מרוקו

כדורגל - מרוקו - מרוקאית ראשונה

144. הסתיים מגרב אתלטיק טטואן - רג'ה בני מלל S,D 1.25 3.10 7.00 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-1.3
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמגרב אתלטיק טטואן המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.35-1.4
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמגרב אתלטיק טטואן המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-1.3 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמגרב אתלטיק טטואן המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-1.3 כאשר ניצחון לקבוצה אורחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמגרב אתלטיק טטואן המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לרגה בני מלל , מגרב אתלטיק טטואן קבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום ממוצע היא טובה יותר
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את המשחק ועם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר משל רגה בני מלל.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לרגה בני מלל , מגרב אתלטיק טטואן קבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא טובה יותר
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לרגה בני מלל , מגרב אתלטיק טטואן קבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום ראש בראש היא טובה יותר
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה גמורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר ואמורה לעבור את רגה בני מלל די בקלות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את המשחק ועם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר משל רגה בני מלל.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  רגה בני מלל לא אמורה לעשות בעיות למגרב אתלטיק טטואן שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ראש בראש היא טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מגרב אתלטיק טטואן מארחת את רגה בני מלל במסגרת מרוקאית ראשונה. מגרב אתלטיק טטואן עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה המארחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-1.3 כאשר ניצחון לקבוצה אורחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמגרב אתלטיק טטואן המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 25 פברואר 2020. משחק בין מגרב אתלטיק טטואן לרג'ה בני מלל במסגרת המרוקאית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
מגרב אתלטיק טטואן המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 21 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.94 וסופגת 0.81 שערים) כאשר מנגד רג'ה בני מלל האורחת ממוקמת במקום ה-16 עם 3 נקודות ויחס שערים שלילי של -18 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.56 וסופגת 1.69 שערים).
במשחקים האחרונים מגרב אתלטיק טטואן הפסידה פעמיים (נגד פאר ראבאט, מולודיה קלאב) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ברקיין, אולימפיק קלאב חוריגבה, איטיחד טנג'יר) כאשר מנגד במשחקים האחרונים רג'ה בני מלל הפסידה 3 פעמים (נגד רג'ה קזבלנקה, שבאב אטלס, פאר ראבאט) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד חמיס זמארה, אולימפיק קלאב חוריגבה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה מגרב אתלטיק טטואן ניצחה פעמיים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4.34 0.67
סיכום כללי מגרב אתלטיק טטואן (10), רג'ה בני מלל (10) 4 0.70
סיכום בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (5), רג'ה בני מלל (5) 6 1.60
ראש בראש כללי מגרב אתלטיק טטואן (3) נגד רג'ה בני מלל (3) 4 1.33
ראש בראש בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (1) נגד רג'ה בני מלל (1) 2 2.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מגרב אתלטיק טטואן רג'ה בני מלל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -5.67
סיכום כללי מגרב אתלטיק טטואן (10), רג'ה בני מלל (10) -2 -6
סיכום בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (5), רג'ה בני מלל (5) 1 -5
ראש בראש כללי מגרב אתלטיק טטואן (3) נגד רג'ה בני מלל (3) 2 -2
ראש בראש בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (1) נגד רג'ה בני מלל (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
16 9 7 מספר משחקים 7 8 15
5 1 4 נצחונות 0 0 0
6 3 3 תיקו 3 0 3
5 5 0 הפסדים 4 8 12
15 8 7 שערים שהבקיעו 7 1 8
13 11 2 שערים שספגו 13 12 25
6 1 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
5 3 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 7 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.9 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.1 0.5
0.8 1.2 0.3 ממוצע ספיגות למשחק 1.9 1.5 1.7
0.4 0.1 0.7 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.0 0.1
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.9 0.6
39" 40" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 32" 90" 41"
59" 61" 47" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 21" 46" 35"
התפלגות זמני הבקעה
13.3%
0-15
25.0%
26.7%
15-30
25.0%
6.7%
30-45
0.0%
13.3%
45-60
12.5%
26.7%
60-75
12.5%
13.3%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מגרב אתלטיק טטואן (10), רג'ה בני מלל (10) 1.85 3
סיכום בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (5), רג'ה בני מלל (5) 1.20 1
ראש בראש כללי מגרב אתלטיק טטואן (3) נגד רג'ה בני מלל (3) 2.67 2
ראש בראש בית חוץ מגרב אתלטיק טטואן (1) נגד רג'ה בני מלל (1) 6.00 6
תאריך שעה 1 X 2
23/02/202016:051.104.508.50
24/02/202013:001.452.605.75
24/02/202015:501.402.656.00
24/02/202015:551.402.656.25
24/02/202016:301.402.706.25
24/02/202020:001.402.706.00
25/02/202009:401.402.756.00
25/02/202010:551.352.806.25
25/02/202011:001.352.856.50
25/02/202011:201.352.856.75
25/02/202011:301.302.906.75
25/02/202011:401.302.907.00
25/02/202012:001.302.957.25
25/02/202012:151.203.208.75
25/02/202012:251.203.158.00
25/02/202012:301.253.107.75
25/02/202013:151.303.057.25
25/02/202014:001.303.057.00
25/02/202014:101.253.107.00
25/02/202015:301.303.107.00
25/02/202015:501.253.107.00
25/02/202017:001.303.107.00
25/02/202017:251.253.157.25
25/02/202018:451.253.107.00

מרוקאית ראשונה 25/02/2020 20:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קזבלנקה17103416 - 291333
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
2ברקיין1788114 - 19532
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
3מולודיה קלאב1786315 - 22730
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
4רג'ה קזבלנקה1584314 - 21728
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
5פאר ראבאט1691615 - 21628
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
6אפ.יו.אס. ראבאט1768317 - 20326
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
7אל ג'דידה1666414 - 17324
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
8מגרב אתלטיק טטואן1656513 - 15221
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
9שבאב אטלס1763831 - 23-821
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
10חמיס זמארה1655619 - 23420
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
11אולומפיק דה סאפי16310315 - 15019
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
12אולימפיק קלאב חוריגבה1747623 - 17-619
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
13רפיד קלאב עווד זם1746714 - 14018
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
14חסניה1744924 - 18-616
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
15איטיחד טנג'יר1736823 - 11-1215
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
16רג'ה בני מלל16031327 - 9-183
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת

מגרב אתלטיק טטואן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/02/2020 פאר ראבאט נגד מגרב אתלטיק טטואן הפסד 2 : 1
06/02/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד ברקיין תיקו 0 : 0
01/02/2020 אולימפיק קלאב חוריגבה נגד מגרב אתלטיק טטואן תיקו 2 : 2
18/01/2020 מולודיה קלאב נגד מגרב אתלטיק טטואן הפסד 1 : 0
11/01/2020 מגרב אתלטיק טטואן נגד איטיחד טנג'יר תיקו 0 : 0
02/01/2020 קזבלנקה נגד מגרב אתלטיק טטואן הפסד 2 : 1
21/12/2019 מגרב אתלטיק טטואן נגד אל ג'דידה נצחון 2 : 1
11/12/2019 רג'ה קזבלנקה נגד מגרב אתלטיק טטואן הפסד 1 : 0
02/12/2019 מגרב אתלטיק טטואן נגד רפיד קלאב עווד זם נצחון 1 : 0
06/11/2019 מגרב אתלטיק טטואן נגד אולומפיק דה סאפי תיקו 1 : 1

רג'ה בני מלל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/02/2020 רג'ה בני מלל נגד רג'ה קזבלנקה מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 2
02/02/2020 רג'ה בני מלל נגד חמיס זמארה מרוקאית ראשונה תיקו 2 : 2
25/01/2020 שבאב אטלס נגד רג'ה בני מלל מרוקאית ראשונה הפסד 2 : 0
18/01/2020 פאר ראבאט נגד רג'ה בני מלל מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 0
11/01/2020 רג'ה בני מלל נגד אולימפיק קלאב חוריגבה מרוקאית ראשונה תיקו 0 : 0
06/01/2020 ברקיין נגד רג'ה בני מלל מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 0
23/12/2019 רג'ה בני מלל נגד מולודיה קלאב מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 2
18/12/2019 רג'ה בני מלל נגד קזבלנקה מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 2
08/12/2019 איטיחד טנג'יר נגד רג'ה בני מלל מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 0
22/11/2019 אל ג'דידה נגד רג'ה בני מלל מרוקאית ראשונה הפסד 1 : 0

מגרב אתלטיק טטואן נגד רג'ה בני מלל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/09/2019 מרוקאית ראשונה רג'ה בני מלל נגד מגרב אתלטיק טטואן מגרב אתלטיק טטואן 0 : 2
13/03/2013 מרוקאית ראשונה רג'ה בני מלל נגד מגרב אתלטיק טטואן תיקו 0 : 0
21/10/2012 מרוקאית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן נגד רג'ה בני מלל מגרב אתלטיק טטואן 4 : 2
1 Bounaga
2 Bouchtah
5 El Achir
99 Tourabi
17 Benhomes
24 El Hassnaoui
8 Safsafi
30 Edjomariegwe
88Mustapha El Yousfi
11 Lakhal
94 El Ouardy
22 Majid
21 Allali
3 Mourchidi
92 Guiro
15 Grirrane
20Achraf El Idrissi
8 Baaouch
14 Hajjar
27 Talal
93Mohamed Al Idrissi
11 Benjelloun

1-5-4

3-6-1

 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

145. הסתיים מגרב אתלטיק טטואן - רג'ה בני מלל (1+) 1.95 2.90 2.50 0 - 0 מידע נוסף
146. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) מגרב אתלטיק טטואן - רג'ה בני מלל 1.95 1.45 0 מידע נוסף
147. הסתיים מחצית ראשונה מגרב אתלטיק טטואן - רג'ה בני מלל 1.70 1.90 7.25 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס