שלח טופס
ליטא

כדורגל - ליטא - ליטאית שניה

51. הסתיים נבזיס - ויטיס וילנה S,D 2.15 2.90 2.25 2 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויטיס וילנה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ויטיס וילנה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויטיס וילנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויטיס וילנה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטיס וילנה במשחק חוץ יחסית לא קל מול נבזיס , על פי מדד המומנטום הממוצע ויטיס וילנה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. ויטיס וילנה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מויטיס וילנה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס במשחק יחסית לא קל מול ויטיס וילנה , על פי מדד מומנטום בית חוץ ביחד עם העובדה שנבזיס לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס במשחק יחסית לא קל מול ויטיס וילנה , על פי מדד עוצמה ממוצע ביחד עם העובדה שנבזיס לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס במשחק שווה כוחות מול ויטיס וילנה , אך מכיוון שנבזיס מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס במשחק יחסית לא קל מול ויטיס וילנה , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שנבזיס לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מויטיס וילנה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נבזיס מארחת את ויטיס וילנה במסגרת ליטאית שניה. נבזיס עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 07 אוגוסט 2020. משחק בין נבזיס לויטיס וילנה במסגרת הליטאית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
נבזיס המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 19 נקודות ויחס שערים חיובי של 14 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.33 וסופגת 0.78 שערים) כאשר מנגד ויטיס וילנה האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 20 נקודות ויחס שערים חיובי של 16 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.33 וסופגת 0.56 שערים).
נבזיס נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד Alytis,פנבזיס ב',שיאולאי,הגלמן ליטאוון,מיניצה 2017) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ויטיס וילנה ניצחה 3 פעמים (נגד שיאולאי, מיניצה 2017, FK Vilnius), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד הגלמן ליטאוון, יאנובה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה נבזיס ניצחה פעמיים ומנגד ויטיס וילנה ניצחה פעמיים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 0.33
סיכום כללי נבזיס (10), ויטיס וילנה (10) -1 -0.70
סיכום בית חוץ נבזיס (5), ויטיס וילנה (5) 4 0.60
ראש בראש כללי נבזיס (7) נגד ויטיס וילנה (7) -2 0.14
ראש בראש בית חוץ נבזיס (4) נגד ויטיס וילנה (4) 2 0.25

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב נבזיס ויטיס וילנה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.00 5.67
סיכום כללי נבזיס (10), ויטיס וילנה (10) 5 6
סיכום בית חוץ נבזיס (5), ויטיס וילנה (5) 5 1
ראש בראש כללי נבזיס (7) נגד ויטיס וילנה (7) -1 1
ראש בראש בית חוץ נבזיס (4) נגד ויטיס וילנה (4) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
9 4 5 מספר משחקים 5 4 9
6 2 4 נצחונות 5 2 7
1 0 1 תיקו 0 2 2
2 2 0 הפסדים 0 0 0
21 6 15 שערים שהבקיעו 16 5 21
7 4 3 שערים שספגו 3 2 5
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 3 6
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.3 1.5 3.0 ממוצע שערים למשחק 3.2 1.3 2.3
0.8 1.0 0.6 ממוצע ספיגות למשחק 0.6 0.5 0.6
0.4 0.5 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.6 0.8 0.7
0.1 0.3 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.5 0.2
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי נבזיס (10), ויטיס וילנה (10) 3.15 1.5
סיכום בית חוץ נבזיס (5), ויטיס וילנה (5) 3.10 2.5
ראש בראש כללי נבזיס (7) נגד ויטיס וילנה (7) 3.29 7
ראש בראש בית חוץ נבזיס (4) נגד ויטיס וילנה (4) 2.25 6
תאריך שעה 1 X 2
04/08/202015:102.202.602.45
07/08/202013:301.953.202.40
07/08/202013:452.403.101.95
07/08/202014:202.403.052.00
07/08/202015:102.353.052.00
07/08/202016:102.353.052.05
07/08/202017:052.303.052.05
07/08/202017:152.203.052.15
07/08/202017:302.152.902.25

ליטאית שניה 07/08/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דזיוגאס96307 - 201321
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2יאנובה96305 - 161121
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3ויטיס וילנה97205 - 211620
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
4נבזיס96127 - 211419
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5הגלמן ליטאוון95314 - 181418
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
6Dainava950410 - 13315
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
7שיאולאי941412 - 17513
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8פנבזיס ב'932419 - 11-811
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
9ז'לגיריס וילנה ב'931519 - 17-210
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
10ריטראי ב'931521 - 19-210
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
11Atmosfera931513 - 9-410
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
12מיניצה 2017912626 - 12-145
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
13ז'לגיריס קובנה ב'910829 - 8-213
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14BFA900931 - 6-250
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
* לקבוצת Vilniaus Vytis הופחתו 3 נק'

נבזיס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/08/2020 Alytis נגד נבזיס ניצחון 0 : 2
24/07/2020 נבזיס נגד פנבזיס ב' נצחון 4 : 1
17/07/2020 נבזיס נגד שיאולאי נצחון 2 : 0
11/07/2020 הגלמן ליטאוון נגד נבזיס ניצחון 0 : 2
03/07/2020 נבזיס נגד מיניצה 2017 נצחון 4 : 0
26/06/2020 יאנובה נגד נבזיס הפסד 1 : 0
19/06/2020 נבזיס נגד FK Vilnius נצחון 4 : 1
12/06/2020 ריטראי ב' נגד נבזיס הפסד 3 : 2
05/06/2020 נבזיס נגד ז'לגיריס וילנה ב' תיקו 1 : 1
12/10/2019 Atmosfera נגד נבזיס ניצחון 1 : 2

ויטיס וילנה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/08/2020 ויטיס וילנה נגד שיאולאי ליטאית שניה נצחון 1 : 0
25/07/2020 הגלמן ליטאוון נגד ויטיס וילנה ליטאית שניה תיקו 0 : 0
18/07/2020 ויטיס וילנה נגד מיניצה 2017 ליטאית שניה נצחון 5 : 0
10/07/2020 יאנובה נגד ויטיס וילנה ליטאית שניה תיקו 0 : 0
04/07/2020 ויטיס וילנה נגד FK Vilnius ליטאית שניה נצחון 4 : 2
26/06/2020 ריטראי ב' נגד ויטיס וילנה ליטאית שניה ניצחון 2 : 3
21/06/2020 ויטיס וילנה נגד ז'לגיריס וילנה ב' ליטאית שניה נצחון 4 : 1
13/06/2020 Atmosfera נגד ויטיס וילנה ליטאית שניה ניצחון 0 : 2
05/06/2020 ויטיס וילנה נגד ז'לגיריס קובנה ב' ליטאית שניה נצחון 2 : 0
20/10/2019 Atmosfera נגד ויטיס וילנה ליטאית שניה ניצחון 0 : 6

נבזיס נגד ויטיס וילנה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/09/2019 ליטאית שניה ויטיס וילנה נגד נבזיס ויטיס וילנה 4 : 3
30/05/2019 ליטאית שניה נבזיס נגד ויטיס וילנה נבזיס 4 : 2
23/09/2018 ליטאית שניה נבזיס נגד ויטיס וילנה תיקו 1 : 1
22/05/2018 ליטאית שניה ויטיס וילנה נגד נבזיס תיקו 2 : 2
06/07/2017 ליטאית שניה נבזיס נגד ויטיס וילנה תיקו 0 : 0
09/08/2016 ליטאית שניה ויטיס וילנה נגד נבזיס נבזיס 1 : 2
16/04/2016 ליטאית שניה נבזיס נגד ויטיס וילנה ויטיס וילנה 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס