פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

156. הסתיים סטומיל אולסזטין - ז'גלבי סוסנביץ S,D 2.50 2.85 2.00 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגלבי סוסנביץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול סטומיל אולסזטין , על פי מדד המומנטום הממוצע זגלבי סוסנביץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מסטומיל אולסזטין , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגלבי סוסנביץ במשחק חוץ שווה כוחות מול סטומיל אולסזטין , למרות שסטומיל אולסזטין מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של זגלבי סוסנביץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגלבי סוסנביץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול סטומיל אולסזטין , על פי מדד העוצמה ממוצע זגלבי סוסנביץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגלבי סוסנביץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מסטומיל אולסזטין , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את זגלבי סוסנביץ במסגרת פולנית שניה. זגלבי סוסנביץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.50 2.85 2.00
33% 33% 33%
(6 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2020. משחק בין סטומיל אולסזטין לז'גלבי סוסנביץ במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סטומיל אולסזטין המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 1.50 שערים) כאשר מנגד ז'גלבי סוסנביץ האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.00 שערים).
סטומיל אולסזטין עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד וידז'ב לודז',אודרה אופולה,אל.קיי.אס.לודז') כאשר מנגד ז'גלבי סוסנביץ עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אל.קיי.אס.לודז',אודרה אופולה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ז'גלבי סוסנביץ ניצחה 6 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -2.33
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), ז'גלבי סוסנביץ (10) -2 0.00
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), ז'גלבי סוסנביץ (5) 1 -0.20
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (8) נגד ז'גלבי סוסנביץ (8) -10 -1.50
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (4) נגד ז'גלבי סוסנביץ (4) -6 -1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סטומיל אולסזטין ז'גלבי סוסנביץ
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 -0.67
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), ז'גלבי סוסנביץ (10) -4 -2
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), ז'גלבי סוסנביץ (5) -2 -3
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (8) נגד ז'גלבי סוסנביץ (8) -5 5
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (4) נגד ז'גלבי סוסנביץ (4) -3 3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
3 2 1 מספר משחקים 1 2 3
0 0 0 נצחונות 1 0 1
1 1 0 תיקו 0 0 0
2 1 1 הפסדים 0 2 2
0 0 0 שערים שהבקיעו 3 0 3
4 3 1 שערים שספגו 0 2 2
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
3 2 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 3.0 0.0 1.0
1.3 1.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 1.0 0.7
0.3 0.5 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 0.3
1.0 1.0 1.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 1.0 0.7
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 75" - 75"
35" 36" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 54" 54"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
100.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), ז'גלבי סוסנביץ (10) 2.20 2.5
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), ז'גלבי סוסנביץ (5) 2.30 1
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (8) נגד ז'גלבי סוסנביץ (8) 3.25 3
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (4) נגד ז'גלבי סוסנביץ (4) 3.00 4
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.152.702.45
23/09/202012:402.252.752.25
24/09/202012:452.052.802.45
24/09/202017:202.152.752.40
24/09/202017:352.202.752.35
25/09/202010:002.252.702.30
25/09/202011:452.302.702.25
25/09/202012:102.302.752.20
25/09/202012:552.302.802.15
25/09/202013:202.302.802.20
25/09/202013:452.352.802.15
25/09/202014:452.402.802.10
25/09/202017:502.452.802.05
25/09/202019:252.502.852.00

פולנית שניה 25/09/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל.קיי.אס.לודז'44001 - 111012
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2טרמאליקה44000 - 6612
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3ארקה גדיניה33002 - 1199
 • נ
 • נ
 • נ
4גורניק לצ'נה33000 - 779
 • נ
 • נ
 • נ
5ראדום33002 - 759
 • נ
 • נ
 • נ
6אודרה אופולה43015 - 4-19
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
7חרוברי גלוגוף42113 - 637
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
8מיידז לזניקה42026 - 716
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9קורונה קיילצה41215 - 4-15
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
10טישי41214 - 3-15
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
11ז'גלבי סוסנביץ41034 - 403
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
12רסוביה41038 - 3-53
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13וידז'ב לודז'41039 - 3-63
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
14בלצ'אטוב41126 - 2-42
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
15נייפולומיצה30126 - 2-41
 • ת
 • ה
 • ה
16סטומיל אולסזטין40136 - 0-61
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
17נובי סונץ'40048 - 2-60
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
18יסטרז'בי40049 - 2-70
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Belchatow הופחתו 2 נק'

סטומיל אולסזטין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 וידז'ב לודז' נגד סטומיל אולסזטין הפסד 2 : 0
16/09/2020 סטומיל אולסזטין נגד אודרה אופולה הפסד 0 : 1
12/09/2020 אל.קיי.אס.לודז' נגד סטומיל אולסזטין הפסד 3 : 0
29/08/2020 טישי נגד סטומיל אולסזטין תיקו 0 : 0
22/08/2020 סטומיל אולסזטין נגד יסטרז'בי הפסד 2 : 3
25/07/2020 ורטה פוזנן נגד סטומיל אולסזטין ניצחון 1 : 2
18/07/2020 סטומיל אולסזטין נגד טישי נצחון 2 : 1
15/07/2020 נייפולומיצה נגד סטומיל אולסזטין תיקו 0 : 0
11/07/2020 סטומיל אולסזטין נגד מיידז לזניקה הפסד 1 : 2
02/07/2020 סטומיל אולסזטין נגד אולימפיה נצחון 2 : 0

ז'גלבי סוסנביץ

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 ז'גלבי סוסנביץ נגד אל.קיי.אס.לודז' פולנית שניה הפסד 1 : 2
11/09/2020 אודרה אופולה נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה הפסד 1 : 0
06/09/2020 ז'גלבי סוסנביץ נגד טישי פולנית שניה נצחון 3 : 0
29/08/2020 טרמאליקה נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה הפסד 1 : 0
15/08/2020 יניקובו נגד ז'גלבי סוסנביץ גביע פולני הפסד 1 : 0
25/07/2020 ויגרי סובלקי נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה ניצחון 0 : 2
17/07/2020 ז'גלבי סוסנביץ נגד מיילץ פולנית שניה הפסד 0 : 3
14/07/2020 קויניצה נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה ניצחון 1 : 3
10/07/2020 ז'גלבי סוסנביץ נגד ורטה פוזנן פולנית שניה הפסד 0 : 2
03/07/2020 ז'גלבי סוסנביץ נגד חרוברי גלוגוף פולנית שניה הפסד 0 : 2

סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/06/2020 פולנית שניה ז'גלבי סוסנביץ נגד סטומיל אולסזטין ז'גלבי סוסנביץ 2 : 1
30/08/2019 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ ז'גלבי סוסנביץ 1 : 3
12/05/2018 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ ז'גלבי סוסנביץ 0 : 2
22/10/2017 פולנית שניה ז'גלבי סוסנביץ נגד סטומיל אולסזטין ז'גלבי סוסנביץ 5 : 1
04/03/2017 פולנית שניה ז'גלבי סוסנביץ נגד סטומיל אולסזטין תיקו 1 : 1
14/08/2016 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ תיקו 0 : 0
10/05/2016 פולנית שניה ז'גלבי סוסנביץ נגד סטומיל אולסזטין ז'גלבי סוסנביץ 2 : 1
16/10/2015 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ ז'גלבי סוסנביץ 2 : 4

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס