אירן

כדורגל - אירן - אירנית ראשונה

86. הסתיים נאפט מאסג'ד סולימן - גוהר S,D 2.65 2.15 2.40 2 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  גוהר במשחק חוץ שווה כוחות מול נאפט מאסגד סולימן , למרות שנאפט מאסגד סולימן מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של גוהר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוהר במשחק חוץ יחסית לא קל מול נאפט מאסגד סולימן , על פי מדד המומנטום ראש בראש גוהר אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוהר במשחק חוץ שווה כוחות מול נאפט מאסגד סולימן , למרות שנאפט מאסגד סולימן מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של גוהר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן במשחק שווה כוחות מול גוהר , אך מכיוון שנאפט מאסגד סולימן מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללית שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. נאפט מאסגד סולימן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. נאפט מאסגד סולימן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. נאפט מאסגד סולימן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. נאפט מאסגד סולימן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוהר במשחק חוץ שווה כוחות מול נאפט מאסגד סולימן , למרות שנאפט מאסגד סולימן מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של גוהר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גוהר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מנאפט מאסגד סולימן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של נאפט מאסגד סולימן עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על גוהר עם רמת ביטחון של 20

 • ABCD

  נאפט מאסגד סולימן מארחת את גוהר במסגרת אירנית ראשונה. גוהר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 10 אוגוסט 2020. משחק בין נאפט מאסג'ד סולימן לגוהר במסגרת האירנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
נאפט מאסג'ד סולימן המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 34 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.78 וסופגת 0.70 שערים) כאשר מנגד גוהר האורחת ממוקמת במקום ה-13 עם 26 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.67 וסופגת 1.00 שערים).
נאפט מאסג'ד סולימן עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד פולד קוזסטן,זוב אהאן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים גוהר ניצחה פעמיים (נגד סאזי טבריז, שהין בושר), הפסידה פעמיים (נגד פייקן, שאר חודרו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פולד קוזסטן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה נאפט מאסג'ד סולימן ניצחה פעם אחת ומנגד גוהר ניצחה 4 פעמים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -1.33
סיכום כללי נאפט מאסג'ד סולימן (10), גוהר (10) -2 0.10
סיכום בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (5), גוהר (5) -2 0.80
ראש בראש כללי נאפט מאסג'ד סולימן (12) נגד גוהר (12) -2 -0.25
ראש בראש בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (6) נגד גוהר (6) 2 -0.17

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב נאפט מאסג'ד סולימן גוהר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.00 1.33
סיכום כללי נאפט מאסג'ד סולימן (10), גוהר (10) -1 1
סיכום בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (5), גוהר (5) -1 1
ראש בראש כללי נאפט מאסג'ד סולימן (12) נגד גוהר (12) -1 1
ראש בראש בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (6) נגד גוהר (6) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 13 13 מספר משחקים 14 13 27
6 2 4 נצחונות 3 2 5
16 8 8 תיקו 8 3 11
4 3 1 הפסדים 3 8 11
21 11 10 שערים שהבקיעו 10 8 18
18 12 6 שערים שספגו 10 17 27
13 5 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 1 7
10 5 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 7 7 14
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 0.9 0.8 ממוצע שערים למשחק 0.7 0.6 0.7
0.7 0.9 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.3 1.0
0.5 0.4 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.1 0.3
0.4 0.4 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.5 0.5
51" 45" 58" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 41" 47" 44"
37" 40" 31" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 42" 44"
התפלגות זמני הבקעה
4.8%
0-15
22.2%
14.3%
15-30
16.7%
14.3%
30-45
11.1%
14.3%
45-60
11.1%
14.3%
60-75
11.1%
38.1%
75-90
27.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי נאפט מאסג'ד סולימן (10), גוהר (10) 1.95 0
סיכום בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (5), גוהר (5) 2.00 3
ראש בראש כללי נאפט מאסג'ד סולימן (12) נגד גוהר (12) 1.42 0
ראש בראש בית חוץ נאפט מאסג'ד סולימן (6) נגד גוהר (6) 1.50 2
תאריך שעה 1 X 2
09/08/202015:051.752.803.15
09/08/202020:502.402.402.40
09/08/202021:102.402.402.45
09/08/202021:252.402.402.40
10/08/202006:552.352.402.50
10/08/202007:452.302.352.55
10/08/202007:552.352.302.55
10/08/202008:152.352.302.60
10/08/202008:202.352.352.55
10/08/202009:102.302.352.55
10/08/202009:152.352.352.55
10/08/202009:252.402.352.50
10/08/202009:402.402.352.45
10/08/202010:002.452.352.45
10/08/202011:152.402.302.50
10/08/202013:502.452.302.50
10/08/202014:252.552.302.40
10/08/202015:152.602.302.35
10/08/202015:552.652.302.30
10/08/202016:352.652.252.30
10/08/202017:052.702.252.30
10/08/202018:102.752.202.35
10/08/202019:052.802.202.30
10/08/202019:102.752.152.35
10/08/202019:252.652.152.40

אירנית ראשונה 10/08/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פרספוליס28203514 - 402663
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2אסטגלל טהרן281310529 - 502149
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3סזי טבריז27137721 - 29846
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
4פולד קוזסטן27137719 - 27846
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
5מוברקה ספהן281112521 - 361545
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
6שאר חודרו28129723 - 27445
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
7סנט נפט אבדן27108930 - 26-438
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
8מזנדרן28812832 - 30-236
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
9נאפט מאסג'ד סולימן27616519 - 21234
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
10זוב אהאן28781336 - 29-729
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
11סייפה275121032 - 24-827
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
12סאזי טבריז27761437 - 25-1227
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
13גוהר275111127 - 18-926
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14פארס ג'ונובי274131028 - 19-925
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
15פייקן27591342 - 35-724
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
16שהין בושר27491450 - 24-2621
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

נאפט מאסג'ד סולימן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/08/2020 פולד קוזסטן נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 0 : 0
31/07/2020 זוב אהאן נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 1 : 1
24/07/2020 נאפט מאסג'ד סולימן נגד פרספוליס הפסד 1 : 2
17/07/2020 מזנדרן נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 0 : 0
05/07/2020 נאפט מאסג'ד סולימן נגד סאזי טבריז נצחון 1 : 0
28/06/2020 שהין בושר נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 2 : 2
28/02/2020 נאפט מאסג'ד סולימן נגד פייקן תיקו 1 : 1
23/02/2020 שאר חודרו נגד נאפט מאסג'ד סולימן הפסד 2 : 1
06/02/2020 נאפט מאסג'ד סולימן נגד מוברקה ספהן תיקו 0 : 0
26/01/2020 נאפט מאסג'ד סולימן נגד סנט נפט אבדן נצחון 2 : 0

גוהר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/08/2020 גוהר נגד פולד קוזסטן אירנית ראשונה תיקו 0 : 0
23/07/2020 סאזי טבריז נגד גוהר אירנית ראשונה ניצחון 1 : 2
17/07/2020 גוהר נגד שהין בושר אירנית ראשונה נצחון 4 : 2
11/07/2020 פייקן נגד גוהר אירנית ראשונה הפסד 2 : 0
05/07/2020 גוהר נגד שאר חודרו אירנית ראשונה הפסד 0 : 1
29/06/2020 מוברקה ספהן נגד גוהר אירנית ראשונה הפסד 2 : 0
27/02/2020 גוהר נגד אסטגלל טהרן אירנית ראשונה נצחון 1 : 0
14/02/2020 סנט נפט אבדן נגד גוהר אירנית ראשונה ניצחון 1 : 2
07/02/2020 גוהר נגד סזי טבריז אירנית ראשונה תיקו 1 : 1
31/01/2020 פארס ג'ונובי נגד גוהר אירנית ראשונה תיקו 1 : 1

נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
05/12/2019 אירנית ראשונה גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 0 : 0
11/03/2018 Iran Azadegan League גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן גוהר 2 : 1
21/10/2017 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר נאפט מאסג'ד סולימן 2 : 0
25/01/2017 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר גוהר 0 : 1
26/08/2016 Iran Azadegan League גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 0 : 0
25/04/2016 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר תיקו 1 : 1
23/11/2015 Iran Azadegan League גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 0 : 0
15/04/2013 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר גוהר 0 : 2
09/12/2012 Iran Azadegan League גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן גוהר 2 : 1
03/02/2012 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר תיקו 0 : 0
08/04/2011 Iran Azadegan League נאפט מאסג'ד סולימן נגד גוהר תיקו 1 : 1
08/12/2010 Iran Azadegan League גוהר נגד נאפט מאסג'ד סולימן תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

87. הסתיים נאפט מאסג'ד סולימן (1+) - גוהר 1.30 3.30 5.50 2 - 3 מידע נוסף
88. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) נאפט מאסג'ד סולימן - גוהר 2.65 1.20 5 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס