שלח טופס
סין

כדורסל - סין - סל - סין פלייאוף

43. הסתיים ליאונינג - קסיניאנג (12+) S,D 1.80 11.00 1.70 119 - 113 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 12-14.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 12-14.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שליאונינג המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לקסיניאנג , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שליאונינג המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לקסיניאנג , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שקסיניאנג האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לליאונינג , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ליאונינג נגד קסיניאנג כאשר לקסיניאנג יש תוספת של 10 נקודות או יותר

1 X 2
1.80 11.00 1.70
42% 0% 58%
(5 ממליצים) (0 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שישי, תאריך 07 אוגוסט 2020. משחק בין ליאונינג לקסיניאנג במסגרת הסל - סין פלייאוף.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ליאונינג נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד קסיניאנג,ז'גיאנג שוזו בנק,סיצ'ואן,שאנסי,שאנסי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קסיניאנג ניצחה 4 פעמים (נגד בייג'ינג קוגו, ג'יאנגסו דראגונס, טיאנג'ין, גוואנז'ו לונג ליונס), הפסידה פעם אחת (נגד ליאונינג) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ליאונינג ניצחה 6 פעמים ומנגד קסיניאנג ניצחה 9 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 7 18.33
סיכום כללי ליאונינג (10), קסיניאנג (10) 11 12.00
סיכום בית חוץ ליאונינג (5), קסיניאנג (5) 6 12.40
ראש בראש כללי ליאונינג (15) נגד קסיניאנג (15) 2 -3.40
ראש בראש בית חוץ ליאונינג (8) נגד קסיניאנג (8) -6 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ליאונינג קסיניאנג
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 9.00 2.00
סיכום כללי ליאונינג (10), קסיניאנג (10) 10 -1
סיכום בית חוץ ליאונינג (5), קסיניאנג (5) 5 -1
ראש בראש כללי ליאונינג (15) נגד קסיניאנג (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ליאונינג (8) נגד קסיניאנג (8) -3 3
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ליאונינג (10), קסיניאנג (10) 206.10 204
סיכום בית חוץ ליאונינג (5), קסיניאנג (5) 205.60 228.5
ראש בראש כללי ליאונינג (15) נגד קסיניאנג (15) 213.00 204
ראש בראש בית חוץ ליאונינג (8) נגד קסיניאנג (8) 217.50 225
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
07/08/202007:201.809.001.80-9.00
07/08/202013:001.8011.001.70-9.00
07/08/202008:551.8011.001.70-8.00
07/08/202009:301.8011.001.70-9.00
07/08/202012:351.8011.001.70-10.00
07/08/202013:251.8011.001.70-11.00
07/08/202013:351.8011.001.70-12.00

ליאונינג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/08/2020 קסיניאנג נגד ליאונינג ניצחון 88 : 116
03/08/2020 ליאונינג נגד ז'גיאנג שוזו בנק נצחון 127 : 123
26/07/2020 ליאונינג נגד סיצ'ואן נצחון 126 : 79
24/07/2020 ליאונינג נגד שאנסי נצחון 114 : 77
22/07/2020 שאנסי נגד ליאונינג ניצחון 105 : 108
19/07/2020 בייג'ינג קוגו נגד ליאונינג ניצחון 106 : 123
17/07/2020 ליאונינג נגד פוז'יאן נצחון 121 : 101
15/07/2020 שילין נגד ליאונינג ניצחון 118 : 125
13/07/2020 טיאנג'ין נגד ליאונינג ניצחון 78 : 133
11/07/2020 ליאונינג נגד שנדונג נצחון 123 : 98

קסיניאנג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/08/2020 קסיניאנג נגד ליאונינג סל - סין פלייאוף הפסד 88 : 116
03/08/2020 קסיניאנג נגד בייג'ינג קוגו סל - סין פלייאוף נצחון 103 : 91
27/07/2020 קסיניאנג נגד ג'יאנגסו דראגונס סל - סין פלייאוף נצחון 110 : 70
25/07/2020 קסיניאנג נגד טיאנג'ין סל - סין פלייאוף נצחון 105 : 93
23/07/2020 קסיניאנג נגד גוואנז'ו לונג ליונס סל - סין פלייאוף נצחון 103 : 87
20/07/2020 פוז'יאן נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף הפסד 106 : 101
17/07/2020 שנדונג נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף ניצחון 94 : 107
15/07/2020 בייג'ינג קוגו נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף ניצחון 86 : 104
03/07/2020 נאניינג מאנקי קינג נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף ניצחון 85 : 99
01/07/2020 שנחאי שרקס נגד קסיניאנג סל - סין פלייאוף ניצחון 77 : 108

ליאונינג נגד קסיניאנג

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
05/08/2020 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג ליאונינג 88 : 116
19/01/2020 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג קסיניאנג 111 : 114
15/11/2019 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג קסיניאנג 127 : 105
18/04/2019 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג קסיניאנג 99 : 62
16/04/2019 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג קסיניאנג 107 : 81
14/04/2019 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג ליאונינג 100 : 109
11/04/2019 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג קסיניאנג 100 : 109
09/04/2019 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג קסיניאנג 95 : 97
22/01/2019 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג ליאונינג 117 : 103
13/11/2018 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג קסיניאנג 124 : 119
27/12/2017 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג ליאונינג 127 : 113
01/11/2017 סל - סין פלייאוף קסיניאנג נגד ליאונינג ליאונינג 108 : 110
19/03/2017 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג קסיניאנג 103 : 111
17/03/2017 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג ליאונינג 109 : 107
15/03/2017 סל - סין פלייאוף ליאונינג נגד קסיניאנג קסיניאנג 108 : 116

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

44. הסתיים מעל/מתחת נקודות (210) ליאונינג - קסיניאנג 1.70 20.00 1.70 232 מידע נוסף
45. הסתיים ליאונינג - קסיניאנג (3+) (רבע ראשון) S,D 1.70 9.00 1.90 22 - 33 מידע נוסף
46. הסתיים ליאונינג - קסיניאנג (6+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 62 - 55 מידע נוסף
47. הסתיים מעל/מתחת נקודות (28) או ג'יי מאיו (ליאונינג) (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 119 - 113 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס