פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

327. הסתיים מיידז לזניקה - מיילץ S,D 2.10 2.80 2.35 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  מיידז לזניקה במשחק שווה כוחות מול מיילץ , אך מכיוון שמיידז לזניקה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיילץ במשחק חוץ שווה כוחות מול מיידז לזניקה , למרות שמיידז לזניקה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של מיילץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיילץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ממיידז לזניקה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיילץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול מיידז לזניקה , על פי מדד המומנטום בית חוץ מיילץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיילץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול מיידז לזניקה , על פי מדד העוצמה ראש בראש מיילץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה מארחת את מיילץ במסגרת פולנית שניה. מיילץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.10 2.80 2.35
28% 45% 28%
(8 ממליצים) (13 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 02 יוני 2020. משחק בין מיידז לזניקה למיילץ במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מיידז לזניקה המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 34 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.55 וסופגת 1.36 שערים) כאשר מנגד מיילץ האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 41 נקודות ויחס שערים חיובי של 14 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.59 וסופגת 0.95 שערים).
במשחקים האחרונים מיידז לזניקה ניצחה פעמיים (נגד קויניצה, חרוברי גלוגוף), הפסידה פעמיים (נגד לגיה ורשה, ז'גלבי סוסנביץ) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד סטומיל אולסזטין) כאשר מנגד מיילץ עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד לך פוזנן,טרמאליקה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מיילץ ניצחה 3 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.66 0.00
סיכום כללי מיידז לזניקה (10), מיילץ (10) 1 -1.70
סיכום בית חוץ מיידז לזניקה (5), מיילץ (5) -6 -3.00
ראש בראש כללי מיידז לזניקה (5) נגד מיילץ (5) -4 -0.60
ראש בראש בית חוץ מיידז לזניקה (2) נגד מיילץ (2) -2 -0.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מיידז לזניקה מיילץ
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 1.33
סיכום כללי מיידז לזניקה (10), מיילץ (10) -1 -2
סיכום בית חוץ מיידז לזניקה (5), מיילץ (5) -1 5
ראש בראש כללי מיידז לזניקה (5) נגד מיילץ (5) -2 2
ראש בראש בית חוץ מיידז לזניקה (2) נגד מיילץ (2) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
22 12 10 מספר משחקים 11 11 22
10 4 6 נצחונות 7 6 13
4 2 2 תיקו 2 0 2
8 6 2 הפסדים 2 5 7
34 14 20 שערים שהבקיעו 19 16 35
30 17 13 שערים שספגו 11 10 21
5 3 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 5 8
5 3 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 4 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.6 1.2 2.0 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.5 1.6
1.4 1.4 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.9 1.0
0.2 0.3 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.5 0.4
0.2 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.4 0.2
50" 59" 40" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 34" 18" 28"
47" 48" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 55" 47"
התפלגות זמני הבקעה
5.9%
0-15
17.1%
14.7%
15-30
17.1%
11.8%
30-45
17.1%
20.6%
45-60
14.3%
14.7%
60-75
11.4%
32.4%
75-90
22.9%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מיידז לזניקה (10), מיילץ (10) 3.15 3.5
סיכום בית חוץ מיידז לזניקה (5), מיילץ (5) 3.30 4
ראש בראש כללי מיידז לזניקה (5) נגד מיילץ (5) 1.40 1
ראש בראש בית חוץ מיידז לזניקה (2) נגד מיילץ (2) 1.50 0
תאריך שעה 1 X 2
31/05/202015:102.202.802.30
01/06/202015:052.152.852.30
01/06/202023:102.202.852.25
01/06/202023:152.202.802.25
02/06/202002:052.252.852.20
02/06/202008:402.302.802.20
02/06/202012:252.302.802.15
02/06/202014:502.252.802.25
02/06/202015:002.202.802.30
02/06/202015:152.152.852.30
02/06/202019:552.152.802.35
02/06/202021:402.102.802.35

פולנית שניה 02/06/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פודבסקידזיה22134521 - 422143
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2ורטה פוזנן22134520 - 361643
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3מיילץ22132721 - 351441
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4ראדום22106629 - 32336
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
5יסטרז'בי22810427 - 33634
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
6מיידז לזניקה22104830 - 34434
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
7אולימפיה22104836 - 36034
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
8טישי2287736 - 43731
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
9ז'גלבי סוסנביץ2285936 - 33-329
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
10טרמאליקה2285924 - 32829
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
11נובי סונץ'2285937 - 33-429
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
12סטומיל אולסזטין2285927 - 20-729
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
13חרוברי גלוגוף22751035 - 26-926
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
14נייפולומיצה22751030 - 21-926
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15בלצ'אטוב22741128 - 24-425
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
16אודרה אופולה22651129 - 19-1023
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
17קויניצה22541345 - 31-1419
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18ויגרי סובלקי22541337 - 18-1919
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

מיידז לזניקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/05/2020 מיידז לזניקה נגד לגיה ורשה הפסד 1 : 2
07/03/2020 מיידז לזניקה נגד קויניצה נצחון 5 : 2
29/02/2020 מיידז לזניקה נגד ז'גלבי סוסנביץ הפסד 0 : 2
05/12/2019 מיידז לזניקה נגד סטומיל אולסזטין תיקו 1 : 1
01/12/2019 חרוברי גלוגוף נגד מיידז לזניקה ניצחון 0 : 2
27/11/2019 אודרה אופולה נגד מיידז לזניקה הפסד 3 : 0
22/11/2019 מיידז לזניקה נגד נובי סונץ' הפסד 1 : 3
09/11/2019 יסטרז'בי נגד מיידז לזניקה תיקו 2 : 2
25/10/2019 בלצ'אטוב נגד מיידז לזניקה תיקו 1 : 1
22/10/2019 טישי נגד מיידז לזניקה הפסד 4 : 1

מיילץ

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
27/05/2020 מיילץ נגד לך פוזנן גביע פולני הפסד 1 : 3
08/03/2020 מיילץ נגד טרמאליקה פולנית שניה הפסד 0 : 3
01/03/2020 אולימפיה נגד מיילץ פולנית שניה ניצחון 0 : 5
05/12/2019 Stargard Szczecinski נגד מיילץ גביע פולני ניצחון 1 : 2
30/11/2019 מיילץ נגד פודבסקידזיה פולנית שניה נצחון 2 : 1
22/11/2019 ויגרי סובלקי נגד מיילץ פולנית שניה ניצחון 0 : 3
17/11/2019 ורטה פוזנן נגד מיילץ פולנית שניה ניצחון 0 : 2
09/11/2019 קויניצה נגד מיילץ פולנית שניה ניצחון 0 : 2
03/11/2019 מיילץ נגד ז'גלבי סוסנביץ פולנית שניה תיקו 1 : 1
30/10/2019 מיילץ נגד שצ'צ'ין גביע פולני נצחון 2 : 0

מיידז לזניקה נגד מיילץ

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
26/08/2019 פולנית שניה מיילץ נגד מיידז לזניקה מיילץ 1 : 0
11/04/2018 פולנית שניה מיילץ נגד מיידז לזניקה תיקו 1 : 1
27/08/2017 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד מיילץ תיקו 0 : 0
17/05/2017 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד מיילץ מיילץ 1 : 2
22/10/2016 פולנית שניה מיילץ נגד מיידז לזניקה מיילץ 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

328. הסתיים מיידז לזניקה - מיילץ (1+) 3.95 3.55 1.40 1 - 2 מידע נוסף
329. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) מיידז לזניקה - מיילץ S,D 3.15 1.90 2.50 3 מידע נוסף
330. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מיידז לזניקה - מיילץ 1.65 1.65 3 מידע נוסף
331. הסתיים מחצית ראשונה מיידז לזניקה - מיילץ 2.60 1.90 2.85 1 - 2 מידע נוסף
332. הסתיים מחצית שנייה מיידז לזניקה - מיילץ 2.40 2.30 2.60 0 - 0 מידע נוסף
333. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 מיידז לזניקה - מיילץ 2.80 3.00 1.85 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס