד רוזומברוק תיקו 1 : 1

פוהרוני

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 פוהרוני נגד סרד סלובקית ראשונה תיקו 2 : 2
16/09/2020 ראקה ברטיסלבה נגד פוהרוני גביע סלובקי ניצחון 0 : 6
12/09/2020 ניטרה נגד פוהרוני סלובקית ראשונה הפסד 3 : 1
08/09/2020 Dunajska Luzna נגד פוהרוני גביע סלובקי ניצחון 0 : 4
30/08/2020 רוזומברוק נגד פוהרוני סלובקית ראשונה תיקו 0 : 0
22/08/2020 פוהרוני נגד ז'ילינה סלובקית ראשונה נצחון 2 : 1
15/08/2020 ספרטק טרנאבה נגד פוהרוני סלובקית ראשונה תיקו 1 : 1
12/08/2020 פוהרוני נגד דונייסקה סטרדה סלובקית ראשונה הפסד 1 : 2
11/07/2020 פוהרוני נגד סניצה סלובקית ראשונה נצחון 1 : 0
27/06/2020 פוהרוני נגד מורבצה סלובקית ראשונה נצחון 1 : 0

מיכלובצ'ה נגד פוהרוני

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/03/2020 סלובקית ראשונה מיכלובצ'ה נגד פוהרוני מיכלובצ'ה 1 : 0
05/10/2019 סלובקית ראשונה פוהרוני נגד מיכלובצ'ה תיקו 2 : 2
13/04/2014 Slovakia I Liga פוהרוני נגד מיכלובצ'ה מיכלובצ'ה 1 : 3
26/10/2013 Slovakia I Liga מיכלובצ'ה נגד פוהרוני מיכלובצ'ה 6 : 1
11/08/2013 Slovakia I Liga פוהרוני נגד מיכלובצ'ה מיכלובצ'ה 0 : 3
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס