מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

272. הסתיים ברקיין - קזבלנקה S,D 2.75 2.30 2.20 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קזבלנקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ברקיין , על פי מדד המומנטום הממוצע קזבלנקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קזבלנקה במשחק חוץ שווה כוחות מול ברקיין , למרות שברקיין מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של קזבלנקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. ברקיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. ברקיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קזבלנקה במשחק חוץ שווה כוחות מול ברקיין , למרות שברקיין מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של קזבלנקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ברקיין מארחת את קזבלנקה במסגרת מרוקאית ראשונה. קזבלנקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-15%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-15%
  מכיוון שברקיין המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-15% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-20%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-20%
  מכיוון שברקיין המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-20% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

1 X 2
2.75 2.30 2.20
39% 33% 28%
(7 ממליצים) (6 ממליצים) (5 ממליצים)

יום שישי, תאריך 07 אוגוסט 2020. משחק בין ברקיין לקזבלנקה במסגרת המרוקאית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ברקיין המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 33 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 0.79 שערים) כאשר מנגד קזבלנקה האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 37 נקודות ויחס שערים חיובי של 15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.68 וסופגת 0.89 שערים).
במשחקים האחרונים ברקיין ניצחה פעם אחת (נגד אל מסרי), הפסידה פעם אחת (נגד אפ.יו.אס. ראבאט) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל ג'דידה, אל מסרי, רפיד קלאב עווד זם) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קזבלנקה ניצחה פעמיים (נגד איטיחד טנג'יר, אטולי סהל), הפסידה פעמיים (נגד אטולי סהל, שבאב אטלס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד מולודיה קלאב).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ברקיין ניצחה 5 פעמים ומנגד קזבלנקה ניצחה 6 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 -0.33
סיכום כללי ברקיין (10), קזבלנקה (10) -2 0.10
סיכום בית חוץ ברקיין (5), קזבלנקה (5) -2 0.00
ראש בראש כללי ברקיין (15) נגד קזבלנקה (15) 4 0.00
ראש בראש בית חוץ ברקיין (7) נגד קזבלנקה (7) 6 0.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ברקיין קזבלנקה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.00 0.33
סיכום כללי ברקיין (10), קזבלנקה (10) -1 1
סיכום בית חוץ ברקיין (5), קזבלנקה (5) -1 1
ראש בראש כללי ברקיין (15) נגד קזבלנקה (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ ברקיין (7) נגד קזבלנקה (7) 3 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
18 8 10 מספר משחקים 9 9 18
8 4 4 נצחונות 5 6 11
8 3 5 תיקו 2 1 3
2 1 1 הפסדים 2 2 4
19 5 14 שערים שהבקיעו 15 16 31
15 6 9 שערים שספגו 8 8 16
8 6 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 3 5
4 3 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.6 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.8 1.7
0.8 0.8 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 0.9 0.9 0.9
0.4 0.8 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.3 0.3
0.2 0.4 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.1 0.2
47" 49" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 33" 35"
41" 47" 39" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 51" 42" 47"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
12.9%
31.6%
15-30
22.6%
5.3%
30-45
6.5%
26.3%
45-60
9.7%
21.1%
60-75
25.8%
15.8%
75-90
22.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ברקיין (10), קזבלנקה (10) 2.05 1
סיכום בית חוץ ברקיין (5), קזבלנקה (5) 2.00 1.5
ראש בראש כללי ברקיין (15) נגד קזבלנקה (15) 2.00 1
ראש בראש בית חוץ ברקיין (7) נגד קזבלנקה (7) 2.29 5
תאריך שעה 1 X 2
03/08/202015:103.352.901.65
04/08/202016:052.202.402.65
06/08/202010:252.202.452.60
06/08/202010:352.202.502.55
06/08/202010:402.202.452.55
06/08/202011:152.252.452.55
06/08/202011:352.252.452.50
06/08/202013:002.202.452.60
06/08/202014:152.202.452.55
06/08/202014:252.252.452.55
06/08/202016:152.252.402.55
06/08/202020:302.352.402.45
06/08/202020:352.552.452.20
06/08/202020:402.752.502.05
06/08/202020:502.652.502.10
06/08/202020:552.752.502.05
06/08/202021:052.702.502.05
06/08/202021:102.702.502.10
06/08/202021:402.702.452.10
06/08/202022:152.702.402.15
06/08/202022:202.752.452.10
06/08/202023:152.802.352.15
07/08/202000:002.802.302.15
07/08/202000:052.752.302.20

מרוקאית ראשונה 06/08/2020 01:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קזבלנקה19114417 - 321537
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
2רג'ה קזבלנקה18105315 - 261135
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
3אפ.יו.אס. ראבאט2098318 - 24635
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4מולודיה קלאב2098317 - 25835
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5ברקיין1989215 - 19433
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
6פאר ראבאט2094721 - 26531
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
7מגרב אתלטיק טטואן1977514 - 19528
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
8אל ג'דידה2069516 - 18227
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
9שבאב אטלס20731035 - 26-924
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
10חמיס זמארה2065927 - 29223
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11רפיד קלאב עווד זם2158818 - 18023
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
12אולימפיק קלאב חוריגבה2058724 - 18-623
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
13אולומפיק דה סאפי19312419 - 17-221
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
14חסניה1955925 - 20-520
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
15איטיחד טנג'יר20361129 - 11-1815
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
16רג'ה בני מלל20151428 - 10-188
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה

ברקיין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
30/07/2020 אל ג'דידה נגד ברקיין תיקו 0 : 0
12/03/2020 ברקיין נגד אפ.יו.אס. ראבאט הפסד 0 : 1
08/03/2020 ברקיין נגד אל מסרי נצחון 1 : 0
01/03/2020 אל מסרי נגד ברקיין תיקו 2 : 2
23/02/2020 רפיד קלאב עווד זם נגד ברקיין תיקו 0 : 0
15/02/2020 ברקיין נגד חסניה תיקו 1 : 1
10/02/2020 ברקיין נגד אולומפיק דה סאפי תיקו 1 : 1
06/02/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד ברקיין תיקו 0 : 0
02/02/2020 ברקיין נגד זנקו תיקו 1 : 1
26/01/2020 איסיי נגד ברקיין ניצחון 1 : 5

קזבלנקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
28/07/2020 קזבלנקה נגד מולודיה קלאב מרוקאית ראשונה תיקו 1 : 1
12/03/2020 איטיחד טנג'יר נגד קזבלנקה מרוקאית ראשונה ניצחון 0 : 2
07/03/2020 אטולי סהל נגד קזבלנקה ליגת האלופות אפריקה הפסד 1 : 0
29/02/2020 קזבלנקה נגד אטולי סהל ליגת האלופות אפריקה נצחון 2 : 0
22/02/2020 שבאב אטלס נגד קזבלנקה מרוקאית ראשונה הפסד 3 : 2
15/02/2020 קזבלנקה נגד אל ג'דידה מרוקאית ראשונה הפסד 0 : 1
10/02/2020 קזבלנקה נגד אפ.יו.אס. ראבאט מרוקאית ראשונה תיקו 1 : 1
06/02/2020 רפיד קלאב עווד זם נגד קזבלנקה מרוקאית ראשונה ניצחון 1 : 2
01/02/2020 ממלודי נגד קזבלנקה ליגת האלופות אפריקה הפסד 1 : 0
24/01/2020 קזבלנקה נגד יו.אס.אם. אלג'יר ליגת האלופות אפריקה נצחון 3 : 1

ברקיין נגד קזבלנקה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/11/2019 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין ברקיין 0 : 1
13/05/2019 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה ברקיין 3 : 2
02/01/2019 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין תיקו 0 : 0
25/04/2018 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין קזבלנקה 2 : 1
04/01/2018 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה ברקיין 2 : 1
25/02/2017 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין קזבלנקה 1 : 0
07/12/2016 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה תיקו 1 : 1
04/05/2016 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין קזבלנקה 1 : 0
11/10/2015 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה תיקו 0 : 0
07/03/2015 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין קזבלנקה 2 : 0
02/11/2014 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה תיקו 1 : 1
12/04/2014 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה ברקיין 3 : 0
29/11/2013 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין קזבלנקה 3 : 2
10/03/2013 מרוקאית ראשונה קזבלנקה נגד ברקיין ברקיין 0 : 1
01/11/2012 מרוקאית ראשונה ברקיין נגד קזבלנקה קזבלנקה 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

273. הסתיים ברקיין (1+) - ווידאד קזבלנקה 1.40 3.25 4.65 2 - 1 מידע נוסף
274. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ברקיין - ווידאד קזבלנקה S,D 2.15 1.75 4.10 3 מידע נוסף
275. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ברקיין - ווידאד קזבלנקה S,D 2.35 1.25 3 מידע נוסף
276. הסתיים מחצית ראשונה ברקיין - ווידאד קזבלנקה 3.45 1.65 2.85 1 - 1 מידע נוסף
277. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ברקיין - ווידאד קזבלנקה S,D 1.45 2.80 4.25 מידע נוסף
278. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ברקיין - ווידאד קזבלנקה (מחצית ראשונה) S,D 1.25 3.20 5.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס