אוסטריה

כדורגל - אוסטריה - אוסטרית שנייה

108. הסתיים הורן - לפניץ S,D 2.40 3.20 1.95 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  הורן במשחק שבו יחסי הכוחות מול לפניץ נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ לפניץ נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ במשחק חוץ שווה כוחות מול הורן , למרות שהורן מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של לפניץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ במשחק חוץ שווה כוחות מול הורן , למרות שהורן מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של לפניץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהורן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהורן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. הורן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. הורן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. הורן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מהורן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול הורן , על פי מדד העוצמה בית חוץ לפניץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ במשחק חוץ שווה כוחות מול הורן , למרות שהורן מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של לפניץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הורן מארחת את לפניץ במסגרת אוסטרית שנייה. לפניץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהורן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לפניץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהורן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.40 3.20 1.95
30% 30% 41%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (11 ממליצים)

יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2020. משחק בין הורן ללפניץ במסגרת האוסטרית שנייה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
הורן המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 2.50 שערים) כאשר מנגד לפניץ האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 4 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.50 שערים).
במשחקים האחרונים הורן ניצחה פעם אחת (נגד טרייבך), הפסידה 3 פעמים (נגד ליפרינג, ג'וניורס פאשינג, ריד) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אוסטריה לוסטנאו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים לפניץ ניצחה פעם אחת (נגד פלורידסדורפר), ו-4 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אמסטטן, באד גליכינברג, גרייזר, בלאו-וייס לינץ).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הורן ניצחה 4 פעמים ומנגד לפניץ ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי הורן (10), לפניץ (10) -2 -1.20
סיכום בית חוץ הורן (5), לפניץ (5) -5 -2.00
ראש בראש כללי הורן (5) נגד לפניץ (5) 6 0.80
ראש בראש בית חוץ הורן (3) נגד לפניץ (3) 4 0.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הורן לפניץ
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי הורן (10), לפניץ (10) -1 1
סיכום בית חוץ הורן (5), לפניץ (5) -3 2
ראש בראש כללי הורן (5) נגד לפניץ (5) 3 -3
ראש בראש בית חוץ הורן (3) נגד לפניץ (3) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
2 1 1 מספר משחקים 1 1 2
0 0 0 נצחונות 0 1 1
1 1 0 תיקו 1 0 1
1 0 1 הפסדים 0 0 0
3 1 2 שערים שהבקיעו 2 2 4
5 1 4 שערים שספגו 2 1 3
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.0 2.0 ממוצע שערים למשחק 2.0 2.0 2.0
2.5 1.0 4.0 ממוצע ספיגות למשחק 2.0 1.0 1.5
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
61" 79" 43" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 13" 73" 43"
24" 41" 8" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 12" 77" 44"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
25.0%
0.0%
15-30
0.0%
33.3%
30-45
25.0%
0.0%
45-60
0.0%
33.3%
60-75
25.0%
33.3%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי הורן (10), לפניץ (10) 3.50 5
סיכום בית חוץ הורן (5), לפניץ (5) 3.60 4.5
ראש בראש כללי הורן (5) נגד לפניץ (5) 3.20 5
ראש בראש בית חוץ הורן (3) נגד לפניץ (3) 3.00 5
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.303.102.05
23/09/202014:002.153.052.20
23/09/202019:302.203.052.15
24/09/202021:252.153.102.15
24/09/202023:352.203.152.10
25/09/202005:152.203.202.05
25/09/202007:402.153.102.15
25/09/202011:002.203.152.10
25/09/202015:202.253.152.05
25/09/202015:452.303.202.00
25/09/202016:102.403.201.95

אוסטרית שנייה 25/09/2020 19:36

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ליפרינג22002 - 756
 • נ
 • נ
2ואקר אינסברוק21100 - 334
 • ת
 • נ
3אוסטריה קלגנפורט21102 - 424
 • ת
 • נ
4לפניץ21103 - 414
 • ת
 • נ
5דורנבירן21101 - 214
 • ת
 • נ
6בלאו-וייס לינץ21015 - 613
 • נ
 • ה
7גרייזר21013 - 413
 • נ
 • ה
8קאפפנברג21013 - 303
 • נ
 • ה
9אמסטטן20204 - 402
 • ת
 • ת
10ג'וניורס פאשינג20202 - 202
 • ת
 • ת
11פלורידסדורפר20112 - 1-11
 • ת
 • ה
12אוסטריה וינה ב'20115 - 3-21
 • ה
 • ת
13הורן20115 - 3-21
 • ה
 • ת
14אוסטריה לוסטנאו20116 - 3-31
 • ה
 • ת
15סטייר20115 - 2-31
 • ה
 • ת
16ראפיד וינה ב'20114 - 1-31
 • ת
 • ה

הורן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 הורן נגד ליפרינג הפסד 2 : 4
11/09/2020 אוסטריה לוסטנאו נגד הורן תיקו 1 : 1
28/08/2020 טרייבך נגד הורן ניצחון 1 : 2
31/07/2020 ג'וניורס פאשינג נגד הורן הפסד 3 : 1
24/07/2020 הורן נגד ריד הפסד 2 : 3
18/07/2020 דורנבירן נגד הורן הפסד 5 : 2
14/07/2020 הורן נגד אוסטריה קלגנפורט הפסד 1 : 3
03/07/2020 בלאו-וייס לינץ נגד הורן ניצחון 1 : 3
23/06/2020 הורן נגד לפניץ נצחון 3 : 2
13/06/2020 הורן נגד אמסטטן הפסד 1 : 2

לפניץ

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/09/2020 לפניץ נגד אמסטטן אוסטרית שנייה תיקו 2 : 2
11/09/2020 פלורידסדורפר נגד לפניץ אוסטרית שנייה ניצחון 1 : 2
29/08/2020 באד גליכינברג נגד לפניץ גביע אוסטרי תיקו 0 : 0
31/07/2020 גרייזר נגד לפניץ אוסטרית שנייה תיקו 2 : 2
24/07/2020 לפניץ נגד בלאו-וייס לינץ אוסטרית שנייה תיקו 1 : 1
17/07/2020 סטייר נגד לפניץ אוסטרית שנייה ניצחון 1 : 2
10/07/2020 לפניץ נגד אמסטטן אוסטרית שנייה תיקו 1 : 1
04/07/2020 דורנבירן נגד לפניץ אוסטרית שנייה ניצחון 0 : 3
27/06/2020 לפניץ נגד ואקר אינסברוק אוסטרית שנייה תיקו 1 : 1
19/06/2020 לפניץ נגד פלורידסדורפר אוסטרית שנייה תיקו 2 : 2

הורן נגד לפניץ

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/06/2020 אוסטרית שנייה הורן נגד לפניץ הורן 3 : 2
20/09/2019 אוסטרית שנייה לפניץ נגד הורן הורן 2 : 3
15/03/2019 אוסטרית שנייה הורן נגד לפניץ הורן 2 : 0
25/09/2018 גביע אוסטרי הורן נגד לפניץ לפניץ 0 : 2
19/08/2018 אוסטרית שנייה לפניץ נגד הורן הורן 0 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס