פינלנד

כדורגל - פינלנד - פינית שנייה

77. הסתיים אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - מיקלי S,D 2.75 2.95 1.85 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  מיקלי במשחק לא קל מול אס.גיי.קיי. אקטמיה , אך מכיוון שמיקלי נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי במשחק לא קל מול אס.גיי.קיי. אקטמיה , אך מכיוון שמיקלי נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי במשחק חוץ שווה כוחות מול אס.גיי.קיי. אקטמיה , למרות שאס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של מיקלי טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אס.גיי.קיי. אקטמיה מארחת את מיקלי במסגרת פינית שנייה. מיקלי עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  מיקלי במשחק לא קל מול אס.גיי.קיי. אקטמיה , אך מכיוון שמיקלי נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי במשחק לא קל מול אס.גיי.קיי. אקטמיה , אך מכיוון שמיקלי נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיקלי עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאס.גיי.קיי. אקטמיה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , מיקלי צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.75 2.95 1.85
19% 19% 62%
(4 ממליצים) (4 ממליצים) (13 ממליצים)

יום שני, תאריך 10 אוגוסט 2020. משחק בין אס.ג'יי.קיי. אקטמיה למיקלי במסגרת הפינית שנייה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אס.ג'יי.קיי. אקטמיה המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.43 וסופגת 2.57 שערים) כאשר מנגד מיקלי האורחת ממוקמת במקום ה-7 עם 9 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.33 וסופגת 1.67 שערים).
במשחקים האחרונים אס.ג'יי.קיי. אקטמיה הפסידה 4 פעמים (נגד KPV-j, וי.פי.אס, מוסאן, איי.סי. אולו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד גניסטאן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מיקלי ניצחה 3 פעמים (נגד גניסטאן, קיי.טי.פי, קייאני), הפסידה פעמיים (נגד מוסאן, יארו) .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6.34 -2.33
סיכום כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (10), מיקלי (10) -7 -2.10
סיכום בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (5), מיקלי (5) -4 -2.00
ראש בראש כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -
ראש בראש בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אס.ג'יי.קיי. אקטמיה מיקלי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.67 0.67
סיכום כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (10), מיקלי (10) -6 1
סיכום בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (5), מיקלי (5) -2 2
ראש בראש כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -
ראש בראש בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 3 4 מספר משחקים 3 2 5
0 0 0 נצחונות 1 1 2
1 0 1 תיקו 0 0 0
6 3 3 הפסדים 2 1 3
3 1 2 שערים שהבקיעו 4 3 7
18 8 10 שערים שספגו 5 5 10
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
4 1 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.4 0.3 0.5 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.5 1.4
2.6 2.7 2.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.7 2.5 2.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.6 0.3 0.8 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.5 0.2
54" - 54" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 44" 8" 35"
32" 42" 28" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 41" 19" 32"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
14.3%
0.0%
15-30
14.3%
33.3%
30-45
14.3%
33.3%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
42.9%
33.3%
75-90
14.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (10), מיקלי (10) 2.95 2.5
סיכום בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (5), מיקלי (5) 2.80 2.5
ראש בראש כללי אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -
ראש בראש בית חוץ אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (-) נגד מיקלי (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
09/08/202015:052.503.001.95
09/08/202018:502.552.951.90
10/08/202003:152.602.951.90
10/08/202008:002.603.001.90
10/08/202014:152.703.001.80
10/08/202014:252.753.001.80
10/08/202014:452.803.051.75
10/08/202016:102.602.951.90
10/08/202016:302.703.001.85
10/08/202018:302.752.951.85

פינית שנייה 10/08/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1איי.סי. אולו86203 - 10720
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2יארו851211 - 20916
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
3קיי.טי.פי84316 - 13715
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4מוסאן74215 - 11614
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5וי.פי.אס833211 - 11012
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
6אקנאס73225 - 12711
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
7מיקלי630310 - 8-29
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
8קייאני81529 - 8-18
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
9KPV722313 - 10-38
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
10גניסטאן702516 - 5-112
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11מיפה50147 - 3-41
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
12אס.ג'יי.קיי. אקטמיה701618 - 3-151
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

אס.ג'יי.קיי. אקטמיה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/08/2020 KPV-j נגד אס.ג'יי.קיי. אקטמיה הפסד 4 : 0
02/08/2020 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה נגד גניסטאן תיקו 2 : 2
24/07/2020 וי.פי.אס נגד אס.ג'יי.קיי. אקטמיה הפסד 3 : 1
18/07/2020 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה נגד מוסאן הפסד 0 : 2
11/07/2020 איי.סי. אולו נגד אס.ג'יי.קיי. אקטמיה הפסד 1 : 0
04/07/2020 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה נגד קיי.טי.פי הפסד 0 : 3
27/06/2020 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה נגד אקנאס הפסד 0 : 3
05/10/2019 רופס 2 נגד אס.ג'יי.קיי. אקטמיה הפסד 1 : 0
29/09/2019 אס.ג'יי.קיי. אקטמיה נגד VPS II נצחון 1 : 0
22/09/2019 פי.קיי. 37 נגד אס.ג'יי.קיי. אקטמיה ניצחון 2 : 3

מיקלי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/08/2020 גניסטאן נגד מיקלי פינית שנייה ניצחון 0 : 1
02/08/2020 מיקלי נגד מוסאן פינית שנייה הפסד 1 : 2
25/07/2020 קיי.טי.פי נגד מיקלי פינית שנייה ניצחון 2 : 3
19/07/2020 מיקלי נגד קייאני פינית שנייה נצחון 2 : 1
12/07/2020 יארו נגד מיקלי פינית שנייה הפסד 3 : 0
05/07/2020 מיקלי נגד KPV-j פינית שנייה הפסד 1 : 2
05/10/2019 מיקלי נגד מיקלי פינית שלישית ניצחון 0 : 1
28/09/2019 מיקלי נגד ואנטאאן פינית שלישית נצחון 3 : 0
21/09/2019 נורמייארבן נגד מיקלי פינית שלישית ניצחון 1 : 4
12/09/2019 מיקלי נגד פפו פינית שלישית נצחון 3 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

78. הסתיים אס.ג'יי.קיי. אקטמיה (1+) - מיקלן פלוילייאט 1.55 3.45 3.10 1 - 0 מידע נוסף
79. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אס.ג'יי.קיי. אקטמיה - מיקלן פלוילייאט 1.50 1.85 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס