גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה

 • ABCD

  האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאוסנברוק ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , האנובר צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של האנובר לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של האנובר לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מאוסנברוק ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , האנובר צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של האנובר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של האנובר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של האנובר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מאוסנברוק , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ שווה כוחות מול אוסנברוק , למרות שאוסנברוק מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של האנובר טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מאוסנברוק , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  האנובר בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מאוסנברוק ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ יחסית לא קל מול אוסנברוק , על פי מדד המומנטום הממוצע האנובר אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ שווה כוחות מול אוסנברוק , למרות שאוסנברוק מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של האנובר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאוסנברוק , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ שווה כוחות מול אוסנברוק , למרות שאוסנברוק מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של האנובר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ יחסית לא קל מול אוסנברוק , על פי מדד העוצמה בית חוץ האנובר אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האנובר במשחק חוץ שווה כוחות מול אוסנברוק , למרות שאוסנברוק מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של האנובר טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוסנברוק מארחת את האנובר במסגרת גרמנית שניה. האנובר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 23 מאי 2020. משחק בין אוסנברוק להאנובר במסגרת הגרמנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אוסנברוק המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 30 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.27 וסופגת 1.38 שערים) כאשר מנגד האנובר האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.36 וסופגת 1.48 שערים).
במשחקים האחרונים אוסנברוק הפסידה פעמיים (נגד ווהן, סט. פאולי) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ארמיניה בילפלד, אוהה, קרלסרוהה) כאשר מנגד האנובר עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד נירנברג,קיל).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה האנובר ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3 -3.33
סיכום כללי אוסנברוק (10), האנובר (10) -4 -1.30
סיכום בית חוץ אוסנברוק (5), האנובר (5) -3 -1.20
ראש בראש כללי אוסנברוק (3) נגד האנובר (3) -2 -0.33
ראש בראש בית חוץ אוסנברוק (1) נגד האנובר (1) -2 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אוסנברוק האנובר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 0.67
סיכום כללי אוסנברוק (10), האנובר (10) -2 2
סיכום בית חוץ אוסנברוק (5), האנובר (5) -2 1
ראש בראש כללי אוסנברוק (3) נגד האנובר (3) -1 1
ראש בראש בית חוץ אוסנברוק (1) נגד האנובר (1) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
26 13 13 מספר משחקים 12 13 25
7 2 5 נצחונות 2 6 8
9 6 3 תיקו 7 1 8
10 5 5 הפסדים 3 6 9
33 15 18 שערים שהבקיעו 15 19 34
36 20 16 שערים שספגו 19 18 37
8 2 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 4 5
8 4 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 4 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 1.2 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.5 1.4
1.4 1.5 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 1.6 1.4 1.5
0.3 0.2 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.3 0.2
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
45" 64" 26" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 35" 35"
36" 30" 46" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 44" 35" 40"
התפלגות זמני הבקעה
9.1%
0-15
17.6%
6.1%
15-30
8.8%
12.1%
30-45
14.7%
30.3%
45-60
11.8%
12.1%
60-75
14.7%
30.3%
75-90
32.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אוסנברוק (10), האנובר (10) 3.15 2.5
סיכום בית חוץ אוסנברוק (5), האנובר (5) 2.80 5.5
ראש בראש כללי אוסנברוק (3) נגד האנובר (3) 1.00 0
ראש בראש בית חוץ אוסנברוק (1) נגד האנובר (1) 1.00 1
תאריך שעה 1 X 2
17/05/202015:052.352.702.20
17/05/202018:452.402.752.15
17/05/202018:502.402.752.10
22/05/202014:502.402.752.15
23/05/202005:202.402.752.10
23/05/202005:252.452.752.10
23/05/202009:452.452.802.05
23/05/202010:002.502.802.05
23/05/202011:502.452.752.10
23/05/202011:552.502.802.05
23/05/202012:052.552.802.00
23/05/202013:152.602.802.00

גרמנית שניה 24/05/2020 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ארמיניה בילפלד261410225 - 512652
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2המבורג26129530 - 502045
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
3שטוטגרט26136730 - 421245
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
4היידנהיים27128729 - 35644
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5אוהה27108936 - 38238
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6גרויטר פירת'26107935 - 39437
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
7דרמשטאדט26812633 - 31-236
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
8קיל2698940 - 40035
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
9סט. פאולי2689932 - 34233
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
10רגנסבורג26961144 - 38-633
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11האנובר2588937 - 34-332
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
12בוכום26710945 - 43-231
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
13אוסנברוק26791036 - 33-330
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
14נירנברג27791147 - 35-1230
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15סנדהאוזן26611936 - 31-529
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
16ווהן27771345 - 33-1228
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
17קרלסרוהה26691146 - 35-1127
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
18דינמו דרזדן25661341 - 25-1624
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה

אוסנברוק

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/05/2020 ארמיניה בילפלד נגד אוסנברוק תיקו 1 : 1
06/03/2020 אוסנברוק נגד ווהן הפסד 2 : 6
01/03/2020 סט. פאולי נגד אוסנברוק הפסד 3 : 1
21/02/2020 אוסנברוק נגד אוהה תיקו 0 : 0
16/02/2020 קרלסרוהה נגד אוסנברוק תיקו 1 : 1
08/02/2020 אוסנברוק נגד נירנברג הפסד 0 : 1
02/02/2020 דרמשטאדט נגד אוסנברוק תיקו 2 : 2
29/01/2020 אוסנברוק נגד סנדהאוזן הפסד 1 : 3
22/12/2019 היידנהיים נגד אוסנברוק הפסד 3 : 1
15/12/2019 אוסנברוק נגד דינמו דרזדן נצחון 3 : 0

האנובר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/03/2020 נירנברג נגד האנובר גרמנית שניה ניצחון 0 : 3
02/03/2020 האנובר נגד קיל גרמנית שניה נצחון 3 : 1
23/02/2020 ארמיניה בילפלד נגד האנובר גרמנית שניה הפסד 1 : 0
15/02/2020 האנובר נגד המבורג גרמנית שניה תיקו 1 : 1
09/02/2020 גרויטר פירת' נגד האנובר גרמנית שניה ניצחון 1 : 3
01/02/2020 האנובר נגד ווהן גרמנית שניה תיקו 2 : 2
28/01/2020 רגנסבורג נגד האנובר גרמנית שניה הפסד 1 : 0
21/12/2019 האנובר נגד שטוטגרט גרמנית שניה תיקו 2 : 2
13/12/2019 בוכום נגד האנובר גרמנית שניה הפסד 2 : 1
07/12/2019 האנובר נגד אוהה גרמנית שניה נצחון 3 : 2

אוסנברוק נגד האנובר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/10/2019 גרמנית שניה האנובר נגד אוסנברוק תיקו 0 : 0
25/02/2001 גרמנית שניה האנובר נגד אוסנברוק תיקו 1 : 1
23/09/2000 גרמנית שניה אוסנברוק נגד האנובר האנובר 0 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

74. הסתיים אוסנברוק - האנובר S,D 2.60 2.80 2.00 2 - 4 ספורט4 מידע נוסף
75. הסתיים אוסנאברוק (1+) - האנובר 1.45 3.45 3.60 2 - 4 מידע נוסף
76. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) אוסנאברוק - האנובר S,D 3.40 1.75 2.40 6 מידע נוסף
77. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אוסנאברוק - האנובר 1.65 1.65 6 מידע נוסף
78. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) אוסנאברוק - האנובר (מחצית ראשונה) 2.40 1.30 2 מידע נוסף
79. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) אוסנאברוק - האנובר (מחצית שנייה) 1.80 1.55 4 מידע נוסף
80. הסתיים מחצית ראשונה אוסנאברוק - האנובר 3.05 1.90 2.40 1 - 1 מידע נוסף
81. הסתיים מחצית שנייה אוסנאברוק - האנובר 2.80 2.25 2.20 1 - 3 מידע נוסף
82. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אוסנאברוק - האנובר S,D 2.35 2.35 2.35 מידע נוסף
83. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אוסנאברוק - האנובר (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.45 3.30 מידע נוסף
84. הסתיים יתרון יותר קרנות אוסנאברוק (0.5+) - האנובר 1.55 1.75 מידע נוסף
85. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אוסנאברוק - האנובר 2.80 2.95 1.85 מידע נוסף
86. הסתיים שער ראשון במשחק אוסנאברוק - האנובר 1.90 8.25 1.65 בית מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס