פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית שניה

52. הסתיים אקדמיקה ויסו - אשטוריל S,D 2.65 2.55 2.10 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  אשטוריל במשחק חוץ שווה כוחות מול אקדמיקה ויסו , למרות שאקדמיקה ויסו מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של אשטוריל טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו במשחק יחסית לא קל מול אשטוריל , על פי מדד מומנטום בית חוץ ביחד עם העובדה שאקדמיקה ויסו לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אקדמיקה ויסו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אקדמיקה ויסו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אשטוריל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מאקדמיקה ויסו , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אקדמיקה ויסו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אקדמיקה ויסו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אקדמיקה ויסו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אשטוריל במשחק חוץ יחסית לא קל מול אקדמיקה ויסו , על פי מדד העוצמה ראש בראש אשטוריל אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אקדמיקה ויסו מארחת את אשטוריל במסגרת פורטוגלית שניה. אשטוריל עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.65 2.55 2.10
33% 33% 33%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (7 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 24 ספטמבר 2020. משחק בין אקדמיקה ויסו לאשטוריל במסגרת הפורטוגלית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אקדמיקה ויסו המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 0 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד אשטוריל האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 0.50 שערים).
במשחקים האחרונים אקדמיקה ויסו ניצחה פעמיים (נגד קאסה פיה, ספורטינג קוביליה), הפסידה פעמיים (נגד מפרה, ספורטינג פרנסה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד בנפיקה ליסבון ב') כאשר מנגד במשחקים האחרונים אשטוריל ניצחה פעמיים (נגד ארוקה, וילפרנקסה), הפסידה פעם אחת (נגד אקדמיקה קוימברה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אולביירנסה, פורטו ב').
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אקדמיקה ויסו ניצחה פעמיים ומנגד אשטוריל ניצחה 3 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי אקדמיקה ויסו (10), אשטוריל (10) 0 -1.20
סיכום בית חוץ אקדמיקה ויסו (5), אשטוריל (5) 3 0.60
ראש בראש כללי אקדמיקה ויסו (5) נגד אשטוריל (5) -2 -0.20
ראש בראש בית חוץ אקדמיקה ויסו (2) נגד אשטוריל (2) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אקדמיקה ויסו אשטוריל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.67
סיכום כללי אקדמיקה ויסו (10), אשטוריל (10) -1 -1
סיכום בית חוץ אקדמיקה ויסו (5), אשטוריל (5) 1 -2
ראש בראש כללי אקדמיקה ויסו (5) נגד אשטוריל (5) -1 1
ראש בראש בית חוץ אקדמיקה ויסו (2) נגד אשטוריל (2) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 1 0 1
0 0 0 נצחונות 1 0 1
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 1 0 1
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 1" - 1"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
100.0%
15-30
0.0%
30-45
0.0%
45-60
0.0%
60-75
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אקדמיקה ויסו (10), אשטוריל (10) 1.90 1
סיכום בית חוץ אקדמיקה ויסו (5), אשטוריל (5) 1.70 1
ראש בראש כללי אקדמיקה ויסו (5) נגד אשטוריל (5) 2.60 4
ראש בראש בית חוץ אקדמיקה ויסו (2) נגד אשטוריל (2) 2.00 3
תאריך שעה 1 X 2
22/09/202015:102.352.802.15
22/09/202015:502.452.652.15
23/09/202022:102.402.652.20
24/09/202002:552.452.602.20
24/09/202007:152.452.602.15
24/09/202007:352.402.602.20
24/09/202013:552.502.552.20
24/09/202014:402.602.602.10
24/09/202015:102.502.552.20
24/09/202017:052.652.552.05
24/09/202017:402.652.552.10

פורטוגלית שניה 24/09/2020 19:26

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מפרה33000 - 779
 • נ
 • נ
 • נ
2בנפיקה ליסבון ב'32016 - 1266
 • ה
 • נ
 • נ
3פיירנסה22001 - 656
 • נ
 • נ
4ויז'לה32016 - 5-16
 • נ
 • ה
 • נ
5וארזים31200 - 115
 • ת
 • ת
 • נ
6פורטו ב'31114 - 624
 • ת
 • נ
 • ה
7שאבס21103 - 414
 • נ
 • ת
8אקדמיקה קוימברה21100 - 114
 • ת
 • נ
9אולביירנסה31115 - 504
 • ת
 • נ
 • ה
10פיאדדה31115 - 3-24
 • ת
 • נ
 • ה
11אשטוריל21011 - 103
 • ה
 • נ
12פנאפייל31024 - 3-13
 • ה
 • ה
 • נ
13וילפרנקסה31028 - 4-43
 • נ
 • ה
 • ה
14ארוקה30211 - 0-12
 • ת
 • ת
 • ה
15ליישוש30214 - 2-22
 • ה
 • ת
 • ת
16קאסה פיה301210 - 3-71
 • ה
 • ה
 • ת
17אקדמיקה ויסו10011 - 0-10
 • ה
18ספורטינג קוביליה30036 - 2-40
 • ה
 • ה
 • ה

אקדמיקה ויסו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2020 מפרה נגד אקדמיקה ויסו הפסד 1 : 0
08/03/2020 אקדמיקה ויסו נגד קאסה פיה נצחון 1 : 0
29/02/2020 ספורטינג פרנסה נגד אקדמיקה ויסו הפסד 3 : 1
23/02/2020 אקדמיקה ויסו נגד בנפיקה ליסבון ב' תיקו 1 : 1
16/02/2020 ספורטינג קוביליה נגד אקדמיקה ויסו ניצחון 0 : 1
12/02/2020 פורטו נגד אקדמיקה ויסו הפסד 3 : 0
08/02/2020 אקדמיקה ויסו נגד פיירנסה הפסד 0 : 1
04/02/2020 אקדמיקה ויסו נגד פורטו תיקו 1 : 1
30/01/2020 אקדמיקה קוימברה נגד אקדמיקה ויסו הפסד 2 : 0
26/01/2020 אקדמיקה ויסו נגד פנאפייל נצחון 1 : 0

אשטוריל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2020 אקדמיקה קוימברה נגד אשטוריל פורטוגלית שניה הפסד 1 : 0
10/09/2020 אשטוריל נגד ארוקה פורטוגלית שניה נצחון 1 : 0
07/03/2020 אולביירנסה נגד אשטוריל פורטוגלית שניה תיקו 1 : 1
01/03/2020 אשטוריל נגד וילפרנקסה פורטוגלית שניה נצחון 2 : 0
22/02/2020 פורטו ב' נגד אשטוריל פורטוגלית שניה תיקו 1 : 1
15/02/2020 וארזים נגד אשטוריל פורטוגלית שניה הפסד 3 : 0
09/02/2020 אשטוריל נגד קאסה פיה פורטוגלית שניה נצחון 4 : 1
01/02/2020 ספורטינג פרנסה נגד אשטוריל פורטוגלית שניה ניצחון 0 : 2
27/01/2020 אשטוריל נגד בנפיקה ליסבון ב' פורטוגלית שניה נצחון 1 : 0
18/01/2020 אשטוריל נגד אקדמיקה קוימברה פורטוגלית שניה נצחון 1 : 0

אקדמיקה ויסו נגד אשטוריל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
03/11/2019 פורטוגלית שניה אשטוריל נגד אקדמיקה ויסו אשטוריל 3 : 1
05/05/2019 פורטוגלית שניה אשטוריל נגד אקדמיקה ויסו אקדמיקה ויסו 1 : 3
18/11/2018 פורטוגלית שניה אקדמיקה ויסו נגד אשטוריל אשטוריל 1 : 2
24/01/1998 פורטוגלית שלישית אשטוריל נגד אקדמיקה ויסו אשטוריל 1 : 0
23/08/1997 פורטוגלית שלישית אקדמיקה ויסו נגד אשטוריל אקדמיקה ויסו 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס