צ'ילה

כדורגל - צ'ילה - צ'יליאנית ראשונה

123. הסתיים אוניברסידד קונספסיון - או'היגינס S,D 2.65 2.85 1.90 1 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאוהיגינס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מאוהיגינס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאוהיגינס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון במשחק שווה כוחות מול אוהיגינס , אך מכיוון שאוניברסידד קונספסיון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללית שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסידד קונספסיון מארחת את אוהיגינס במסגרת ציליאנית ראשונה. אוניברסידד קונספסיון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.65 2.85 1.90
43% 29% 29%
(9 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 24 ספטמבר 2020. משחק בין אוניברסידד קונספסיון לאו'היגינס במסגרת הצ'יליאנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אוניברסידד קונספסיון המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 11 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.27 וסופגת 1.55 שערים) כאשר מנגד או'היגינס האורחת ממוקמת במקום ה-16 עם 8 נקודות ויחס שערים שלילי של -6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.55 שערים).
אוניברסידד קונספסיון עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד לה סרנה,אוניון לה קלרה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים או'היגינס ניצחה פעם אחת (נגד קולו קולו), הפסידה 3 פעמים (נגד אברטון, אנטופגסטה, אייקיקה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד לה סרנה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אוניברסידד קונספסיון ניצחה 5 פעמים ומנגד או'היגינס ניצחה 5 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 0.33
סיכום כללי אוניברסידד קונספסיון (10), או'היגינס (10) 3 0.30
סיכום בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (5), או'היגינס (5) 0 -0.40
ראש בראש כללי אוניברסידד קונספסיון (15) נגד או'היגינס (15) 2 -0.20
ראש בראש בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (8) נגד או'היגינס (8) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אוניברסידד קונספסיון או'היגינס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -1.00
סיכום כללי אוניברסידד קונספסיון (10), או'היגינס (10) 2 -1
סיכום בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (5), או'היגינס (5) 1 1
ראש בראש כללי אוניברסידד קונספסיון (15) נגד או'היגינס (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (8) נגד או'היגינס (8) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 6 5 11
2 1 1 נצחונות 1 1 2
5 4 1 תיקו 0 2 2
4 1 3 הפסדים 5 2 7
14 7 7 שערים שהבקיעו 7 4 11
17 7 10 שערים שספגו 12 5 17
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 2 2
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.2 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.2 0.8 1.0
1.6 1.2 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 2.0 1.0 1.6
0.1 0.2 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.4 0.2
0.1 0.0 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.4 0.3
51" 49" 53" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 26" 38" 30"
56" 55" 58" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 18" 37" 24"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
18.2%
14.3%
15-30
18.2%
14.3%
30-45
27.3%
7.1%
45-60
18.2%
35.7%
60-75
0.0%
28.6%
75-90
18.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אוניברסידד קונספסיון (10), או'היגינס (10) 2.65 2
סיכום בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (5), או'היגינס (5) 2.60 2
ראש בראש כללי אוניברסידד קונספסיון (15) נגד או'היגינס (15) 3.13 3
ראש בראש בית חוץ אוניברסידד קונספסיון (8) נגד או'היגינס (8) 3.00 2
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.152.752.45
23/09/202000:501.952.852.55
23/09/202015:251.952.902.55
23/09/202015:451.952.852.55
23/09/202016:052.002.902.45
24/09/202008:502.052.852.45
24/09/202009:352.252.852.20
24/09/202010:302.302.852.15
24/09/202010:352.302.902.10
24/09/202010:502.352.902.10
24/09/202011:552.452.902.00
24/09/202012:352.402.902.05
24/09/202013:052.502.901.95
24/09/202016:202.552.901.95
24/09/202017:252.602.901.90
24/09/202017:302.602.851.95
24/09/202019:252.652.851.90

צ'יליאנית ראשונה 25/09/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוניברסידד קתוליקה צ'ילה119119 - 261728
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2אוניברסידד דה צ'ילה1164111 - 221122
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
3אוניון לה קלרה1163210 - 14421
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
4אנטופגסטה115519 - 17820
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
5אוניון אספניולה1162316 - 20420
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
6פלסטינו1154210 - 12219
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
7קוריסו אונידו1161415 - 9-619
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
8אודקס איטליאנו1144316 - 17116
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
9אברטון113539 - 8-114
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
10הואצ'יפטו1142517 - 15-214
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
11קוברסל1134416 - 16013
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
12סנטיאגו וונדררס1141621 - 17-413
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
13אוניברסידד קונספסיון1125417 - 14-311
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
14אייקיקה1132618 - 11-711
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
15קולו קולו1123615 - 12-39
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
16או'היגינס1122717 - 11-68
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
17קוקווימבו אונידו1122718 - 8-108
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
18לה סרנה1112814 - 9-55
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה

אוניברסידד קונספסיון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/09/2020 לה סרנה נגד אוניברסידד קונספסיון ניצחון 0 : 1
08/09/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד אוניון לה קלרה נצחון 2 : 1
03/09/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד אוניון אספניולה הפסד 2 : 3
15/03/2020 אודקס איטליאנו נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 1 : 1
05/03/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד קוברסל תיקו 2 : 2
29/02/2020 קולו קולו נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 2 : 2
21/02/2020 אנטופגסטה נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 1 : 1
17/02/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד קוריסו אונידו הפסד 1 : 2
08/02/2020 הואצ'יפטו נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 1 : 1
01/02/2020 אוניברסידד קונספסיון נגד סנטיאגו וונדררס הפסד 0 : 2

או'היגינס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/09/2020 או'היגינס נגד אברטון צ'יליאנית ראשונה הפסד 1 : 2
09/09/2020 קולו קולו נגד או'היגינס צ'יליאנית ראשונה ניצחון 0 : 1
04/09/2020 לה סרנה נגד או'היגינס צ'יליאנית ראשונה תיקו 1 : 1
30/08/2020 או'היגינס נגד אנטופגסטה צ'יליאנית ראשונה הפסד 0 : 1
07/03/2020 אייקיקה נגד או'היגינס צ'יליאנית ראשונה הפסד 1 : 0
01/03/2020 או'היגינס נגד אוניברסידד דה צ'ילה צ'יליאנית ראשונה הפסד 2 : 3
24/02/2020 או'היגינס נגד אוניון אספניולה צ'יליאנית ראשונה הפסד 1 : 3
15/02/2020 פלסטינו נגד או'היגינס צ'יליאנית ראשונה תיקו 0 : 0
10/02/2020 או'היגינס נגד סנטיאגו וונדררס צ'יליאנית ראשונה נצחון 2 : 1
02/02/2020 אוניברסידד קתוליקה צ'ילה נגד או'היגינס צ'יליאנית ראשונה הפסד 3 : 2

אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
13/10/2019 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון אוניברסידד קונספסיון 1 : 2
26/05/2019 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס תיקו 1 : 1
02/11/2018 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון או'היגינס 4 : 2
03/02/2018 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס או'היגינס 0 : 2
22/10/2017 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס תיקו 2 : 2
06/03/2017 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 1 : 1
04/12/2016 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס אוניברסידד קונספסיון 3 : 1
30/04/2016 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון אוניברסידד קונספסיון 1 : 2
05/12/2015 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס אוניברסידד קונספסיון 3 : 1
17/01/2015 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס אוניברסידד קונספסיון 2 : 1
03/08/2014 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 2 : 2
16/03/2014 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון תיקו 0 : 0
19/10/2013 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס או'היגינס 0 : 1
12/08/2012 צ'יליאנית ראשונה או'היגינס נגד אוניברסידד קונספסיון או'היגינס 4 : 1
03/03/2012 צ'יליאנית ראשונה אוניברסידד קונספסיון נגד או'היגינס או'היגינס 1 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס