פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

115. הסתיים בלצ'אטוב - נובי סונץ' S,D 2.45 2.65 2.15 0 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול בלצאטוב , על פי מדד המומנטום הכללי נובי סונץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ במשחק חוץ יחסית לא קל מול בלצאטוב , על פי מדד המומנטום הממוצע נובי סונץ אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ במשחק חוץ שווה כוחות מול בלצאטוב , למרות שבלצאטוב מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של נובי סונץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מבלצאטוב , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ במשחק חוץ שווה כוחות מול בלצאטוב , למרות שבלצאטוב מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של נובי סונץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מבלצאטוב , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מבלצאטוב , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. בלצאטוב עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. בלצאטוב עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. בלצאטוב עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מנובי סונץ , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. בלצאטוב עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. בלצאטוב עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מבלצאטוב , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בלצאטוב מארחת את נובי סונץ במסגרת פולנית שניה. נובי סונץ עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נובי סונץ עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מבלצאטוב , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 02 יוני 2020. משחק בין בלצ'אטוב לנובי סונץ' במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בלצ'אטוב המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 25 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.09 וסופגת 1.27 שערים) כאשר מנגד נובי סונץ' האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 29 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 1.68 שערים).
במשחקים האחרונים בלצ'אטוב ניצחה פעם אחת (נגד סטומיל אולסזטין), הפסידה 3 פעמים (נגד אודרה אופולה, ראדום, ורטה פוזנן) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד יסטרז'בי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים נובי סונץ' ניצחה פעמיים (נגד סטומיל אולסזטין, מיידז לזניקה), הפסידה פעם אחת (נגד נייפולומיצה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד טישי, טרמאליקה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בלצ'אטוב ניצחה 3 פעמים ומנגד נובי סונץ' ניצחה 3 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.34 -1.67
סיכום כללי בלצ'אטוב (10), נובי סונץ' (10) -3 -0.10
סיכום בית חוץ בלצ'אטוב (5), נובי סונץ' (5) -2 0.80
ראש בראש כללי בלצ'אטוב (6) נגד נובי סונץ' (6) -4 0.17
ראש בראש בית חוץ בלצ'אטוב (2) נגד נובי סונץ' (2) 4 2.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בלצ'אטוב נובי סונץ'
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 -0.33
סיכום כללי בלצ'אטוב (10), נובי סונץ' (10) -2 1
סיכום בית חוץ בלצ'אטוב (5), נובי סונץ' (5) -1 1
ראש בראש כללי בלצ'אטוב (6) נגד נובי סונץ' (6) -2 2
ראש בראש בית חוץ בלצ'אטוב (2) נגד נובי סונץ' (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
22 12 10 מספר משחקים 12 10 22
7 2 5 נצחונות 6 2 8
4 2 2 תיקו 3 2 5
11 8 3 הפסדים 3 6 9
24 9 15 שערים שהבקיעו 22 11 33
28 19 9 שערים שספגו 16 21 37
7 1 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 0 3
7 6 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 3 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.8 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.8 1.1 1.5
1.3 1.6 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 2.1 1.7
0.3 0.1 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.0 0.1
0.3 0.5 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
49" 56" 44" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 42" 31" 38"
45" 43" 50" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 54" 32" 42"
התפלגות זמני הבקעה
12.5%
0-15
15.2%
4.2%
15-30
15.2%
16.7%
30-45
24.2%
20.8%
45-60
12.1%
20.8%
60-75
12.1%
25.0%
75-90
21.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בלצ'אטוב (10), נובי סונץ' (10) 2.85 2
סיכום בית חוץ בלצ'אטוב (5), נובי סונץ' (5) 3.20 2
ראש בראש כללי בלצ'אטוב (6) נגד נובי סונץ' (6) 2.17 3
ראש בראש בית חוץ בלצ'אטוב (2) נגד נובי סונץ' (2) 2.50 1
תאריך שעה 1 X 2
31/05/202015:102.402.852.10
01/06/202008:452.352.802.10
01/06/202023:152.402.802.10
02/06/202010:002.402.752.10
02/06/202010:102.452.702.10
02/06/202011:152.402.702.15
02/06/202018:502.452.652.15

פולנית שניה 02/06/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פודבסקידזיה22134521 - 422143
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2ורטה פוזנן22134520 - 361643
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3מיילץ22132721 - 351441
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4ראדום22106629 - 32336
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
5יסטרז'בי22810427 - 33634
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
6מיידז לזניקה22104830 - 34434
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
7אולימפיה22104836 - 36034
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
8טישי2287736 - 43731
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
9ז'גלבי סוסנביץ2285936 - 33-329
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
10טרמאליקה2285924 - 32829
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
11נובי סונץ'2285937 - 33-429
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
12סטומיל אולסזטין2285927 - 20-729
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
13חרוברי גלוגוף22751035 - 26-926
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
14נייפולומיצה22751030 - 21-926
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15בלצ'אטוב22741128 - 24-425
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
16אודרה אופולה22651129 - 19-1023
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
17קויניצה22541345 - 31-1419
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18ויגרי סובלקי22541337 - 18-1919
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

בלצ'אטוב

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/03/2020 אודרה אופולה נגד בלצ'אטוב הפסד 1 : 0
29/02/2020 בלצ'אטוב נגד יסטרז'בי תיקו 0 : 0
01/12/2019 ראדום נגד בלצ'אטוב הפסד 2 : 0
23/11/2019 בלצ'אטוב נגד ורטה פוזנן הפסד 1 : 2
16/11/2019 סטומיל אולסזטין נגד בלצ'אטוב ניצחון 0 : 1
09/11/2019 בלצ'אטוב נגד טישי הפסד 1 : 4
03/11/2019 נייפולומיצה נגד בלצ'אטוב ניצחון 1 : 4
25/10/2019 בלצ'אטוב נגד מיידז לזניקה תיקו 1 : 1
19/10/2019 טרמאליקה נגד בלצ'אטוב הפסד 2 : 1
12/10/2019 בלצ'אטוב נגד אולימפיה נצחון 1 : 0

נובי סונץ'

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/03/2020 נובי סונץ' נגד סטומיל אולסזטין פולנית שניה נצחון 3 : 0
29/02/2020 טישי נגד נובי סונץ' פולנית שניה תיקו 2 : 2
30/11/2019 נובי סונץ' נגד נייפולומיצה פולנית שניה הפסד 0 : 1
22/11/2019 מיידז לזניקה נגד נובי סונץ' פולנית שניה ניצחון 1 : 3
16/11/2019 נובי סונץ' נגד טרמאליקה פולנית שניה תיקו 2 : 2
08/11/2019 נובי סונץ' נגד אולימפיה פולנית שניה נצחון 3 : 1
03/11/2019 פודבסקידזיה נגד נובי סונץ' פולנית שניה הפסד 3 : 1
29/10/2019 Stargard Szczecinski נגד נובי סונץ' גביע פולני הפסד 3 : 0
25/10/2019 נובי סונץ' נגד ויגרי סובלקי פולנית שניה נצחון 1 : 0
18/10/2019 מיילץ נגד נובי סונץ' פולנית שניה הפסד 5 : 1

בלצ'אטוב נגד נובי סונץ'

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
25/08/2019 פולנית שניה נובי סונץ' נגד בלצ'אטוב נובי סונץ' 2 : 1
15/05/2016 פולנית שניה נובי סונץ' נגד בלצ'אטוב נובי סונץ' 2 : 0
24/10/2015 פולנית שניה בלצ'אטוב נגד נובי סונץ' בלצ'אטוב 1 : 0
13/08/2014 גביע פולני נובי סונץ' נגד בלצ'אטוב בלצ'אטוב 0 : 1
07/06/2014 פולנית שניה בלצ'אטוב נגד נובי סונץ' בלצ'אטוב 4 : 0
16/11/2013 פולנית שניה נובי סונץ' נגד בלצ'אטוב נובי סונץ' 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

116. הסתיים בלאחטוב (1+) - נובי סונץ' 1.40 3.40 4.25 0 - 3 מידע נוסף
117. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) בלאחטוב - נובי סונץ' S,D 2.60 1.90 3.25 3 מידע נוסף
118. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בלאחטוב - נובי סונץ' 1.90 1.50 3 מידע נוסף
119. הסתיים מחצית ראשונה בלאחטוב - נובי סונץ' 3.05 1.80 2.75 0 - 3 מידע נוסף
120. הסתיים מחצית שנייה בלאחטוב - נובי סונץ' 2.75 2.15 2.45 0 - 0 מידע נוסף
121. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 בלאחטוב - נובי סונץ' 2.85 2.80 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס