שלח טופס
איטליה

כדורגל - איטליה - איטלקית שניה

75. הסתיים טראפני - ספציה S,D 2.75 2.60 2.00 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ספציה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שספציה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ספציה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ספציה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספציה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מטראפני , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ספציה בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מטראפני ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טראפני , על פי מדד המומנטום הממוצע ספציה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מטראפני , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה במשחק חוץ שווה כוחות מול טראפני , למרות שטראפני מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של ספציה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספציה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טראפני , על פי מדד העוצמה בית חוץ ספציה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טראפני מארחת את ספציה במסגרת איטלקית שניה. ספציה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 22 פברואר 2020. משחק בין טראפני לספציה במסגרת ה איטלקית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טראפני המארחת ממוקמת במקום ה-19 עם 19 נקודות ויחס שערים שלילי של -24 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.96 וסופגת 1.96 שערים) כאשר מנגד ספציה האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 40 נקודות ויחס שערים חיובי של 10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.46 וסופגת 1.04 שערים).
טראפני עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד קרמונזה,סלרניטאנה,צ'יטאדלה) כאשר מנגד ספציה נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אסקולי,קרמונזה,פרוג'ה,פורדנון,קרוטונה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טראפני ניצחה 8 פעמים ומנגד ספציה ניצחה פעמיים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7 -5.00
סיכום כללי טראפני (10), ספציה (10) -9 -2.00
סיכום בית חוץ טראפני (5), ספציה (5) -4 -1.20
ראש בראש כללי טראפני (13) נגד ספציה (13) 6 0.62
ראש בראש בית חוץ טראפני (6) נגד ספציה (6) 6 1.33

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טראפני ספציה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 5.00
סיכום כללי טראפני (10), ספציה (10) -3 6
סיכום בית חוץ טראפני (5), ספציה (5) -1 3
ראש בראש כללי טראפני (13) נגד ספציה (13) 3 -3
ראש בראש בית חוץ טראפני (6) נגד ספציה (6) 3 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
24 13 11 מספר משחקים 13 11 24
4 2 2 נצחונות 7 4 11
7 3 4 תיקו 3 4 7
13 8 5 הפסדים 3 3 6
23 11 12 שערים שהבקיעו 21 14 35
47 30 17 שערים שספגו 14 11 25
2 0 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 4 9
10 6 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 4 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.9 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.3 1.5
2.0 2.3 1.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 1.0 1.0
0.1 0.0 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.4 0.4
0.4 0.5 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.4 0.3
39" 54" 24" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 54" 42"
29" 26" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 39" 37" 38"
התפלגות זמני הבקעה
4.3%
0-15
5.7%
21.7%
15-30
8.6%
26.1%
30-45
17.1%
8.7%
45-60
14.3%
26.1%
60-75
37.1%
13.0%
75-90
17.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טראפני (10), ספציה (10) 2.60 4.5
סיכום בית חוץ טראפני (5), ספציה (5) 2.40 3
ראש בראש כללי טראפני (13) נגד ספציה (13) 2.77 6
ראש בראש בית חוץ טראפני (6) נגד ספציה (6) 2.67 0
תאריך שעה 1 X 2
19/02/202016:152.402.652.20
20/02/202013:502.402.602.20
20/02/202018:202.452.602.20
22/02/202005:302.502.602.20
22/02/202005:552.452.602.20
22/02/202006:402.502.602.15
22/02/202006:452.602.652.05
22/02/202007:052.652.652.05
22/02/202008:152.702.652.00
22/02/202012:302.652.652.05
22/02/202014:202.702.652.00
22/02/202014:402.702.651.95
22/02/202015:502.752.602.00

איטלקית שניה 22/02/2020 16:07

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בנבנטו24176113 - 412857
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2פרוסינונה25127619 - 301143
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3ספציה24117625 - 351040
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4קרוטונה24114930 - 37737
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5סלרניטאנה24106830 - 33336
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
6צ'יטאדלה24106829 - 30136
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
7פורדנון24106832 - 32036
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
8וירטוס אנטלה2498726 - 30435
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
9קייבו24810625 - 30534
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
10אמפולי2489730 - 28-233
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
11פרוג'ה2496932 - 27-533
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
12פסקארה24951033 - 35232
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
13יובה סטאביה24951035 - 29-632
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
14אסקולי24941135 - 34-131
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
15פיזה2479832 - 32030
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
16ונציה24610826 - 22-428
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
17קרמונזה24681029 - 24-526
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
18קוסנצה25581230 - 27-323
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
19טראפני24471347 - 23-2419
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
20ליבורנו24351641 - 20-2114
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת

טראפני

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/02/2020 קרמונזה נגד טראפני הפסד 5 : 0
10/02/2020 סלרניטאנה נגד טראפני הפסד 1 : 0
01/02/2020 טראפני נגד צ'יטאדלה הפסד 0 : 3
26/01/2020 ונציה נגד טראפני תיקו 1 : 1
18/01/2020 טראפני נגד אסקולי נצחון 3 : 1
29/12/2019 קרוטונה נגד טראפני הפסד 3 : 0
26/12/2019 טראפני נגד פרוג'ה תיקו 2 : 2
22/12/2019 פסקארה נגד טראפני תיקו 1 : 1
16/12/2019 טראפני נגד פיזה הפסד 1 : 3
01/12/2019 טראפני נגד קייבו נצחון 1 : 0

ספציה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/02/2020 ספציה נגד אסקולי איטלקית שניה נצחון 3 : 1
11/02/2020 ספציה נגד קרמונזה איטלקית שניה נצחון 3 : 2
08/02/2020 פרוג'ה נגד ספציה איטלקית שניה ניצחון 0 : 3
01/02/2020 ספציה נגד פורדנון איטלקית שניה נצחון 1 : 0
26/01/2020 קרוטונה נגד ספציה איטלקית שניה ניצחון 1 : 2
19/01/2020 ספציה נגד צ'יטאדלה איטלקית שניה תיקו 1 : 1
29/12/2019 ספציה נגד סלרניטאנה איטלקית שניה נצחון 2 : 1
26/12/2019 וירטוס אנטלה נגד ספציה איטלקית שניה תיקו 0 : 0
14/12/2019 ונציה נגד ספציה איטלקית שניה תיקו 0 : 0
29/11/2019 קוסנצה נגד ספציה איטלקית שניה תיקו 1 : 1

טראפני נגד ספציה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
29/09/2019 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני טראפני 2 : 4
18/02/2017 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני תיקו 2 : 2
20/09/2016 איטלקית שניה טראפני נגד ספציה תיקו 0 : 0
31/05/2016 איטלקית שניה טראפני נגד ספציה טראפני 2 : 0
28/05/2016 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני טראפני 0 : 1
26/03/2016 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני טראפני 1 : 2
07/11/2015 איטלקית שניה טראפני נגד ספציה טראפני 5 : 1
25/04/2015 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני ספציה 3 : 0
29/11/2014 איטלקית שניה טראפני נגד ספציה טראפני 3 : 2
25/03/2014 איטלקית שניה ספציה נגד טראפני טראפני 0 : 1
19/10/2013 איטלקית שניה טראפני נגד ספציה תיקו 1 : 1
12/02/2012 איטלקית שלישית בית א' טראפני נגד ספציה טראפני 1 : 0
09/10/2011 איטלקית שלישית בית א' ספציה נגד טראפני ספציה 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס