קוריאה הדרומית

כדורגל - קוריאה הדרומית - דרום קוריאנית ראשונה

59. הסתיים סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו S,D 1.95 2.75 2.70 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מגוואנגגו , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק שווה כוחות מול גוואנגגו , אך מכיוון שסאנגגו סאנגמו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של סאנגגו סאנגמו לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק שבו יחסי הכוחות מול גוואנגגו נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ סאנגגו סאנגמו נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מגוואנגגו , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מגוואנגגו , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק יחסית לא קל מול גוואנגגו , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שסאנגגו סאנגמו לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק שווה כוחות מול גוואנגגו , אך מכיוון שסאנגגו סאנגמו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מגוואנגגו , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק שווה כוחות מול גוואנגגו , אך מכיוון שסאנגגו סאנגמו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו במשחק יחסית לא קל מול גוואנגגו , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שסאנגגו סאנגמו לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סאנגגו סאנגמו מארחת את גוואנגגו במסגרת דרום קוריאנית ראשונה. סאנגגו סאנגמו עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 23 מאי 2020. משחק בין סאנגג'ו סאנגמו לגוואנגג'ו במסגרת הדרום קוריאנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים סאנגג'ו סאנגמו ניצחה 3 פעמים (נגד גאנגוון, סוואן בלוווינגס, גיונגנאם), הפסידה פעמיים (נגד אולסאן, אינצ'און יונייטד) כאשר מנגד גוואנגג'ו נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 4 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד סיאול,סאונגנאם,דייז'ון סיטיזנס,ג'אונאם דרגונס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סאנגג'ו סאנגמו ניצחה 4 פעמים ומנגד גוואנגג'ו ניצחה 7 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.33 2.00
סיכום כללי סאנגג'ו סאנגמו (10), גוואנגג'ו (10) 5 -0.20
סיכום בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (5), גוואנגג'ו (5) 4 1.20
ראש בראש כללי סאנגג'ו סאנגמו (12) נגד גוואנגג'ו (12) 6 -0.58
ראש בראש בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (6) נגד גוואנגג'ו (6) 4 -0.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סאנגג'ו סאנגמו גוואנגג'ו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -3.00
סיכום כללי סאנגג'ו סאנגמו (10), גוואנגג'ו (10) 1 -4
סיכום בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (5), גוואנגג'ו (5) 2 -2
ראש בראש כללי סאנגג'ו סאנגמו (12) נגד גוואנגג'ו (12) 3 -3
ראש בראש בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (6) נגד גוואנגג'ו (6) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
2 1 1 מספר משחקים 1 1 2
1 0 1 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
1 1 0 הפסדים 1 1 2
2 0 2 שערים שהבקיעו 0 0 0
4 4 0 שערים שספגו 2 1 3
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.0 2.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
2.0 4.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 2.0 1.0 1.5
0.5 0.0 1.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.5 1.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 1.0 1.0 1.0
22" - 22" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
8" 8" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 4" 65" 34"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
50.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
0.0%
50.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סאנגג'ו סאנגמו (10), גוואנגג'ו (10) 2.80 1.5
סיכום בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (5), גוואנגג'ו (5) 2.80 1.5
ראש בראש כללי סאנגג'ו סאנגמו (12) נגד גוואנגג'ו (12) 1.92 5
ראש בראש בית חוץ סאנגג'ו סאנגמו (6) נגד גוואנגג'ו (6) 2.50 5
תאריך שעה 1 X 2
20/05/202015:052.102.652.55
20/05/202019:052.052.652.60
22/05/202014:452.052.652.55
22/05/202017:402.052.652.60
22/05/202021:302.002.652.65
23/05/202006:202.002.652.70
23/05/202007:302.052.652.60
23/05/202008:052.102.652.55
23/05/202010:201.952.752.70

דרום קוריאנית ראשונה 23/05/2020 13:07

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אולסאן22002 - 756
 • נ
 • נ
2סיאול32014 - 406
 • נ
 • נ
 • ה
3ג'ונבוק מוטורס22001 - 326
 • נ
 • נ
4פואנג סטילרס31113 - 414
 • ה
 • ת
 • נ
5סאונגנאם21100 - 224
 • ת
 • נ
6גאנגוון21013 - 303
 • ה
 • נ
7סאנגג'ו סאנגמו21014 - 2-23
 • נ
 • ה
8דאגו20201 - 102
 • ת
 • ת
9אינצ'און יונייטד20200 - 002
 • ת
 • ת
10סוואן בלוווינגס20024 - 2-20
 • ה
 • ה
11בוסאן פארק20024 - 1-30
 • ה
 • ה
12גוואנגג'ו20023 - 0-30
 • ה
 • ה

סאנגג'ו סאנגמו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/05/2020 סאנגג'ו סאנגמו נגד גאנגוון נצחון 2 : 0
09/05/2020 אולסאן נגד סאנגג'ו סאנגמו הפסד 4 : 0
30/11/2019 סאנגג'ו סאנגמו נגד סוואן בלוווינגס נצחון 4 : 1
24/11/2019 אינצ'און יונייטד נגד סאנגג'ו סאנגמו הפסד 2 : 0
02/11/2019 גיונגנאם נגד סאנגג'ו סאנגמו ניצחון 0 : 1
27/10/2019 סאנגג'ו סאנגמו נגד סאונגנאם הפסד 0 : 1
19/10/2019 סאנגג'ו סאנגמו נגד ג'ג'ו יונייטד נצחון 2 : 1
06/10/2019 סאנגג'ו סאנגמו נגד גאנגוון נצחון 2 : 1
29/09/2019 סיאול נגד סאנגג'ו סאנגמו ניצחון 1 : 2
21/09/2019 סוואן בלוווינגס נגד סאנגג'ו סאנגמו תיקו 1 : 1

גוואנגג'ו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/05/2020 סיאול נגד גוואנגג'ו קוריאנית שניה הפסד 1 : 0
09/05/2020 גוואנגג'ו נגד סאונגנאם קוריאנית שניה הפסד 0 : 2
09/11/2019 דייז'ון סיטיזנס נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה הפסד 3 : 1
03/11/2019 גוואנגג'ו נגד ג'אונאם דרגונס דרום קוריאנית שניה הפסד 1 : 2
27/10/2019 סוואן סיטי נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה ניצחון 0 : 3
19/10/2019 גוואנגג'ו נגד אניין דרום קוריאנית שניה נצחון 4 : 0
06/10/2019 אנסן פוליס נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה ניצחון 0 : 1
01/10/2019 גוואנגג'ו נגד אנסן גרינרס דרום קוריאנית שניה נצחון 2 : 1
28/09/2019 גוואנגג'ו נגד סיאול אי-לנד דרום קוריאנית שניה נצחון 3 : 1
23/09/2019 בוסאן פארק נגד גוואנגג'ו דרום קוריאנית שניה הפסד 3 : 2

סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/09/2017 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו סאנגג'ו סאנגמו 3 : 2
12/07/2017 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו סאנגג'ו סאנגמו 1 : 2
23/04/2017 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו סאנגג'ו סאנגמו 1 : 0
11/09/2016 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו גוואנגג'ו 1 : 0
23/07/2016 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו גוואנגג'ו 0 : 4
05/05/2016 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו גוואנגג'ו 1 : 0
03/11/2012 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו גוואנגג'ו 2 : 0
06/10/2012 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו גוואנגג'ו 0 : 2
08/08/2012 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו גוואנגג'ו 1 : 0
04/03/2012 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו גוואנגג'ו 0 : 1
13/08/2011 קוריאנית שניה סאנגג'ו סאנגמו נגד גוואנגג'ו סאנגג'ו סאנגמו 2 : 0
09/04/2011 קוריאנית שניה גוואנגג'ו נגד סאנגג'ו סאנגמו תיקו 0 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

60. הסתיים סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו (1+) 4.05 3.40 1.40 1 - 0 מידע נוסף
61. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו S,D 2.65 1.90 3.25 1 מידע נוסף
62. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו 1.85 1.50 1 מידע נוסף
63. הסתיים מחצית ראשונה סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו 2.65 1.80 3.10 1 - 0 מידע נוסף
64. הסתיים מחצית שנייה סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו 2.40 2.15 2.80 0 - 0 מידע נוסף
65. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו S,D 1.60 2.65 3.30 מידע נוסף
66. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סאנגג'ו סאנגמו - גוואנגג'ו (מחצית ראשונה) S,D 1.35 3.00 4.40 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס