ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

322. הסתיים יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (3+) S,D 1.70 9.00 1.90 113 - 97 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוס אנגלס לייקרס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוס אנגלס לייקרס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוס אנגלס לייקרס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שלוס אנגלס לייקרס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת לוס אנגלס לייקרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוסטון רוקטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת לוס אנגלס לייקרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוסטון רוקטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.70 9.00 1.90
62% 0% 38%
(8 ממליצים) (0 ממליצים) (5 ממליצים)

יום שישי, תאריך 07 אוגוסט 2020. משחק בין יוסטון רוקטס ללוס אנג'לס לייקרס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים יוסטון רוקטס ניצחה 4 פעמים (נגד מילווקי באקס, דאלאס מאבריקס, בוסטון סלטיקס, ממפיס גריזליס), הפסידה פעם אחת (נגד פורטלנד טרייל בלייזרס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים לוס אנג'לס לייקרס ניצחה 3 פעמים (נגד יוטה ג'אז, לוס אנג'לס קליפרס, וושינגטון וויזארדס), הפסידה פעמיים (נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר, טורונטו ראפטורס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה יוסטון רוקטס ניצחה 11 פעמים ומנגד לוס אנג'לס לייקרס ניצחה 4 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.33 8.67
סיכום כללי יוסטון רוקטס (10), לוס אנג'לס לייקרס (10) 0 -1.00
סיכום בית חוץ יוסטון רוקטס (5), לוס אנג'לס לייקרס (5) 2 -3.40
ראש בראש כללי יוסטון רוקטס (15) נגד לוס אנג'לס לייקרס (15) 2 10.80
ראש בראש בית חוץ יוסטון רוקטס (8) נגד לוס אנג'לס לייקרס (8) -2 13.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב יוסטון רוקטס לוס אנג'לס לייקרס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 -0.33
סיכום כללי יוסטון רוקטס (10), לוס אנג'לס לייקרס (10) -1 -1
סיכום בית חוץ יוסטון רוקטס (5), לוס אנג'לס לייקרס (5) 3 1
ראש בראש כללי יוסטון רוקטס (15) נגד לוס אנג'לס לייקרס (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ יוסטון רוקטס (8) נגד לוס אנג'לס לייקרס (8) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי יוסטון רוקטס (10), לוס אנג'לס לייקרס (10) 222.40 201.5
סיכום בית חוץ יוסטון רוקטס (5), לוס אנג'לס לייקרס (5) 227.50 230
ראש בראש כללי יוסטון רוקטס (15) נגד לוס אנג'לס לייקרס (15) 235.33 232
ראש בראש בית חוץ יוסטון רוקטס (8) נגד לוס אנג'לס לייקרס (8) 248.00 239
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
06/08/202017:451.809.001.801.00
06/08/202022:351.709.001.901.00
06/08/202021:151.709.001.90-2.00
06/08/202021:451.709.001.90-3.00

יוסטון רוקטס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/08/2020 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד יוסטון רוקטס הפסד 110 : 102
03/08/2020 יוסטון רוקטס נגד מילווקי באקס נצחון 120 : 116
01/08/2020 דאלאס מאבריקס נגד יוסטון רוקטס ניצחון 149 : 153
29/07/2020 יוסטון רוקטס נגד בוסטון סלטיקס נצחון 137 : 112
27/07/2020 ממפיס גריזליס נגד יוסטון רוקטס ניצחון 104 : 119
24/07/2020 טורונטו ראפטורס נגד יוסטון רוקטס הפסד 94 : 83
11/03/2020 יוסטון רוקטס נגד מינסוטה טימברוולבס נצחון 117 : 111
08/03/2020 יוסטון רוקטס נגד אורלנדו מג'יק הפסד 106 : 126
07/03/2020 שארלוט הורנטס נגד יוסטון רוקטס הפסד 108 : 99
06/03/2020 יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס קליפרס הפסד 105 : 120

לוס אנג'לס לייקרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/08/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר סל ארה"ב הפסד 86 : 105
04/08/2020 יוטה ג'אז נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב ניצחון 108 : 116
02/08/2020 טורונטו ראפטורס נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב הפסד 107 : 92
31/07/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד לוס אנג'לס קליפרס סל ארה"ב נצחון 103 : 101
27/07/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד וושינגטון וויזארדס סל ארה"ב נצחון 123 : 116
25/07/2020 אורלנדו מג'יק נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב ניצחון 112 : 119
23/07/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב הפסד 104 : 108
11/03/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד ברוקלין נטס סל ארה"ב הפסד 102 : 104
08/03/2020 לוס אנג'לס קליפרס נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב ניצחון 103 : 112
02/03/2020 ניו אורלינס פליקאנס נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב ניצחון 114 : 122

יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
07/02/2020 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 111 : 121
19/01/2020 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 115 : 124
22/02/2019 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס לוס אנג'לס לייקרס 111 : 106
20/01/2019 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 138 : 134
14/12/2018 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 126 : 111
21/10/2018 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 115 : 124
11/04/2018 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 99 : 105
01/01/2018 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 148 : 142
21/12/2017 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס לוס אנג'לס לייקרס 116 : 122
04/12/2017 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 95 : 118
16/03/2017 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 139 : 100
08/12/2016 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 134 : 95
27/10/2016 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס לוס אנג'לס לייקרס 120 : 114
10/04/2016 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד לוס אנג'לס לייקרס יוסטון רוקטס 130 : 110
18/01/2016 סל ארה"ב לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 95 : 112

יוסטון רוקטס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
James Harden 64 34.3 6.4 7.4 1.8 0.9 4.4 56.78
Russell Westbrook 56 27.4 8.0 7.1 1.6 0.4 4.4 49.25
Eric Gordon 34 14.5 1.9 1.5 0.6 0.4 1.1 20.93
Clint Capela 39 13.9 13.8 1.2 0.8 1.8 1.6 38.46
Robert Covington 17 12.5 8.0 1.3 1.4 2.4 1.2 34.25
Jeff Green 13 11.2 3.1 1.3 0.8 0.5 0.8 19.97
Danuel House Jr. 61 10.6 4.2 1.3 1.1 0.5 0.9 21.49
Ben McLemore 66 9.8 2.2 0.8 0.6 0.2 0.7 15.34
Austin Rivers 63 8.4 2.4 1.6 0.7 0.2 0.6 15.78
P.J. Tucker 67 7.2 6.8 1.6 1.1 0.5 1.0 21.56
DeMarre Carroll 6 6.7 2.7 1.2 0.3 0.3 1.0 12.54
Chris Clemons 29 4.9 0.8 0.8 0.2 0.2 0.6 7.66
Isaiah Hartenstein 23 4.7 3.9 0.8 0.4 0.5 0.7 12.58
Gary Clark 18 3.9 2.2 0.7 0.1 0.4 0.1 8.99
Ryan Anderson 2 2.5 3.5 1.0 0.5 0.0 0.5 9.2
Thabo Sefolosha 41 2.2 2.3 0.6 0.6 0.3 0.4 8.16
Bruno Caboclo 5 2.0 1.8 0.4 0.4 0.8 0.4 7.96
Michael Frazier 8 1.8 0.4 0.1 0.3 0.0 0.3 3.03
Tyson Chandler 26 1.3 2.5 0.2 0.2 0.3 0.3 5.8
William Howard 2 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.45

לוס אנג'לס לייקרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Anthony Davis 59 26.5 9.3 3.2 1.5 2.3 2.4 51.46
LeBron James 64 25.3 8.0 10.3 1.2 0.5 3.9 51.55
Kyle Kuzma 58 12.5 4.4 1.3 0.4 0.4 1.5 20.63
Dion Waiters 4 11.0 2.0 2.3 0.8 0.8 1.3 20.35
Kentavious Caldwell-Pope 67 9.4 2.1 1.6 0.8 0.2 0.9 16.42
Avery Bradley 49 8.6 2.3 1.3 0.9 0.1 1.0 15.31
Danny Green 65 8.1 3.4 1.3 1.2 0.5 1.0 18.23
Dwight Howard 65 7.5 7.2 0.7 0.4 1.2 1.2 20.79
Rajon Rondo 48 7.1 3.0 5.0 0.8 0.0 1.9 18.7
JaVale McGee 65 6.6 5.7 0.6 0.5 1.4 0.8 19.24
Alex Caruso 62 5.5 2.0 1.9 1.0 0.3 0.8 13.85
Quinn Cook 41 4.5 1.0 1.0 0.3 0.0 0.7 7.4
Markieff Morris 11 4.5 2.9 0.5 0.5 0.5 0.5 11.23
Troy Daniels 41 4.2 1.1 0.3 0.2 0.1 0.2 6.67
Jared Dudley 42 1.4 1.0 0.5 0.3 0.1 0.1 4.45
JR Smith 4 1.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 2
Kostas Antetokounmpo 4 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.81
Zach Norvell Jr. 2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Talen Horton-Tucker 2 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

323. הסתיים יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (3.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 113 - 97 מידע נוסף
324. הסתיים מעל/מתחת נקודות (226) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס 1.70 20.00 1.70 210 מידע נוסף
325. הסתיים מעל/מתחת נקודות (227.5) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) 1.65 1.65 210 מידע נוסף
326. הסתיים מעל/מתחת שלשות (28) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
327. הסתיים יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (1+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 33 - 26 מידע נוסף
328. הסתיים יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (2+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 65 - 56 מידע נוסף
329. הסתיים מעל/מתחת נקודות (57) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 59 מידע נוסף
330. הסתיים מעל/מתחת נקודות (114) יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 121 מידע נוסף
331. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 113 - 97 מידע נוסף
332. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) S,D 1.60 1.70 113 - 97 מידע נוסף
333. הסתיים סל ראשון יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) S,D 1.80 7.00 1.80 מידע נוסף
334. הסתיים יוסטון רוקטס - לוס אנג'לס לייקרס (כולל הארכות) S,D 1.45 1.90 113 - 97 מידע נוסף
335. הסתיים מעל/מתחת נקודות (33) ג'יימס הארדן (יוסטון) (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס