מצרים

כדורגל - מצרים - מצרית ראשונה

39. הסתיים מיסר אלמקאסה - אל מוקאולון S,D 2.40 2.40 2.40 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק שווה כוחות מול אל מוקאולון , אך מכיוון שמיסר אלמקאסה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאל מוקאולון , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מאל מוקאולון , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק שווה כוחות מול אל מוקאולון , אך מכיוון שמיסר אלמקאסה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה במשחק יחסית לא קל מול אל מוקאולון , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שמיסר אלמקאסה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיסר אלמקאסה מארחת את אל מוקאולון במסגרת מצרית ראשונה. מיסר אלמקאסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.40 2.40 2.40
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שישי, תאריך 25 ספטמבר 2020. משחק בין מיסר אלמקאסה לאל מוקאולון במסגרת המצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מיסר אלמקאסה המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 37 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.32 וסופגת 1.21 שערים) כאשר מנגד אל מוקאולון האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 49 נקודות ויחס שערים חיובי של 9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 0.93 שערים).
במשחקים האחרונים מיסר אלמקאסה ניצחה 4 פעמים (נגד מאסר, טנטה, אל איתיחד, איסמעילי), ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל אהלי) כאשר מנגד אל מוקאולון עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד אל איתיחד,איסמעילי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מיסר אלמקאסה ניצחה 7 פעמים ומנגד אל מוקאולון ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2 1.33
סיכום כללי מיסר אלמקאסה (10), אל מוקאולון (10) 2 1.10
סיכום בית חוץ מיסר אלמקאסה (5), אל מוקאולון (5) 3 2.00
ראש בראש כללי מיסר אלמקאסה (9) נגד אל מוקאולון (9) 4 1.00
ראש בראש בית חוץ מיסר אלמקאסה (4) נגד אל מוקאולון (4) 2 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מיסר אלמקאסה אל מוקאולון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.33 1.33
סיכום כללי מיסר אלמקאסה (10), אל מוקאולון (10) 3 1
סיכום בית חוץ מיסר אלמקאסה (5), אל מוקאולון (5) 2 -1
ראש בראש כללי מיסר אלמקאסה (9) נגד אל מוקאולון (9) 2 -2
ראש בראש בית חוץ מיסר אלמקאסה (4) נגד אל מוקאולון (4) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
28 14 14 מספר משחקים 15 13 28
9 4 5 נצחונות 8 6 14
10 6 4 תיקו 4 3 7
9 4 5 הפסדים 3 4 7
37 18 19 שערים שהבקיעו 22 13 35
34 17 17 שערים שספגו 15 11 26
6 3 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 5 9
6 4 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 2 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.3 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.5 1.0 1.3
1.2 1.2 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.9 0.9
0.2 0.2 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.3
0.2 0.3 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
52" 53" 51" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 60" 48"
45" 54" 38" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 36" 42"
התפלגות זמני הבקעה
5.4%
0-15
14.3%
8.1%
15-30
5.7%
8.1%
30-45
17.1%
18.9%
45-60
17.1%
24.3%
60-75
14.3%
35.1%
75-90
31.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מיסר אלמקאסה (10), אל מוקאולון (10) 2.55 1
סיכום בית חוץ מיסר אלמקאסה (5), אל מוקאולון (5) 2.60 2.5
ראש בראש כללי מיסר אלמקאסה (9) נגד אל מוקאולון (9) 2.11 2
ראש בראש בית חוץ מיסר אלמקאסה (4) נגד אל מוקאולון (4) 2.25 3
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.352.402.45
24/09/202007:502.152.352.80
24/09/202010:402.152.402.75
24/09/202011:002.102.452.75
25/09/202002:402.102.452.80
25/09/202002:452.152.302.85
25/09/202003:152.152.352.75
25/09/202004:102.052.352.90
25/09/202004:152.202.352.65
25/09/202007:252.152.402.65
25/09/202008:402.202.402.60
25/09/202009:302.152.402.65
25/09/202010:152.202.402.60
25/09/202011:102.202.352.65
25/09/202011:352.252.352.60
25/09/202012:552.302.352.55
25/09/202013:152.252.352.60
25/09/202013:452.302.352.55
25/09/202013:502.252.352.60
25/09/202013:552.352.352.55
25/09/202014:102.402.352.45
25/09/202014:202.452.352.40
25/09/202014:252.502.352.35
25/09/202015:202.402.352.45
25/09/202018:102.452.352.40
25/09/202018:252.402.352.45
25/09/202018:402.402.402.40

מצרית ראשונה 25/09/2020 18:40

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אל אהלי2924418 - 665876
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
2זמאלק29177522 - 401858
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
3אל אסיוטי29166729 - 471854
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4אל מוקאולון28147726 - 35949
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5סמוחה29816531 - 37640
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
6אל איתיחד27814524 - 28438
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
7אנפי28911827 - 27038
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
8מיסר אלמקאסה28910934 - 37337
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
9אסוון298101140 - 34-634
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
10אל אנטאג אל ארבייה288101031 - 26-534
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
11טאלה אל ג'איש28712931 - 28-333
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
12איסמעילי28871340 - 30-1031
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
13גונה29871437 - 24-1331
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14אל מסרי27791131 - 25-630
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
15הרס אל חודו286111131 - 26-529
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16וואדי דגלה296101338 - 26-1228
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
17מאסר283111443 - 17-2620
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
18טנטה292121547 - 17-3018
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

מיסר אלמקאסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 אל אהלי נגד מיסר אלמקאסה תיקו 0 : 0
15/09/2020 מיסר אלמקאסה נגד מאסר נצחון 3 : 0
11/09/2020 טנטה נגד מיסר אלמקאסה ניצחון 0 : 2
07/09/2020 אל איתיחד נגד מיסר אלמקאסה ניצחון 1 : 3
04/09/2020 מיסר אלמקאסה נגד איסמעילי נצחון 4 : 1
31/08/2020 הרס אל חודו נגד מיסר אלמקאסה תיקו 1 : 1
27/08/2020 מיסר אלמקאסה נגד וואדי דגלה הפסד 1 : 3
22/08/2020 אל מסרי נגד מיסר אלמקאסה ניצחון 0 : 2
18/08/2020 מיסר אלמקאסה נגד גונה נצחון 1 : 0
09/08/2020 מיסר אלמקאסה נגד אסוון נצחון 2 : 1

אל מוקאולון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2020 אל מוקאולון נגד אל איתיחד מצרית ראשונה תיקו 1 : 1
15/09/2020 איסמעילי נגד אל מוקאולון מצרית ראשונה תיקו 1 : 1
10/09/2020 אל מוקאולון נגד הרס אל חודו מצרית ראשונה נצחון 3 : 2
07/09/2020 וואדי דגלה נגד אל מוקאולון מצרית ראשונה תיקו 1 : 1
03/09/2020 אל מוקאולון נגד אל מסרי מצרית ראשונה נצחון 2 : 0
30/08/2020 גונה נגד אל מוקאולון מצרית ראשונה הפסד 2 : 0
27/08/2020 אל מוקאולון נגד זמאלק מצרית ראשונה נצחון 2 : 1
21/08/2020 אסוון נגד אל מוקאולון מצרית ראשונה הפסד 1 : 0
17/08/2020 אל מוקאולון נגד אל אנטאג אל ארבייה מצרית ראשונה נצחון 2 : 1
03/02/2020 אנפי נגד אל מוקאולון מצרית ראשונה הפסד 2 : 1

מיסר אלמקאסה נגד אל מוקאולון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
05/01/2020 מצרית ראשונה אל מוקאולון נגד מיסר אלמקאסה תיקו 1 : 1
15/01/2019 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל מוקאולון מיסר אלמקאסה 2 : 1
08/08/2018 מצרית ראשונה אל מוקאולון נגד מיסר אלמקאסה מיסר אלמקאסה 1 : 2
27/04/2018 מצרית ראשונה אל מוקאולון נגד מיסר אלמקאסה מיסר אלמקאסה 0 : 1
04/01/2018 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל מוקאולון אל מוקאולון 0 : 2
09/04/2017 מצרית ראשונה אל מוקאולון נגד מיסר אלמקאסה מיסר אלמקאסה 0 : 2
30/10/2016 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל מוקאולון מיסר אלמקאסה 2 : 0
20/06/2011 מצרית ראשונה אל מוקאולון נגד מיסר אלמקאסה מיסר אלמקאסה 0 : 2
04/11/2010 מצרית ראשונה מיסר אלמקאסה נגד אל מוקאולון מיסר אלמקאסה 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

40. הסתיים מיסר אלמקאסה - אל מוֹקאוולוּן (1+) 4.95 3.50 1.30 1 - 0 מידע נוסף
41. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מיסר אלמקאסה - אל מוֹקאוולוּן 2.10 1.35 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס