ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

7. הסתיים דפורטיבו לה קורוניה - פואנלבראדה S,D 2.50 3.00 1.95 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר תיקו X הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שפואנלבראדה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מדפורטיבו לה קורוניה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , פואנלבראדה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. למרות שפואנלבראדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של פואנלבראדה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה במשחק שבו יחסי הכוחות מול פואנלבראדה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ פואנלבראדה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. למרות שפואנלבראדה משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של פואנלבראדה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ממוצע היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה במשחק שבו יחסי הכוחות מול פואנלבראדה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע פואנלבראדה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדדי עוצמה ומומנטום ממוצע טובים יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לדפורטיבו לה קורוניה , פואנלבראדה קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי העוצמה והמומנטום הממוצע פואנלבראדה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מדפורטיבו לה קורוניה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לדפורטיבו לה קורוניה , פואנלבראדה קבוצה טובה יותר וגם על פי מדד המומנטום הכללי פואנלבראדה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה במשחק חוץ יחסית לא קל מול דפורטיבו לה קורוניה , על פי מדד המומנטום הכללי פואנלבראדה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מדפורטיבו לה קורוניה ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 130 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פואנלבראדה אומנם משחקת בחוץ , אבל במומנטום כללי טוב יותר משל דפורטיבו לה קורוניה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה לא אמורה לעשות בעיות לפואנלבראדה שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דפורטיבו לה קורוניה מארחת את פואנלבראדה במסגרת ספרדית שניה. פואנלבראדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את דפורטיבו לה קורוניה בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 07 אוגוסט 2020. משחק בין דפורטיבו לה קורוניה לפואנלבראדה במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דפורטיבו לה קורוניה המארחת ממוקמת במקום ה-20 עם 48 נקודות ויחס שערים שלילי של -18 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.44 שערים) כאשר מנגד פואנלבראדה האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 60 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.12 וסופגת 0.93 שערים).
דפורטיבו לה קורוניה עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד מיראנדס,אקסטרמדורה,מלאגה) כאשר מנגד פואנלבראדה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אלצ'ה,קאדיז,ראסינג סנטאנדר).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה 3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5 -2.33
סיכום כללי דפורטיבו לה קורוניה (10), פואנלבראדה (10) -7 -0.60
סיכום בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (5), פואנלבראדה (5) -3 0.00
ראש בראש כללי דפורטיבו לה קורוניה (3) נגד פואנלבראדה (3) 0 0.00
ראש בראש בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (1) נגד פואנלבראדה (1) 0 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דפורטיבו לה קורוניה פואנלבראדה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 3.00
סיכום כללי דפורטיבו לה קורוניה (10), פואנלבראדה (10) -3 4
סיכום בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (5), פואנלבראדה (5) -1 2
ראש בראש כללי דפורטיבו לה קורוניה (3) נגד פואנלבראדה (3) 1 1
ראש בראש בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (1) נגד פואנלבראדה (1) 1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
41 21 20 מספר משחקים 21 20 41
11 4 7 נצחונות 9 6 15
15 7 8 תיקו 8 7 15
15 10 5 הפסדים 4 7 11
41 14 27 שערים שהבקיעו 29 17 46
59 31 28 שערים שספגו 21 17 38
11 6 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 7 8 15
14 8 6 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 10 15
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.7 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.4 0.9 1.1
1.4 1.5 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.9 0.9
0.3 0.3 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.4
0.3 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.5 0.4
46" 57" 36" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 47" 57" 51"
33" 23" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 49" 38" 44"
התפלגות זמני הבקעה
7.3%
0-15
4.3%
14.6%
15-30
10.9%
7.3%
30-45
10.9%
29.3%
45-60
17.4%
17.1%
60-75
19.6%
24.4%
75-90
37.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דפורטיבו לה קורוניה (10), פואנלבראדה (10) 2.30 2.5
סיכום בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (5), פואנלבראדה (5) 2.40 3
ראש בראש כללי דפורטיבו לה קורוניה (3) נגד פואנלבראדה (3) 1.33 2
ראש בראש בית חוץ דפורטיבו לה קורוניה (1) נגד פואנלבראדה (1) 2.00 2
תאריך שעה 1 X 2
05/08/202007:304.453.151.40
05/08/202022:404.553.701.30
05/08/202022:454.703.501.35
06/08/202019:104.803.501.30
06/08/202019:554.953.501.30
06/08/202020:005.253.501.30
06/08/202020:554.653.401.35
06/08/202022:404.803.401.35
07/08/202000:154.703.401.35
07/08/202000:204.653.351.35
07/08/202002:204.603.351.35
07/08/202002:254.553.351.35
07/08/202002:404.453.351.40
07/08/202002:554.453.301.40
07/08/202005:054.553.301.40
07/08/202005:504.503.251.40
07/08/202006:254.403.251.40
07/08/202007:004.353.251.40
07/08/202007:354.303.251.40
07/08/202007:553.953.151.50
07/08/202008:003.753.101.50
07/08/202008:103.603.101.55
07/08/202008:203.653.051.55
07/08/202008:303.703.051.55
07/08/202008:503.653.001.55
07/08/202009:103.703.001.55
07/08/202009:203.352.851.65
07/08/202009:253.202.851.70
07/08/202009:302.903.001.75
07/08/202013:502.503.001.95

ספרדית שניה 08/08/2020 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1הואסקה422171442 - 551370
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
2קאדיז4219121139 - 501169
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3סראגוסה4218111353 - 59665
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
4אלמריה4217131243 - 621964
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
5ג'ירונה4217121343 - 48563
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6אלצ'ה4216131344 - 52861
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
7ראיו וייקאנו421321850 - 601060
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8פואנלבראדה4115151138 - 46860
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
9לאס פלמאס4214151346 - 49357
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
10אלקורקון4213181150 - 52257
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
11מיראנדס4213171259 - 55-456
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
12טנריפה4214131546 - 50455
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
13ספורטינג גיחון4214121638 - 40254
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
14מלאגה4211201133 - 35253
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
15אוביידו4213141553 - 49-453
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
16לוגו4212161454 - 43-1152
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
17אלבסטה4213131646 - 36-1052
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
18פונפרדינה4212151550 - 45-551
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
19נומנסיה4213111853 - 45-850
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
20דפורטיבו לה קורוניה4111151559 - 41-1848
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
21אקסטרמדורה4210131959 - 43-1643
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
22ראסינג סנטאנדר425181956 - 39-1733
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה

דפורטיבו לה קורוניה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/07/2020 מיראנדס נגד דפורטיבו לה קורוניה הפסד 1 : 0
12/07/2020 דפורטיבו לה קורוניה נגד אקסטרמדורה הפסד 2 : 3
08/07/2020 מלאגה נגד דפורטיבו לה קורוניה הפסד 1 : 0
05/07/2020 דפורטיבו לה קורוניה נגד הואסקה נצחון 2 : 1
30/06/2020 טנריפה נגד דפורטיבו לה קורוניה תיקו 1 : 1
27/06/2020 דפורטיבו לה קורוניה נגד פונפרדינה נצחון 2 : 1
23/06/2020 אלצ'ה נגד דפורטיבו לה קורוניה ניצחון 0 : 1
20/06/2020 דפורטיבו לה קורוניה נגד ראיו וייקאנו תיקו 3 : 3
17/06/2020 אוביידו נגד דפורטיבו לה קורוניה תיקו 2 : 2
14/06/2020 דפורטיבו לה קורוניה נגד ספורטינג גיחון תיקו 0 : 0

פואנלבראדה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/07/2020 פואנלבראדה נגד אלצ'ה ספרדית שניה נצחון 3 : 1
11/07/2020 קאדיז נגד פואנלבראדה ספרדית שניה ניצחון 0 : 1
07/07/2020 פואנלבראדה נגד ראסינג סנטאנדר ספרדית שניה נצחון 1 : 0
04/07/2020 פואנלבראדה נגד מיראנדס ספרדית שניה תיקו 2 : 2
01/07/2020 פונפרדינה נגד פואנלבראדה ספרדית שניה ניצחון 0 : 3
28/06/2020 פואנלבראדה נגד אקסטרמדורה ספרדית שניה תיקו 1 : 1
25/06/2020 אוביידו נגד פואנלבראדה ספרדית שניה תיקו 0 : 0
21/06/2020 פואנלבראדה נגד נומנסיה ספרדית שניה נצחון 2 : 0
17/06/2020 ראיו וייקאנו נגד פואנלבראדה ספרדית שניה הפסד 1 : 0
07/03/2020 הואסקה נגד פואנלבראדה ספרדית שניה הפסד 2 : 0

דפורטיבו לה קורוניה נגד פואנלבראדה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
02/11/2019 ספרדית שניה פואנלבראדה נגד דפורטיבו לה קורוניה תיקו 1 : 1
16/02/2008 ליגה שלישית ספרד פלייאוף ירידה דפורטיבו לה קורוניה נגד פואנלבראדה תיקו 1 : 1
30/09/2007 ליגה שלישית ספרד פלייאוף ירידה פואנלבראדה נגד דפורטיבו לה קורוניה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

8. הסתיים דפורטיבו לה קורוניה (1+) - פואנלבראדה 2.35 3.10 2.00 2 - 1 מידע נוסף
9. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) דפורטיבו לה קורוניה - פואנלבראדה S,D 3.00 1.90 2.65 3 מידע נוסף
10. סגור סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דפורטיבו לה קורוניה - פואנלבראדה S,D 0.00 0.00 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס