שלח טופס
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

286. הסתיים אוקלהומה סיטי ת'אנדר - דנבר נאגטס (1+) S,D 1.80 9.00 1.80 113 - 101 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדנבר נאגטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אוקלהומה סיטי תנדר, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דנבר נאגטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אוקלהומה סיטי תנדר, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דנבר נאגטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 22 פברואר 2020. משחק בין אוקלהומה סיטי ת'אנדר לדנבר נאגטס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה 3 פעמים (נגד ניו אורלינס פליקאנס, דטרויט פיסטונס, קליבלנד קבלירס), הפסידה פעמיים (נגד סאן אנטוניו ספרס, בוסטון סלטיקס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים דנבר נאגטס ניצחה 4 פעמים (נגד סאן אנטוניו ספרס, פיניקס סאנס, יוטה ג'אז, פורטלנד טרייל בלייזרס), הפסידה פעם אחת (נגד לוס אנג'לס לייקרס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחה 6 פעמים ומנגד דנבר נאגטס ניצחה 9 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -5.33
סיכום כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (10), דנבר נאגטס (10) 2 -1.70
סיכום בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (5), דנבר נאגטס (5) -4 -3.40
ראש בראש כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) נגד דנבר נאגטס (15) -14 -1.53
ראש בראש בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (7) נגד דנבר נאגטס (7) -6 0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 2.00
סיכום כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (10), דנבר נאגטס (10) 1 -1
סיכום בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (5), דנבר נאגטס (5) -2 2
ראש בראש כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) נגד דנבר נאגטס (15) -7 7
ראש בראש בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (7) נגד דנבר נאגטס (7) -3 3
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (10), דנבר נאגטס (10) 222.55 238.5
סיכום בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (5), דנבר נאגטס (5) 217.90 222.5
ראש בראש כללי אוקלהומה סיטי ת'אנדר (15) נגד דנבר נאגטס (15) 216.20 212
ראש בראש בית חוץ אוקלהומה סיטי ת'אנדר (7) נגד דנבר נאגטס (7) 212.86 220
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
21/02/202008:201.809.001.80-1.00

אוקלהומה סיטי ת'אנדר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/02/2020 ניו אורלינס פליקאנס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחון 118 : 123
12/02/2020 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד סאן אנטוניו ספרס הפסד 106 : 114
09/02/2020 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד בוסטון סלטיקס הפסד 111 : 112
08/02/2020 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דטרויט פיסטונס נצחון 108 : 101
06/02/2020 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד קליבלנד קבלירס נצחון 109 : 103
01/02/2020 פיניקס סאנס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחון 107 : 111
30/01/2020 סקרמנטו קינגס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחון 100 : 120
28/01/2020 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דאלאס מאבריקס הפסד 97 : 107
26/01/2020 מינסוטה טימברוולבס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחון 104 : 113
23/01/2020 אורלנדו מג'יק נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר ניצחון 114 : 120

דנבר נאגטס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/02/2020 דנבר נאגטס נגד לוס אנג'לס לייקרס סל ארה"ב הפסד 116 : 120
11/02/2020 דנבר נאגטס נגד סאן אנטוניו ספרס סל ארה"ב נצחון 127 : 120
09/02/2020 פיניקס סאנס נגד דנבר נאגטס סל ארה"ב ניצחון 108 : 117
06/02/2020 יוטה ג'אז נגד דנבר נאגטס סל ארה"ב ניצחון 95 : 98
05/02/2020 דנבר נאגטס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס סל ארה"ב נצחון 127 : 99
02/02/2020 דטרויט פיסטונס נגד דנבר נאגטס סל ארה"ב הפסד 128 : 123
01/02/2020 מילווקי באקס נגד דנבר נאגטס סל ארה"ב ניצחון 115 : 127
31/01/2020 דנבר נאגטס נגד יוטה ג'אז סל ארה"ב נצחון 106 : 100
29/01/2020 ממפיס גריזליס נגד דנבר נאגטס סל ארה"ב הפסד 104 : 96
26/01/2020 דנבר נאגטס נגד יוסטון רוקטס סל ארה"ב נצחון 117 : 110

אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/12/2019 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס 110 : 102
30/03/2019 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס דנבר נאגטס 105 : 115
27/02/2019 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס 121 : 112
15/12/2018 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס 109 : 98
25/11/2018 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס דנבר נאגטס 98 : 105
31/03/2018 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס דנבר נאגטס 125 : 126
02/02/2018 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס 127 : 124
19/12/2017 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 95 : 94
10/11/2017 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר דנבר נאגטס 102 : 94
11/10/2017 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 86 : 96
13/04/2017 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס דנבר נאגטס 105 : 111
09/04/2017 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 105 : 106
08/01/2017 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 121 : 106
26/11/2016 סל ארה"ב דנבר נאגטס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר אוקלהומה סיטי ת'אנדר 129 : 132
19/10/2016 סל ארה"ב אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד דנבר נאגטס אוקלהומה סיטי ת'אנדר 97 : 87

אוקלהומה סיטי ת'אנדר

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Shai Gilgeous-Alexander 55 19.5 6.1 3.2 1.2 0.7 1.9 35.42
Danilo Gallinari 47 19.3 5.7 2.3 0.7 0.1 1.3 30.69
Dennis Schroder 54 19.3 3.8 4.0 0.6 0.2 2.6 29.66
Chris Paul 54 17.4 5.0 6.7 1.6 0.1 2.1 36.45
Steven Adams 49 10.7 9.3 2.6 0.7 1.1 1.5 29.66
Nerlens Noel 46 7.8 5.2 1.1 1.0 1.5 1.0 22.19
Hamidou Diallo 32 6.4 3.4 0.6 0.8 0.2 1.0 13.38
Luguentz Dort 20 5.8 1.5 0.6 0.8 0.1 0.6 10.6
Abdel Nader 39 5.7 1.6 0.6 0.4 0.3 0.8 9.82
Mike Muscala 37 4.8 2.4 0.8 0.2 0.3 0.4 9.98
Terrance Ferguson 41 4.5 1.6 1.0 0.6 0.3 0.6 10.02
Darius Bazley 53 4.5 3.7 0.5 0.4 0.7 0.8 12.19
Deonte Burton 30 2.7 1.3 0.3 0.1 0.3 0.3 5.61
Justin Patton 5 1.8 1.0 0.4 0.0 0.0 0.4 3.2
Devon Hall 5 1.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.2 1.94
Kevin Hervey 6 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.66
Isaiah Roby 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

דנבר נאגטס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Nikola Jokic 55 20.6 10.2 6.9 1.2 0.7 3.0 45.89
Jamal Murray 45 18.9 3.9 4.8 1.2 0.3 2.2 33.08
Will Barton 48 15.1 6.5 3.7 1.1 0.5 1.4 31.85
Paul Millsap 35 12.1 5.9 1.6 0.9 0.7 1.2 25.18
Jerami Grant 54 11.3 3.7 1.1 0.6 0.9 0.8 21.09
Gary Harris 46 10.2 2.9 2.2 1.3 0.2 1.0 20.48
Monte Morris 55 8.5 1.8 3.6 0.7 0.2 0.7 18.06
Michael Porter Jr. 39 8.0 4.4 0.7 0.4 0.5 0.8 16.23
Malik Beasley 41 7.9 1.9 1.2 0.8 0.1 0.9 13.78
Mason Plumlee 43 7.4 5.6 2.4 0.5 0.6 1.5 19.52
PJ Dozier 15 5.5 2.0 1.7 0.5 0.3 0.7 12.15
Torrey Craig 42 4.9 3.4 0.7 0.4 0.7 0.5 12.83
Jordan McRae 2 4.5 2.5 2.0 0.5 0.5 0.0 13.5
Noah Vonleh 1 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.8
Keita Bates-Diop 2 3.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.2
Juan Hernangomez 34 3.1 2.8 0.6 0.1 0.1 0.5 7.46
Vlatko Cancar 11 1.4 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 2.99
Jarred Vanderbilt 9 1.1 0.9 0.2 0.3 0.1 0.8 2.88

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

287. הסתיים אוקלהומה סיטי ת'אנדר - דנבר נאגטס (1.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 113 - 101 מידע נוסף
288. הסתיים מעל/מתחת נקודות (215) אוקלהומה סיטי ת'אנדר - דנבר נאגטס 1.70 20.00 1.70 214 מידע נוסף
289. הסתיים מעל/מתחת נקודות (215.5) אוקלהומה סיטי ת'אנדר - דנבר נאגטס (כולל הארכות) 1.65 1.70 214 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס