ערב הסעודית

כדורגל - ערב הסעודית - סעודית שניה

100. הסתיים אל אנסאר - נג'רן S,D 2.85 2.80 1.85 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של נגרן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן במשחק לא קל מול אל אנסאר , אך מכיוון שנגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ממוצע נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאל אנסאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , נגרן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ראש בראש נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ראש בראש נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה כללי נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאל אנסאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , נגרן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שנגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של נגרן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול נגרן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ נגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של נגרן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שנגרן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של נגרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של נגרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של נגרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של נגרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של נגרן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל אנסאר , על פי כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) נגרן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נגרן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מאל אנסאר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל אנסאר מארחת את נגרן במסגרת סעודית שניה. נגרן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של אל אנסאר עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 240

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שנגרן האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום רביעי, תאריך 19 פברואר 2020. משחק בין אל אנסאר לנג'רן במסגרת הסעודית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל אנסאר המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 20 נקודות ויחס שערים שלילי של -22 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.67 וסופגת 1.58 שערים) כאשר מנגד נג'רן האורחת ממוקמת במקום ה-12 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.17 וסופגת 1.21 שערים).
אל אנסאר עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אל בוקאיריאח,ג'דה קלאב) כאשר מנגד במשחקים האחרונים נג'רן ניצחה 3 פעמים (נגד ג'דה קלאב, אל ת'וקבח, אל נוג'ום), הפסידה פעמיים (נגד אוחוד מדינה, ג'בליין) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה נג'רן ניצחה 4 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.67 -1.67
סיכום כללי אל אנסאר (10), נג'רן (10) -7 -1.90
סיכום בית חוץ אל אנסאר (5), נג'רן (5) 0 -0.60
ראש בראש כללי אל אנסאר (5) נגד נג'רן (5) -6 -1.20
ראש בראש בית חוץ אל אנסאר (2) נגד נג'רן (2) -4 -1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל אנסאר נג'רן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.00 0.67
סיכום כללי אל אנסאר (10), נג'רן (10) -6 1
סיכום בית חוץ אל אנסאר (5), נג'רן (5) -1 -1
ראש בראש כללי אל אנסאר (5) נגד נג'רן (5) -3 3
ראש בראש בית חוץ אל אנסאר (2) נגד נג'רן (2) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
24 12 12 מספר משחקים 12 12 24
5 3 2 נצחונות 3 5 8
5 1 4 תיקו 4 4 8
14 8 6 הפסדים 5 3 8
16 8 8 שערים שהבקיעו 12 16 28
38 26 12 שערים שספגו 15 14 29
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 5 8
13 7 6 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 2 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.7 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.3 1.2
1.6 2.2 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 1.2 1.2
0.2 0.2 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.3
0.5 0.6 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.2 0.3
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל אנסאר (10), נג'רן (10) 2.65 3.5
סיכום בית חוץ אל אנסאר (5), נג'רן (5) 1.90 2.5
ראש בראש כללי אל אנסאר (5) נגד נג'רן (5) 2.40 0
ראש בראש בית חוץ אל אנסאר (2) נגד נג'רן (2) 2.50 2
תאריך שעה 1 X 2
17/02/202016:102.402.602.25
18/02/202011:353.202.951.65
18/02/202013:203.252.951.65
19/02/202010:203.352.951.65
19/02/202010:253.502.901.60
19/02/202010:503.452.901.60
19/02/202011:503.352.901.65
19/02/202012:003.152.851.70
19/02/202012:053.102.851.75
19/02/202012:203.002.851.80
19/02/202012:352.952.801.80
19/02/202012:402.902.801.80
19/02/202012:452.852.801.85
19/02/202014:052.752.801.90
19/02/202015:402.702.801.90
19/02/202016:302.752.801.90
19/02/202016:402.802.751.85
19/02/202017:352.852.751.85
19/02/202017:552.802.801.85
19/02/202018:102.852.801.85

סעודית שניה 19/02/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אוחוד מדינה25138421 - 412047
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2Al Quadisiya25138424 - 421847
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
3אל באטן25138419 - 341547
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
4אל עין241210216 - 321646
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
5אל בוקאיריאח24117626 - 451940
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
6אל נחדה24117627 - 35840
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
7ג'בליין25109624 - 351139
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
8אל ת'וקבח25108727 - 411438
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
9ג'דה קלאב2497830 - 28-234
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
10שאולה24711621 - 28732
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11אל טאי25951127 - 28132
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
12נג'רן2488829 - 28-132
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
13ג'יל2487928 - 25-331
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
14קוואב24771031 - 23-828
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
15Al Khaleej25691029 - 25-427
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
16חטן25651445 - 23-2223
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
17Al Taqdom24641440 - 20-2022
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
18אל אנסאר24551438 - 16-2220
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
19אל מוג'אזל25541645 - 22-2319
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
20אל נוג'ום25471448 - 24-2419
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה

אל אנסאר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/02/2020 אל בוקאיריאח נגד אל אנסאר הפסד 2 : 0
05/02/2020 ג'דה קלאב נגד אל אנסאר הפסד 2 : 0
29/01/2020 אל אנסאר נגד Al Ta1qdom תיקו 1 : 1
22/01/2020 אל אנסאר נגד אוחוד מדינה הפסד 0 : 2
15/01/2020 Al Quadisiya נגד אל אנסאר הפסד 6 : 0
08/01/2020 אל ת'וקבח נגד אל אנסאר הפסד 5 : 1
25/12/2019 אל אנסאר נגד ג'יל הפסד 0 : 2
18/12/2019 אל נוג'ום נגד אל אנסאר הפסד 2 : 1
11/12/2019 אל אנסאר נגד אל טאי תיקו 1 : 1
27/11/2019 אל אנסאר נגד אל באטן נצחון 1 : 0

נג'רן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/02/2020 נג'רן נגד ג'דה קלאב סעודית שניה נצחון 3 : 2
05/02/2020 אוחוד מדינה נגד נג'רן סעודית שניה הפסד 2 : 1
28/01/2020 נג'רן נגד אל ת'וקבח סעודית שניה נצחון 4 : 3
21/01/2020 אל נוג'ום נגד נג'רן סעודית שניה ניצחון 0 : 2
14/01/2020 נג'רן נגד ג'בליין סעודית שניה הפסד 0 : 1
08/01/2020 נג'רן נגד אל עין סעודית שניה הפסד 0 : 1
30/12/2019 נג'רן נגד חטן סעודית שניה נצחון 1 : 0
24/12/2019 אל מוג'אזל נגד נג'רן סעודית שניה הפסד 3 : 1
10/12/2019 קוואב נגד נג'רן סעודית שניה תיקו 0 : 0
26/11/2019 Al Ta1qdom נגד נג'רן סעודית שניה ניצחון 0 : 1

אל אנסאר נגד נג'רן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/10/2019 סעודית שניה נג'רן נגד אל אנסאר תיקו 0 : 0
06/03/2019 סעודית שניה נג'רן נגד אל אנסאר נג'רן 3 : 1
17/10/2018 סעודית שניה אל אנסאר נגד נג'רן נג'רן 0 : 2
18/04/2012 סעודית ראשונה אל אנסאר נגד נג'רן נג'רן 1 : 2
15/12/2011 סעודית ראשונה נג'רן נגד אל אנסאר נג'רן 2 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

101. הסתיים אל אנסאר (1+) - נג'רן 1.55 3.25 3.40 0 - 2 מידע נוסף
102. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אל אנסאר - נג'רן 1.80 1.55 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס