הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית שניה

129. הסתיים דודרכט - אלקמאר מילואים S,D 2.50 3.30 1.85 2 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  דודרכט במשחק שבו יחסי הכוחות מול אלקמאר מילואים נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום כללי אלקמאר מילואים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלקמאר מילואים במשחק לא קל מול דודרכט , אך מכיוון שאלקמאר מילואים נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מדודרכט ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אלקמאר מילואים צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מדודרכט ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אלקמאר מילואים צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אלקמאר מילואים.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אלקמאר מילואים.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלקמאר מילואים. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלקמאר מילואים במשחק חוץ יחסית לא קל מול דודרכט , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע אלקמאר מילואים אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אלקמאר מילואים במשחק חוץ יחסית לא קל מול דודרכט , על פי מדד המומנטום הכללי אלקמאר מילואים אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דודרכט מארחת את אלקמאר מילואים במסגרת הולנדית שניה. אלקמאר מילואים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.50 3.30 1.85
38% 31% 31%
(10 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2020. משחק בין דודרכט לאלקמאר מילואים במסגרת ההולנדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דודרכט המארחת ממוקמת במקום ה-20 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 2.25 שערים) כאשר מנגד אלקמאר מילואים האורחת ממוקמת במקום ה-12 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.75 וסופגת 3.50 שערים).
דודרכט עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד רודה,אקסלסיור,דן בוס) כאשר מנגד אלקמאר מילואים עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד דה גראפשחאפ,אוטרכט מילואים).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דודרכט ניצחה פעמיים ומנגד אלקמאר מילואים ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -3.00
סיכום כללי דודרכט (10), אלקמאר מילואים (10) -6 0.40
סיכום בית חוץ דודרכט (5), אלקמאר מילואים (5) -3 1.60
ראש בראש כללי דודרכט (5) נגד אלקמאר מילואים (5) 2 0.00
ראש בראש בית חוץ דודרכט (2) נגד אלקמאר מילואים (2) 2 0.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דודרכט אלקמאר מילואים
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 -1.00
סיכום כללי דודרכט (10), אלקמאר מילואים (10) -4 2
סיכום בית חוץ דודרכט (5), אלקמאר מילואים (5) -2 1
ראש בראש כללי דודרכט (5) נגד אלקמאר מילואים (5) 1 -1
ראש בראש בית חוץ דודרכט (2) נגד אלקמאר מילואים (2) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
3 1 2 מספר משחקים 1 2 3
0 0 0 נצחונות 0 1 1
1 0 1 תיקו 0 0 0
2 1 1 הפסדים 1 1 2
2 1 1 שערים שהבקיעו 1 3 4
5 2 3 שערים שספגו 4 7 11
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 1.0 0.5 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.5 1.3
1.7 2.0 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 4.0 3.5 3.7
0.3 0.0 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.3 0.0 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
22" 34" 10" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 4" 63" 43"
47" 51" 43" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 25" 31"
התפלגות זמני הבקעה
50.0%
0-15
25.0%
0.0%
15-30
0.0%
50.0%
30-45
25.0%
0.0%
45-60
25.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דודרכט (10), אלקמאר מילואים (10) 4.00 7
סיכום בית חוץ דודרכט (5), אלקמאר מילואים (5) 3.60 3.5
ראש בראש כללי דודרכט (5) נגד אלקמאר מילואים (5) 2.80 2
ראש בראש בית חוץ דודרכט (2) נגד אלקמאר מילואים (2) 3.50 2
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.403.002.00
22/09/202022:452.353.102.00
23/09/202012:402.303.102.00
23/09/202015:402.353.152.00
23/09/202018:252.453.201.90
23/09/202018:352.503.201.85
25/09/202004:052.603.251.80
25/09/202010:052.653.251.75
25/09/202011:452.603.251.80
25/09/202019:352.553.301.80
25/09/202019:552.503.301.85

הולנדית שניה 25/09/2020 19:51

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1נאק ברדה44002 - 121012
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אלמירה סיטי43104 - 10610
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3רודה43014 - 1179
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4קמבור42115 - 1167
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
5טלסטאר42117 - 817
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6פ.צ. איינדהובן42115 - 617
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
7דה גראפשחאפ32019 - 1126
 • ה
 • נ
 • נ
8אקסלסיור420210 - 1446
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9דן בוס42027 - 706
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10ניימיכן42025 - 506
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
11פ.ס.וו איינדהובן מילואים420210 - 8-26
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
12אלקמאר מילואים420214 - 11-36
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
13גו אהד איגלס31113 - 2-14
 • ה
 • נ
 • ת
14וולנדאם41126 - 4-24
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
15הלמונד ספורט41124 - 2-24
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
16מאסטריכט411210 - 3-74
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
17אייאקס ב'41038 - 5-33
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18אוטרכט מילואים41036 - 3-33
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
19אוס401310 - 3-71
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
20דודרכט40139 - 2-71
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

דודרכט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/09/2020 רודה נגד דודרכט הפסד 4 : 0
11/09/2020 דודרכט נגד אקסלסיור הפסד 1 : 3
06/09/2020 דן בוס נגד דודרכט הפסד 2 : 1
30/08/2020 דודרכט נגד גו אהד איגלס תיקו 0 : 0
06/03/2020 הלמונד ספורט נגד דודרכט תיקו 1 : 1
28/02/2020 רודה נגד דודרכט הפסד 5 : 0
21/02/2020 דודרכט נגד דה גראפשחאפ הפסד 1 : 2
14/02/2020 אוס נגד דודרכט ניצחון 1 : 3
07/02/2020 דודרכט נגד אלמירה סיטי הפסד 1 : 2
24/01/2020 דודרכט נגד פ.צ. איינדהובן נצחון 1 : 0

אלקמאר מילואים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/09/2020 אלקמאר מילואים נגד דה גראפשחאפ הולנדית שניה נצחון 7 : 3
14/09/2020 אוטרכט מילואים נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה ניצחון 1 : 2
11/09/2020 אלקמאר מילואים נגד פ.ס.וו איינדהובן מילואים הולנדית שניה הפסד 1 : 4
29/08/2020 נאק ברדה נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה הפסד 6 : 1
09/03/2020 אלקמאר מילואים נגד קמבור הולנדית שניה הפסד 0 : 3
28/02/2020 דה גראפשחאפ נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה הפסד 5 : 1
24/02/2020 אלקמאר מילואים נגד פ.צ. איינדהובן הולנדית שניה הפסד 2 : 4
14/02/2020 אקסלסיור נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה תיקו 3 : 3
10/02/2020 אלקמאר מילואים נגד וולנדאם הולנדית שניה תיקו 1 : 1
31/01/2020 דן בוס נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה הפסד 3 : 0

דודרכט נגד אלקמאר מילואים

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
30/08/2019 הולנדית שניה אלקמאר מילואים נגד דודרכט תיקו 1 : 1
18/01/2019 הולנדית שניה אלקמאר מילואים נגד דודרכט דודרכט 0 : 1
19/10/2018 הולנדית שניה דודרכט נגד אלקמאר מילואים תיקו 1 : 1
06/04/2018 הולנדית שניה אלקמאר מילואים נגד דודרכט אלקמאר מילואים 3 : 1
24/11/2017 הולנדית שניה דודרכט נגד אלקמאר מילואים דודרכט 3 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

130. הסתיים דורדרכט (1+) - אלקמאר מילואים 1.55 3.75 2.95 2 - 0 מידע נוסף
131. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דורדרכט - אלקמאר מילואים 1.25 2.35 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס