ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - פלייאוף - NBA

287. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (4+) S,D 1.80 9.00 1.80 121 - 108 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת בוסטון סלטיקס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת מיאמי היט, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת בוסטון סלטיקס , כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת מיאמי היט, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמיאמי היט האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לבוסטון סלטיקס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 26 ספטמבר 2020. משחק בין בוסטון סלטיקס למיאמי היט במסגרת הפלייאוף - NBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים בוסטון סלטיקס ניצחה פעמיים (נגד מיאמי היט, טורונטו ראפטורס), הפסידה 3 פעמים (נגד מיאמי היט 3 פעמים) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מיאמי היט ניצחה 4 פעמים (נגד בוסטון סלטיקס 3 פעמים, מילווקי באקס), הפסידה פעם אחת (נגד בוסטון סלטיקס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בוסטון סלטיקס ניצחה 8 פעמים ומנגד מיאמי היט ניצחה 7 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 2.00
סיכום כללי בוסטון סלטיקס (10), מיאמי היט (10) -2 -2.70
סיכום בית חוץ בוסטון סלטיקס (5), מיאמי היט (5) -10 -9.80
ראש בראש כללי בוסטון סלטיקס (15) נגד מיאמי היט (15) -2 1.93
ראש בראש בית חוץ בוסטון סלטיקס (7) נגד מיאמי היט (7) -4 3.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בוסטון סלטיקס מיאמי היט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 1.00
סיכום כללי בוסטון סלטיקס (10), מיאמי היט (10) -1 1
סיכום בית חוץ בוסטון סלטיקס (5), מיאמי היט (5) -5 5
ראש בראש כללי בוסטון סלטיקס (15) נגד מיאמי היט (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ בוסטון סלטיקס (7) נגד מיאמי היט (7) -2 2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי בוסטון סלטיקס (10), מיאמי היט (10) 213.55 221
סיכום בית חוץ בוסטון סלטיקס (5), מיאמי היט (5) 216.90 207
ראש בראש כללי בוסטון סלטיקס (15) נגד מיאמי היט (15) 205.13 221
ראש בראש בית חוץ בוסטון סלטיקס (7) נגד מיאמי היט (7) 198.43 207
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
25/09/202007:251.759.001.85-3.00
25/09/202012:101.709.001.90-3.00
25/09/202015:001.809.001.80-4.00

בוסטון סלטיקס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/09/2020 מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס הפסד 112 : 109
20/09/2020 מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס ניצחון 106 : 117
17/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט הפסד 101 : 106
15/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט הפסד 114 : 117
12/09/2020 טורונטו ראפטורס נגד בוסטון סלטיקס ניצחון 87 : 92
09/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד טורונטו ראפטורס הפסד 122 : 125
07/09/2020 טורונטו ראפטורס נגד בוסטון סלטיקס ניצחון 89 : 111
05/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד טורונטו ראפטורס הפסד 93 : 100
03/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד טורונטו ראפטורס הפסד 103 : 104
01/09/2020 טורונטו ראפטורס נגד בוסטון סלטיקס ניצחון 99 : 102

מיאמי היט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/09/2020 מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס פלייאוף - NBA נצחון 112 : 109
20/09/2020 מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס פלייאוף - NBA הפסד 106 : 117
17/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט פלייאוף - NBA ניצחון 101 : 106
15/09/2020 בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט פלייאוף - NBA ניצחון 114 : 117
08/09/2020 מילווקי באקס נגד מיאמי היט פלייאוף - NBA ניצחון 94 : 103
06/09/2020 מיאמי היט נגד מילווקי באקס פלייאוף - NBA הפסד 115 : 118
04/09/2020 מיאמי היט נגד מילווקי באקס פלייאוף - NBA נצחון 115 : 100
02/09/2020 מילווקי באקס נגד מיאמי היט פלייאוף - NBA ניצחון 114 : 116
31/08/2020 מילווקי באקס נגד מיאמי היט פלייאוף - NBA ניצחון 104 : 115
24/08/2020 מיאמי היט נגד אינדיאנה פייסרס פלייאוף - NBA נצחון 99 : 87

בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
24/09/2020 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס מיאמי היט 112 : 109
20/09/2020 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס בוסטון סלטיקס 106 : 117
17/09/2020 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט מיאמי היט 101 : 106
15/09/2020 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט מיאמי היט 114 : 117
04/08/2020 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס מיאמי היט 112 : 106
29/01/2020 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס בוסטון סלטיקס 101 : 109
05/12/2019 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט בוסטון סלטיקס 112 : 93
03/04/2019 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס בוסטון סלטיקס 102 : 112
01/04/2019 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט בוסטון סלטיקס 110 : 105
21/01/2019 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט בוסטון סלטיקס 107 : 99
11/01/2019 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס מיאמי היט 115 : 99
14/07/2018 Usa: NBA Las Vegas Summer League בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט בוסטון סלטיקס 74 : 72
21/12/2017 פלייאוף - NBA בוסטון סלטיקס נגד מיאמי היט מיאמי היט 89 : 90
23/11/2017 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס מיאמי היט 104 : 98
29/10/2017 פלייאוף - NBA מיאמי היט נגד בוסטון סלטיקס בוסטון סלטיקס 90 : 96

בוסטון סלטיקס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Jayson Tatum 15 25.5 10.2 4.5 0.9 1.3 2.9 48.19
Jaylen Brown 15 21.1 7.4 2.2 1.5 0.6 2.3 37.28
Kemba Walker 15 19.9 4.3 4.9 0.9 0.5 2.0 34.61
Marcus Smart 15 14.3 4.9 4.5 1.0 0.5 2.8 28.63
Gordon Hayward 3 10.7 5.3 3.3 2.3 0.3 1.0 28.81
Daniel Theis 15 8.7 6.7 1.5 0.4 1.2 0.9 22.89
Brad Wanamaker 15 5.5 2.2 1.9 0.8 0.3 1.1 13.19
Enes Kanter 9 4.3 3.9 0.6 0.0 0.0 0.4 9.48
Robert Williams III 12 3.8 4.1 0.8 0.3 0.5 0.6 11.72
Grant Williams 15 3.1 1.5 0.4 0.1 0.3 0.3 6.4
Javonte Green 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
Semi Ojeleye 13 1.6 0.9 0.1 0.2 0.0 0.1 3.33
Tacko Fall 2 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
Romeo Langford 7 1.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 2.33
Carsen Edwards 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Vincent Poirier 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.5
Tremont Waters 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.7

מיאמי היט

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Goran Dragic 13 21.3 4.3 4.5 1.0 0.2 2.3 34.51
Jimmy Butler 13 20.8 5.8 4.0 2.0 0.6 2.8 38.76
Bam Adebayo 13 17.8 11.5 4.7 1.2 0.9 2.7 42.25
Tyler Herro 13 16.5 5.7 3.9 0.4 0.2 1.6 29.39
Jae Crowder 13 12.5 5.7 2.2 0.9 0.5 0.8 26.04
Duncan Robinson 13 10.4 2.6 1.7 0.5 0.3 0.8 17.67
Kelly Olynyk 11 6.1 4.5 1.1 0.2 0.5 0.8 14.45
Andre Iguodala 13 3.3 2.4 1.3 1.0 0.7 0.8 12.43
Kendrick Nunn 9 3.2 1.2 1.0 0.3 0.2 0.4 7.24
Derrick Jones Jr. 10 2.0 1.1 0.7 0.6 0.5 0.1 7.57
Meyers Leonard 1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3
Solomon Hill 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Gabe Vincent 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

288. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (3.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 121 - 108 מידע נוסף
289. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט S,D 1.55 8.00 2.15 121 - 108 מידע נוסף
290. הסתיים מעל/מתחת נקודות (213) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט S,D 1.70 20.00 1.70 229 מידע נוסף
291. הסתיים מעל/מתחת נקודות (213.5) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 229 מידע נוסף
292. הסתיים מעל/מתחת נקודות (108.5) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט 1.70 1.60 229 מידע נוסף
293. הסתיים מעל/מתחת נקודות (105.5) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט 1.65 1.65 229 מידע נוסף
294. הסתיים מעל/מתחת שלשות (25) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
295. הסתיים מעל/מתחת שלשות (בוסטון) (12) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
296. הסתיים מעל/מתחת שלשות (מיאמי) (13) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
297. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (1+) (רבע ראשון) S,D 1.70 9.00 1.90 18 - 26 מידע נוסף
298. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (1.5+) (רבע ראשון) S,D 1.65 1.65 18 - 26 מידע נוסף
299. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (2+) (מחצית ראשונה) S,D 1.75 9.00 1.85 51 - 58 מידע נוסף
300. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (2.5+) (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 51 - 58 מידע נוסף
301. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (מחצית ראשונה) 1.55 15.75 1.85 51 - 58 מידע נוסף
302. הסתיים מעל/מתחת נקודות (55) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 44 מידע נוסף
303. הסתיים מעל/מתחת נקודות (53.5) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (רבע ראשון) S,D 1.60 1.70 44 מידע נוסף
304. הסתיים מעל/מתחת נקודות (109) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 109 מידע נוסף
305. הסתיים מעל/מתחת נקודות (107.5) בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (מחצית ראשונה) S,D 1.65 1.65 109 מידע נוסף
306. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 121 - 108 מידע נוסף
307. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 121 - 108 מידע נוסף
308. הסתיים סל ראשון בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) S,D 1.80 7.00 1.80 121 - 108 מידע נוסף
309. הסתיים בוסטון סלטיקס - מיאמי היט (כולל הארכות) S,D 1.45 1.95 121 - 108 מידע נוסף
310. הסתיים כוכב הפנטזי של המשחק קמבה ווקר/באם אדבאיו/ג'ימי באטלר (כולל הארכות) S,D 3.20 2.00 2.30 121 - 108 מידע נוסף
311. הסתיים מצאפ נקודות - ג'יילן בראון (בוסטון) - ג'ימי באטלר (מיאמי) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
312. הסתיים מצאפ נקודות - קמבה ווקר (בוסטון)(‪-‬1) - גוראן דרגיץ' (מיאמי)(‪+‬1) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 121 - 108 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס