נורבגיה

כדורגל - נורבגיה - נורבגית שניה

107. הסתיים אולנסקר - אסיין S,D 2.60 3.15 1.80 0 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  אסיין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאולנסקר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אסיין צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אסיין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר במשחק שבו יחסי הכוחות מול אסיין נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ אסיין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר במשחק שבו יחסי הכוחות מול אסיין נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע אסיין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מאולנסקר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסיין במשחק חוץ יחסית לא קל מול אולנסקר , על פי מדד המומנטום הממוצע אסיין אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסיין במשחק חוץ שווה כוחות מול אולנסקר , למרות שאולנסקר מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של אסיין טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר במשחק יחסית לא קל מול אסיין , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שאולנסקר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר במשחק שווה כוחות מול אסיין , אך מכיוון שאולנסקר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאולנסקר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסיין במשחק חוץ שווה כוחות מול אולנסקר , למרות שאולנסקר מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של אסיין טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר במשחק שווה כוחות מול אסיין , אך מכיוון שאולנסקר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מאסיין , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אולנסקר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  אולנסקר מארחת את אסיין במסגרת נורבגית שניה. אסיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 10 אוגוסט 2020. משחק בין אולנסקר לאסיין במסגרת הנורבגית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אולנסקר המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.71 וסופגת 2.29 שערים) כאשר מנגד אסיין האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.29 וסופגת 1.29 שערים).
במשחקים האחרונים אולנסקר הפסידה פעמיים (נגד גרורוד, סאנדנס) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד האם קאם, קפום, יירב) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אסיין ניצחה פעמיים (נגד לילסטרום, סטרומן), הפסידה פעמיים (נגד טרומסו, רנהיים) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד קפום).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אולנסקר ניצחה 3 פעמים ומנגד אסיין ניצחה פעמיים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.34 -1.33
סיכום כללי אולנסקר (10), אסיין (10) -1 -0.60
סיכום בית חוץ אולנסקר (5), אסיין (5) -1 0.00
ראש בראש כללי אולנסקר (6) נגד אסיין (6) 2 0.83
ראש בראש בית חוץ אולנסקר (3) נגד אסיין (3) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אולנסקר אסיין
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 0.67
סיכום כללי אולנסקר (10), אסיין (10) -2 -1
סיכום בית חוץ אולנסקר (5), אסיין (5) 1 2
ראש בראש כללי אולנסקר (6) נגד אסיין (6) 1 -1
ראש בראש בית חוץ אולנסקר (3) נגד אסיין (3) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 3 4 מספר משחקים 4 3 7
1 0 1 נצחונות 1 2 3
3 0 3 תיקו 0 1 1
3 3 0 הפסדים 3 0 3
12 3 9 שערים שהבקיעו 4 5 9
16 11 5 שערים שספגו 9 0 9
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 3 3
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.7 1.0 2.3 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.7 1.3
2.3 3.7 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 2.3 0.0 1.3
0.1 0.0 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 1.0 0.4
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.3 0.4
30" 26" 33" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 41" 52" 46"
31" 42" 20" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 29" - 29"
התפלגות זמני הבקעה
16.7%
0-15
0.0%
25.0%
15-30
0.0%
16.7%
30-45
22.2%
8.3%
45-60
11.1%
8.3%
60-75
22.2%
25.0%
75-90
44.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אולנסקר (10), אסיין (10) 3.10 2.5
סיכום בית חוץ אולנסקר (5), אסיין (5) 2.60 2
ראש בראש כללי אולנסקר (6) נגד אסיין (6) 3.83 2
ראש בראש בית חוץ אולנסקר (3) נגד אסיין (3) 2.67 2
תאריך שעה 1 X 2
09/08/202015:052.253.102.05
10/08/202007:152.303.102.05
10/08/202008:402.303.052.05
10/08/202010:102.403.101.95
10/08/202011:302.453.101.95
10/08/202012:202.453.101.90
10/08/202013:352.503.151.90
10/08/202014:252.553.151.85
10/08/202015:052.503.151.90
10/08/202016:152.503.151.85
10/08/202016:502.503.151.90
10/08/202017:052.503.151.85
10/08/202018:202.603.101.85
10/08/202018:302.703.151.80
10/08/202018:352.703.201.75
10/08/202018:452.703.151.80
10/08/202019:052.603.151.80

נורבגית שניה 10/08/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טרומסו77003 - 12921
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2רנהיים750214 - 20615
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3סאנדנס742112 - 13114
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
4סוגנדל740311 - 15412
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5קפום73318 - 12412
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
6יירב724112 - 15310
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
7סטיורדאלס בלינק731315 - 15010
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
8אסיין73139 - 9010
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
9גרורוד731312 - 11-110
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
10לילסטרום72239 - 7-28
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11ראופוס722310 - 1117
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
12אויגארדן713316 - 13-36
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
13אולנסקר713316 - 12-46
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
14סטרומן721412 - 8-44
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15קונגסבינגר711516 - 8-84
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
16האם קאם702520 - 14-62
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Raufoss הופחתו 1 נק',* לקבוצת Strommen הופחתו 3 נק'

אולנסקר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/08/2020 גרורוד נגד אולנסקר הפסד 3 : 1
31/07/2020 אולנסקר נגד האם קאם תיקו 2 : 2
27/07/2020 סאנדנס נגד אולנסקר הפסד 2 : 1
20/07/2020 אולנסקר נגד קפום תיקו 1 : 1
13/07/2020 אולנסקר נגד יירב תיקו 2 : 2
06/07/2020 סוגנדל נגד אולנסקר הפסד 6 : 1
03/07/2020 אולנסקר נגד סטרומן נצחון 4 : 0
09/11/2019 אולנסקר נגד טרומסדלן נצחון 2 : 0
02/11/2019 סטארט נגד אולנסקר הפסד 2 : 1
20/10/2019 סקייד נגד אולנסקר ניצחון 1 : 2

אסיין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/08/2020 אסיין נגד טרומסו נורבגית שניה הפסד 0 : 1
31/07/2020 קפום נגד אסיין נורבגית שניה תיקו 0 : 0
27/07/2020 אסיין נגד לילסטרום נורבגית שניה נצחון 3 : 1
20/07/2020 סטרומן נגד אסיין נורבגית שניה ניצחון 0 : 3
13/07/2020 אסיין נגד רנהיים נורבגית שניה הפסד 0 : 3
06/07/2020 אויגארדן נגד אסיין נורבגית שניה ניצחון 0 : 2
03/07/2020 אסיין נגד סוגנדל נורבגית שניה הפסד 1 : 4
26/10/2019 אלברום נגד אסיין נורבגית שלישית בית 1 ניצחון 1 : 3
19/10/2019 אסיין נגד מיולנר נורבגית שלישית בית 1 נצחון 3 : 0
12/10/2019 פלורו נגד אסיין נורבגית שלישית בית 1 הפסד 1 : 0

אולנסקר נגד אסיין

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/09/2018 נורבגית שניה אולנסקר נגד אסיין תיקו 1 : 1
17/06/2018 נורבגית שניה אסיין נגד אולנסקר אולנסקר 1 : 5
20/08/2017 נורבגית שניה אסיין נגד אולנסקר אולנסקר 0 : 3
13/05/2017 נורבגית שניה אולנסקר נגד אסיין אסיין 2 : 3
21/08/2016 נורבגית שניה אולנסקר נגד אסיין אולנסקר 1 : 0
12/05/2016 נורבגית שניה אסיין נגד אולנסקר אסיין 4 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

108. הסתיים אולנסקר (1+) - אסיין 1.55 3.60 2.95 0 - 3 מידע נוסף
109. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אולנסקר - אסיין 1.35 2.15 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס