שלח טופס
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

352. הסתיים יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס (2+) S,D 1.80 9.00 1.80 110 - 120 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה ליוטה גאז , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה ליוטה גאז , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שיוסטון רוקטס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה ליוטה גאז , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוטה גאז, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוסטון רוקטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוטה גאז, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת יוסטון רוקטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 23 פברואר 2020. משחק בין יוטה ג'אז ליוסטון רוקטס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים יוטה ג'אז ניצחה 4 פעמים (נגד מיאמי היט, דאלאס מאבריקס, יוסטון רוקטס, פורטלנד טרייל בלייזרס), הפסידה פעם אחת (נגד סאן אנטוניו ספרס) כאשר מנגד יוסטון רוקטס עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד גולדן סטייט ווריורס,בוסטון סלטיקס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה יוטה ג'אז ניצחה 4 פעמים ומנגד יוסטון רוקטס ניצחה 11 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 -10.00
סיכום כללי יוטה ג'אז (10), יוסטון רוקטס (10) -3 -6.80
סיכום בית חוץ יוטה ג'אז (5), יוסטון רוקטס (5) -2 -0.60
ראש בראש כללי יוטה ג'אז (15) נגד יוסטון רוקטס (15) 2 -6.73
ראש בראש בית חוץ יוטה ג'אז (8) נגד יוסטון רוקטס (8) -4 -4.88

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב יוטה ג'אז יוסטון רוקטס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 0.33
סיכום כללי יוטה ג'אז (10), יוסטון רוקטס (10) -1 2
סיכום בית חוץ יוטה ג'אז (5), יוסטון רוקטס (5) -1 1
ראש בראש כללי יוטה ג'אז (15) נגד יוסטון רוקטס (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ יוטה ג'אז (8) נגד יוסטון רוקטס (8) -2 2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי יוטה ג'אז (10), יוסטון רוקטס (10) 229.10 228.5
סיכום בית חוץ יוטה ג'אז (5), יוסטון רוקטס (5) 227.10 228.5
ראש בראש כללי יוטה ג'אז (15) נגד יוסטון רוקטס (15) 205.67 227
ראש בראש בית חוץ יוטה ג'אז (8) נגד יוסטון רוקטס (8) 204.38 243
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
22/02/202011:301.809.001.80-2.00

יוטה ג'אז

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
22/02/2020 יוטה ג'אז נגד סאן אנטוניו ספרס הפסד 104 : 113
13/02/2020 יוטה ג'אז נגד מיאמי היט נצחון 116 : 101
11/02/2020 דאלאס מאבריקס נגד יוטה ג'אז ניצחון 119 : 123
10/02/2020 יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז ניצחון 113 : 114
08/02/2020 יוטה ג'אז נגד פורטלנד טרייל בלייזרס נצחון 117 : 114
06/02/2020 יוטה ג'אז נגד דנבר נאגטס הפסד 95 : 98
02/02/2020 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד יוטה ג'אז הפסד 124 : 107
31/01/2020 דנבר נאגטס נגד יוטה ג'אז הפסד 106 : 100
30/01/2020 סאן אנטוניו ספרס נגד יוטה ג'אז הפסד 127 : 120
28/01/2020 יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס הפסד 117 : 126

יוסטון רוקטס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
21/02/2020 גולדן סטייט ווריורס נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב ניצחון 105 : 135
12/02/2020 יוסטון רוקטס נגד בוסטון סלטיקס סל ארה"ב נצחון 116 : 105
10/02/2020 יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז סל ארה"ב הפסד 113 : 114
08/02/2020 פיניקס סאנס נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב הפסד 127 : 91
07/02/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב ניצחון 111 : 121
05/02/2020 יוסטון רוקטס נגד שארלוט הורנטס סל ארה"ב נצחון 125 : 110
02/02/2020 יוסטון רוקטס נגד ניו אורלינס פליקאנס סל ארה"ב נצחון 117 : 109
01/02/2020 יוסטון רוקטס נגד דאלאס מאבריקס סל ארה"ב נצחון 128 : 121
30/01/2020 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב הפסד 125 : 112
28/01/2020 יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב ניצחון 117 : 126

יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
10/02/2020 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוטה ג'אז 113 : 114
28/01/2020 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 117 : 126
12/07/2019 Usa: NBA Las Vegas Summer League יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 78 : 87
25/04/2019 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוסטון רוקטס 100 : 93
23/04/2019 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוטה ג'אז 107 : 91
21/04/2019 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 101 : 104
18/04/2019 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוסטון רוקטס 118 : 98
15/04/2019 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוסטון רוקטס 122 : 90
03/02/2019 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 98 : 125
18/12/2018 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוסטון רוקטס 102 : 97
07/12/2018 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוטה ג'אז 118 : 91
25/10/2018 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוטה ג'אז 89 : 100
09/05/2018 סל ארה"ב יוסטון רוקטס נגד יוטה ג'אז יוסטון רוקטס 112 : 102
07/05/2018 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 87 : 100
05/05/2018 סל ארה"ב יוטה ג'אז נגד יוסטון רוקטס יוסטון רוקטס 92 : 113

יוטה ג'אז

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Donovan Mitchell 54 24.1 4.3 4.3 1.1 0.2 2.7 36.91
Bojan Bogdanovic 54 20.9 4.1 2.1 0.6 0.1 2.6 28.47
Jordan Clarkson 25 16.2 2.7 1.8 0.6 0.3 1.1 23.74
Rudy Gobert 53 15.6 14.6 1.5 0.7 1.9 2.0 41.17
Mike Conley 32 13.5 3.2 4.2 0.7 0.1 1.8 24.24
Joe Ingles 55 10.0 4.0 5.2 0.9 0.1 1.9 23.7
Jeff Green 30 7.8 2.7 0.7 0.4 0.3 0.9 13.29
Emmanuel Mudiay 46 7.5 2.5 2.3 0.4 0.2 1.4 14.35
Royce O'Neale 55 5.9 5.2 2.5 0.7 0.4 0.8 18.39
Georges Niang 49 5.9 1.9 0.7 0.2 0.1 0.5 9.63
Tony Bradley 42 4.3 4.2 0.3 0.2 0.4 0.5 11.09
Dante Exum 11 2.2 1.1 0.6 0.1 0.2 0.9 4.42
Rayjon Tucker 13 1.5 0.9 0.2 0.1 0.0 0.2 2.98
Ed Davis 25 1.3 3.8 0.3 0.4 0.4 0.5 8.21
Juwan Morgan 14 1.1 1.0 0.1 0.0 0.1 0.2 2.55
Nigel Williams-Goss 9 0.4 0.6 0.6 0.1 0.1 0.2 2.42
Stanton Kidd 4 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.5 0.91
Justin Wright-Foreman 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Jarrell Brantley 3 0.0 1.7 0.3 0.0 0.7 0.3 4.29
Miye Oni 3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.06

יוסטון רוקטס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
James Harden 52 35.2 6.5 7.4 1.7 1.0 4.4 57.8
Russell Westbrook 46 27.0 7.9 7.3 1.6 0.3 4.4 48.73
Jeff Green 1 17.0 4.0 0.0 1.0 0.0 3.0 21.8
Eric Gordon 28 15.3 2.0 1.5 0.6 0.4 1.0 21.95
Clint Capela 39 13.9 13.8 1.2 0.8 1.8 1.6 38.46
Robert Covington 5 13.8 6.0 1.6 1.4 2.2 1.2 33
Danuel House Jr. 49 10.6 4.5 1.3 1.1 0.6 0.9 22.15
Ben McLemore 55 10.2 2.2 0.9 0.6 0.2 0.8 15.79
Austin Rivers 51 8.5 2.5 1.6 0.7 0.2 0.6 16
P.J. Tucker 55 7.5 6.9 1.6 1.1 0.4 1.1 21.58
Chris Clemons 28 5.0 0.8 0.8 0.2 0.2 0.6 7.76
Isaiah Hartenstein 23 4.7 3.9 0.8 0.4 0.5 0.7 12.58
Gary Clark 18 3.9 2.2 0.7 0.1 0.4 0.1 8.99
Ryan Anderson 2 2.5 3.5 1.0 0.5 0.0 0.5 9.2
Thabo Sefolosha 39 2.4 2.3 0.6 0.6 0.3 0.4 8.36
DeMarre Carroll 1 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 3.0 8.6
Michael Frazier 8 1.8 0.4 0.1 0.3 0.0 0.3 3.03
Tyson Chandler 26 1.3 2.5 0.2 0.2 0.3 0.3 5.8
Bruno Caboclo 1 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 8.2
William Howard 2 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.45

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

353. הסתיים יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס (1.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 110 - 120 מידע נוסף
354. הסתיים מעל/מתחת נקודות (234) יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס 1.70 20.00 1.70 230 מידע נוסף
355. הסתיים מעל/מתחת נקודות (232.5) יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס (כולל הארכות) 1.65 1.65 230 מידע נוסף
356. הסתיים מעל/מתחת שלשות (29) יוטה ג'אז - יוסטון רוקטס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס