גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה

13. הסתיים בראונשווייג - קיל S,D 2.75 3.00 1.80 0 - 0 ספורט4 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקיל האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקיל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקיל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של קיל לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קיל.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קיל.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קיל עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מבראונשווייג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קיל במשחק חוץ שווה כוחות מול בראונשווייג , למרות שבראונשווייג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של קיל טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קיל בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מבראונשווייג ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקיל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בראונשווייג מארחת את קיל במסגרת גרמנית שניה. קיל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קיל. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.75 3.00 1.80
35% 35% 30%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שבת, תאריך 26 ספטמבר 2020. משחק בין בראונשווייג לקיל במסגרת הגרמנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בראונשווייג המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 0 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 2.00 שערים) כאשר מנגד קיל האורחת ממוקמת במקום ה-7 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 0.00 שערים).
במשחקים האחרונים בראונשווייג ניצחה פעמיים (נגד הרטה ברלין, ולדהוף מנהיים), הפסידה 3 פעמים (נגד היידנהיים, סוי מאפן, צוויקאו) כאשר מנגד קיל עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד פאדרבורן,Rielasingen-Arlen).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בראונשווייג ניצחה 5 פעמים ומנגד קיל ניצחה 3 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -3.00
סיכום כללי בראונשווייג (10), קיל (10) -3 -0.20
סיכום בית חוץ בראונשווייג (5), קיל (5) 4 0.40
ראש בראש כללי בראונשווייג (11) נגד קיל (11) -4 0.18
ראש בראש בית חוץ בראונשווייג (5) נגד קיל (5) 4 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בראונשווייג קיל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.67
סיכום כללי בראונשווייג (10), קיל (10) -1 2
סיכום בית חוץ בראונשווייג (5), קיל (5) 5 1
ראש בראש כללי בראונשווייג (11) נגד קיל (11) -2 2
ראש בראש בית חוץ בראונשווייג (5) נגד קיל (5) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
1 1 0 מספר משחקים 1 0 1
0 0 0 נצחונות 1 0 1
0 0 0 תיקו 0 0 0
1 1 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 1 0 1
2 2 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 1.0
2.0 2.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 1.0
1.0 1.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 59" - 59"
17" 17" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
100.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בראונשווייג (10), קיל (10) 3.70 1.5
סיכום בית חוץ בראונשווייג (5), קיל (5) 4.60 8.5
ראש בראש כללי בראונשווייג (11) נגד קיל (11) 2.73 8
ראש בראש בית חוץ בראונשווייג (5) נגד קיל (5) 1.80 0
תאריך שעה 1 X 2
23/09/202015:102.402.802.10
25/09/202017:352.402.852.10
25/09/202020:502.552.852.00
25/09/202022:002.552.901.95
26/09/202000:002.502.901.95
26/09/202009:202.552.951.90
26/09/202010:502.602.951.90
26/09/202013:402.702.951.85
26/09/202014:002.753.001.80

גרמנית שניה 26/09/2020 14:04

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוהה21101 - 434
 • ת
 • נ
2אוסנברוק21102 - 314
 • נ
 • ת
3היידנהיים11000 - 223
 • נ
4סנדהאוזן11002 - 313
 • נ
5האנובר21012 - 313
 • ה
 • נ
6המבורג11001 - 213
 • נ
7קיל11000 - 113
 • נ
8גרויטר פירת'20202 - 202
 • ת
 • ת
9בוכום10102 - 201
 • ת
10סט. פאולי10102 - 201
 • ת
11רגנסבורג10101 - 101
 • ת
12נירנברג10101 - 101
 • ת
13דרמשטאדט10013 - 2-10
 • ה
14פורטונה דיסלדורף10012 - 1-10
 • ה
15פאדרבורן10011 - 0-10
 • ה
16בראונשווייג10012 - 0-20
 • ה
17קרלסרוהה10012 - 0-20
 • ה
18וורצברגר קיקרס10013 - 0-30
 • ה

בראונשווייג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2020 היידנהיים נגד בראונשווייג הפסד 2 : 0
11/09/2020 בראונשווייג נגד הרטה ברלין נצחון 5 : 4
04/07/2020 סוי מאפן נגד בראונשווייג הפסד 4 : 3
01/07/2020 בראונשווייג נגד ולדהוף מנהיים נצחון 3 : 2
27/06/2020 צוויקאו נגד בראונשווייג הפסד 3 : 2
23/06/2020 חמניצר נגד בראונשווייג ניצחון 1 : 2
20/06/2020 בראונשווייג נגד מונסטר נצחון 1 : 0
16/06/2020 אינגולסטד נגד בראונשווייג תיקו 0 : 0
13/06/2020 בראונשווייג נגד סוננהוף נצחון 2 : 1
06/06/2020 בראונשווייג נגד ביירן מינכן חובבים תיקו 1 : 1

קיל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2020 קיל נגד פאדרבורן גרמנית שניה נצחון 1 : 0
13/09/2020 Rielasingen-Arlen נגד קיל גביע גרמני ניצחון 1 : 7
28/06/2020 קיל נגד נירנברג גרמנית שניה תיקו 1 : 1
21/06/2020 אוסנברוק נגד קיל גרמנית שניה הפסד 4 : 1
18/06/2020 קיל נגד דינמו דרזדן גרמנית שניה נצחון 2 : 0
13/06/2020 קיל נגד ווהן גרמנית שניה הפסד 1 : 2
08/06/2020 המבורג נגד קיל גרמנית שניה תיקו 3 : 3
30/05/2020 קיל נגד ארמיניה בילפלד גרמנית שניה הפסד 1 : 2
27/05/2020 בוכום נגד קיל גרמנית שניה הפסד 2 : 1
16/05/2020 רגנסבורג נגד קיל גרמנית שניה תיקו 2 : 2

בראונשווייג נגד קיל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
13/05/2018 גרמנית שניה קיל נגד בראונשווייג קיל 6 : 2
08/12/2017 גרמנית שניה בראונשווייג נגד קיל תיקו 0 : 0
11/08/2017 גביע גרמני קיל נגד בראונשווייג קיל 2 : 1
21/04/2010 גרמנית שלישית קיל נגד בראונשווייג תיקו 1 : 1
08/08/2009 גרמנית שלישית בראונשווייג נגד קיל בראונשווייג 2 : 1
15/04/2005 גרמנית מחוזית קיל נגד בראונשווייג קיל 3 : 0
07/10/2004 גרמנית מחוזית בראונשווייג נגד קיל בראונשווייג 1 : 0
05/03/2004 גרמנית מחוזית בראונשווייג נגד קיל תיקו 1 : 1
22/08/2003 גרמנית מחוזית קיל נגד בראונשווייג בראונשווייג 0 : 1
26/04/2002 גרמנית מחוזית בראונשווייג נגד קיל בראונשווייג 3 : 0
26/10/2001 גרמנית מחוזית קיל נגד בראונשווייג בראונשווייג 0 : 4
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס