שלח טופס
גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית

161. הסתיים ביירן מינכן חובבים - הלשר S,D 1.65 3.10 3.20 6 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שווה כוחות מול הלשר , אך מכיוון שביירן מינכן חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק יחסית לא קל מול הלשר , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שביירן מינכן חובבים לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק לא קל מול הלשר , אך מכיוון שביירן מינכן חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מהלשר , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מהלשר , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שבו יחסי הכוחות מול הלשר נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש ביירן מינכן חובבים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שבו יחסי הכוחות מול הלשר נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש ביירן מינכן חובבים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד להלשר , ביירן מינכן חובבים קבוצה טובה יותר וגם על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) היא טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שווה כוחות מול הלשר , אך מכיוון שביירן מינכן חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מהלשר , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד להלשר , ביירן מינכן חובבים קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי המומנטום והעוצמה הממוצעים היא טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שווה כוחות מול הלשר , אך מכיוון שביירן מינכן חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד להלשר , ביירן מינכן חובבים קבוצה טובה יותר שנמצאת במומנטום טוב יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שווה כוחות מול הלשר , אך מכיוון שביירן מינכן חובבים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שבו יחסי הכוחות מול הלשר נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש ביירן מינכן חובבים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שבו יחסי הכוחות מול הלשר נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש ביירן מינכן חובבים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים מארחת את הלשר במסגרת גרמנית שלישית. ביירן מינכן חובבים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ביירן מינכן חובבים במשחק שבו יחסי הכוחות מול הלשר נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש ביירן מינכן חובבים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שני, תאריך 17 פברואר 2020. משחק בין ביירן מינכן חובבים להלשר במסגרת הגרמנית שלישית.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ביירן מינכן חובבים המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 32 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.87 וסופגת 1.91 שערים) כאשר מנגד הלשר האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 32 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.65 וסופגת 1.30 שערים).
ביירן מינכן חובבים עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ויקטוריה קלן,האנזה רוסטוק,ארדינגן 05) כאשר מנגד הלשר עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד חמניצר,ויקטוריה קלן,האנזה רוסטוק).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ביירן מינכן חובבים ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 5 3.67
סיכום כללי ביירן מינכן חובבים (10), הלשר (10) 7 0.80
סיכום בית חוץ ביירן מינכן חובבים (5), הלשר (5) 4 0.40
ראש בראש כללי ביירן מינכן חובבים (1) נגד הלשר (1) 2 1.00
ראש בראש בית חוץ ביירן מינכן חובבים (-) נגד הלשר (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ביירן מינכן חובבים הלשר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 -3.00
סיכום כללי ביירן מינכן חובבים (10), הלשר (10) 3 -4
סיכום בית חוץ ביירן מינכן חובבים (5), הלשר (5) 1 -3
ראש בראש כללי ביירן מינכן חובבים (1) נגד הלשר (1) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ביירן מינכן חובבים (-) נגד הלשר (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 11 12 מספר משחקים 12 11 23
9 4 5 נצחונות 4 5 9
5 2 3 תיקו 4 1 5
9 5 4 הפסדים 4 5 9
43 23 20 שערים שהבקיעו 22 16 38
44 23 21 שערים שספגו 20 10 30
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 4 7
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 5 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.9 2.1 1.7 ממוצע שערים למשחק 1.8 1.5 1.7
1.9 2.1 1.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.7 0.9 1.3
0.1 0.1 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.3
0.0 0.1 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.5 0.3
32" 29" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 53" 37" 47"
41" 46" 36" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 28" 56" 41"
התפלגות זמני הבקעה
11.6%
0-15
13.2%
20.9%
15-30
5.3%
16.3%
30-45
2.6%
18.6%
45-60
23.7%
11.6%
60-75
23.7%
20.9%
75-90
31.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ביירן מינכן חובבים (10), הלשר (10) 3.30 4.5
סיכום בית חוץ ביירן מינכן חובבים (5), הלשר (5) 2.40 2
ראש בראש כללי ביירן מינכן חובבים (1) נגד הלשר (1) 3.00 3
ראש בראש בית חוץ ביירן מינכן חובבים (-) נגד הלשר (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
16/02/202016:051.853.002.70
16/02/202017:501.902.952.65
16/02/202018:251.852.952.65
16/02/202022:151.852.952.70
16/02/202022:251.803.002.75
17/02/202001:401.853.002.70
17/02/202009:001.853.002.65
17/02/202009:051.803.002.70
17/02/202009:151.803.002.75
17/02/202009:201.753.052.90
17/02/202009:351.703.052.95
17/02/202010:251.703.053.00
17/02/202011:351.703.103.00
17/02/202012:151.653.103.05
17/02/202014:001.653.103.10
17/02/202016:551.653.103.15
17/02/202018:051.603.153.20
17/02/202018:201.603.103.25
17/02/202018:351.603.153.30
17/02/202019:301.603.153.20
17/02/202019:451.653.103.15
17/02/202019:551.653.103.20

גרמנית שלישית 17/02/2020 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דואיסבורג24135631 - 471644
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
2אינגולסטד24118529 - 461741
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
3אונטרהאכינג241011326 - 35941
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4ולדהוף מנהיים24912328 - 37939
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
5בראונשווייג24108631 - 37638
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
6ארדינגן 0524106831 - 27-436
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
7סוי מאפן2498733 - 441135
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
8מינכן 18602498734 - 37335
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9האנזה רוסטוק24105930 - 30035
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
10וורצברגר קיקרס241041043 - 43034
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
11הלשר2395930 - 38832
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
12ביירן מינכן חובבים2395944 - 43-132
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
13צוויקאו2487935 - 37231
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
14קייזרסלאוטרן2487941 - 38-331
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
15מגדבורג24611727 - 30329
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
16חמניצר24610840 - 39-128
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
17ויקטוריה קלן24681052 - 42-1026
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
18מונסטר24491146 - 33-1321
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
19סוננהוף24461449 - 22-2718
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
20קרל זייס ינה24451550 - 25-2517
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה

ביירן מינכן חובבים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/02/2020 ויקטוריה קלן נגד ביירן מינכן חובבים ניצחון 2 : 4
01/02/2020 ביירן מינכן חובבים נגד האנזה רוסטוק נצחון 1 : 0
26/01/2020 ארדינגן 05 נגד ביירן מינכן חובבים ניצחון 0 : 3
22/12/2019 ביירן מינכן חובבים נגד וורצברגר קיקרס תיקו 1 : 1
14/12/2019 ביירן מינכן חובבים נגד קייזרסלאוטרן הפסד 1 : 3
08/12/2019 דואיסבורג נגד ביירן מינכן חובבים הפסד 3 : 2
29/11/2019 ביירן מינכן חובבים נגד קרל זייס ינה הפסד 2 : 3
24/11/2019 מינכן 1860 נגד ביירן מינכן חובבים תיקו 1 : 1
10/11/2019 ביירן מינכן חובבים נגד מגדבורג נצחון 2 : 1
03/11/2019 סוי מאפן נגד ביירן מינכן חובבים הפסד 5 : 3

הלשר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/02/2020 חמניצר נגד הלשר גרמנית שלישית הפסד 3 : 0
31/01/2020 הלשר נגד ויקטוריה קלן גרמנית שלישית הפסד 3 : 4
24/01/2020 האנזה רוסטוק נגד הלשר גרמנית שלישית הפסד 1 : 0
22/12/2019 הלשר נגד ארדינגן 05 גרמנית שלישית תיקו 1 : 1
14/12/2019 הלשר נגד וורצברגר קיקרס גרמנית שלישית הפסד 2 : 5
07/12/2019 קייזרסלאוטרן נגד הלשר גרמנית שלישית הפסד 1 : 0
30/11/2019 הלשר נגד דואיסבורג גרמנית שלישית נצחון 1 : 0
22/11/2019 קרל זייס ינה נגד הלשר גרמנית שלישית ניצחון 0 : 3
09/11/2019 הלשר נגד מינכן 1860 גרמנית שלישית הפסד 0 : 1
02/11/2019 מגדבורג נגד הלשר גרמנית שלישית הפסד 1 : 0

ביירן מינכן חובבים נגד הלשר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/08/2019 גרמנית שלישית הלשר נגד ביירן מינכן חובבים ביירן מינכן חובבים 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

162. הסתיים ביירן מינכן חובבים - הלשר (1+) 2.60 3.45 1.75 6 - 1 מידע נוסף
163. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ביירן מינכן חובבים - הלשר 1.40 2.00 7 מידע נוסף
164. הסתיים מחצית ראשונה ביירן מינכן חובבים - הלשר 2.00 2.10 3.50 2 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס