הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית שניה

222. הסתיים אוטרכט מילואים - רודה S,D 2.25 3.10 2.10 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק שבו יחסי הכוחות מול רודה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ אוטרכט מילואים נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק שווה כוחות מול רודה , אך מכיוון שאוטרכט מילואים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק שווה כוחות מול רודה , אך מכיוון שאוטרכט מילואים מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק יחסית לא קל מול רודה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שאוטרכט מילואים לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק יחסית לא קל מול רודה , על פי מדד עוצמה כללית ביחד עם העובדה שאוטרכט מילואים לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים במשחק יחסית לא קל מול רודה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שאוטרכט מילואים לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מרודה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוטרכט מילואים מארחת את רודה במסגרת הולנדית שניה. אוטרכט מילואים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 20 ינואר 2020. משחק בין אוטרכט מילואים לרודה במסגרת ההולנדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אוטרכט מילואים המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 28 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.48 וסופגת 1.52 שערים) כאשר מנגד רודה האורחת ממוקמת במקום ה-16 עם 18 נקודות ויחס שערים שלילי של -8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.24 וסופגת 1.62 שערים).
אוטרכט מילואים עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד דה גראפשחאפ,גו אהד איגלס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים רודה הפסידה 3 פעמים (נגד אלמירה סיטי, הירנביין, אייאקס ב') ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד מאסטריכט, אלקמאר מילואים).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אוטרכט מילואים ניצחה פעם אחת ומנגד רודה ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.66 0.00
סיכום כללי אוטרכט מילואים (10), רודה (10) 1 0.40
סיכום בית חוץ אוטרכט מילואים (5), רודה (5) 2 1.20
ראש בראש כללי אוטרכט מילואים (3) נגד רודה (3) 2 0.00
ראש בראש בית חוץ אוטרכט מילואים (1) נגד רודה (1) -2 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אוטרכט מילואים רודה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 -3.33
סיכום כללי אוטרכט מילואים (10), רודה (10) -2 -3
סיכום בית חוץ אוטרכט מילואים (5), רודה (5) -1 -3
ראש בראש כללי אוטרכט מילואים (3) נגד רודה (3) 1 -1
ראש בראש בית חוץ אוטרכט מילואים (1) נגד רודה (1) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אוטרכט מילואים (10), רודה (10) 2.80 3.5
סיכום בית חוץ אוטרכט מילואים (5), רודה (5) 2.60 2.5
ראש בראש כללי אוטרכט מילואים (3) נגד רודה (3) 3.33 4
ראש בראש בית חוץ אוטרכט מילואים (1) נגד רודה (1) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
19/01/202016:052.003.102.35
20/01/202001:401.953.152.35
20/01/202006:351.953.152.40
20/01/202007:551.953.102.40
20/01/202008:302.003.102.30
20/01/202008:402.053.102.25
20/01/202009:352.103.102.25
20/01/202010:252.103.102.20
20/01/202011:052.153.102.15
20/01/202012:152.203.102.15
20/01/202012:502.203.102.10
20/01/202013:402.253.102.10
20/01/202014:202.303.102.05
20/01/202014:352.353.102.00
20/01/202014:502.303.102.05
20/01/202015:452.203.102.15
20/01/202017:102.203.102.10
20/01/202018:502.203.102.15
20/01/202019:352.153.102.15
20/01/202020:052.203.102.15
20/01/202020:452.203.102.10
20/01/202021:002.253.102.10

הולנדית שניה 20/01/2020 21:08

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קמבור22143521 - 513045
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
2אייאקס ב'21134426 - 542843
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3דה גראפשחאפ221110120 - 452543
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
4וולנדאם22134533 - 431043
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5נאק ברדה22115622 - 351338
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
6גו אהד איגלס22911227 - 391238
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
7אקסלסיור22106640 - 45536
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8ניימיכן2297627 - 35834
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
9טלסטאר2296733 - 37433
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
10אלמירה סיטי2295833 - 33032
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
11אוטרכט מילואים2177732 - 31-128
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
12דן בוס22610636 - 37128
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
13פ.צ. איינדהובן22741148 - 34-1425
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
14אלקמאר מילואים22651141 - 35-623
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
15מאסטריכט22561139 - 25-1421
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
16רודה2149834 - 26-818
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
17אוס22531444 - 21-2318
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
18פ.ס.וו איינדהובן מילואים22451342 - 25-1717
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
19הלמונד ספורט22361349 - 22-2715
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
20דודרכט21261352 - 26-2612
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
* לקבוצת Roda JC הופחתו 3 נק'

אוטרכט מילואים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/01/2020 דה גראפשחאפ נגד אוטרכט מילואים הפסד 2 : 1
20/12/2019 אוטרכט מילואים נגד גו אהד איגלס הפסד 0 : 3
13/12/2019 אוטרכט מילואים נגד פ.צ. איינדהובן תיקו 2 : 2
06/12/2019 מאסטריכט נגד אוטרכט מילואים תיקו 1 : 1
02/12/2019 אוטרכט מילואים נגד אלמירה סיטי נצחון 3 : 1
25/11/2019 ניימיכן נגד אוטרכט מילואים תיקו 0 : 0
22/11/2019 אוטרכט מילואים נגד אלקמאר מילואים נצחון 2 : 1
08/11/2019 וולנדאם נגד אוטרכט מילואים הפסד 1 : 0
01/11/2019 טלסטאר נגד אוטרכט מילואים הפסד 2 : 0
25/10/2019 אוטרכט מילואים נגד קמבור תיקו 1 : 1

רודה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/01/2020 רודה נגד מאסטריכט הולנדית שניה תיקו 2 : 2
20/12/2019 אלמירה סיטי נגד רודה הולנדית שניה הפסד 2 : 0
17/12/2019 הירנביין נגד רודה גביע הולנדי הפסד 2 : 0
13/12/2019 רודה נגד אלקמאר מילואים הולנדית שניה תיקו 2 : 2
09/12/2019 אייאקס ב' נגד רודה הולנדית שניה הפסד 2 : 0
29/11/2019 רודה נגד אקסלסיור הולנדית שניה הפסד 1 : 4
22/11/2019 גו אהד איגלס נגד רודה הולנדית שניה תיקו 1 : 1
15/11/2019 דודרכט נגד רודה הולנדית שניה תיקו 1 : 1
08/11/2019 רודה נגד קמבור הולנדית שניה הפסד 1 : 2
25/10/2019 רודה נגד נאק ברדה הולנדית שניה נצחון 4 : 2

אוטרכט מילואים נגד רודה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/09/2019 הולנדית שניה רודה נגד אוטרכט מילואים אוטרכט מילואים 1 : 3
01/04/2019 הולנדית שניה רודה נגד אוטרכט מילואים רודה 2 : 1
02/11/2018 הולנדית שניה אוטרכט מילואים נגד רודה רודה 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

223. הסתיים אוטרכט מילואים (1+) - רודה 1.40 3.75 3.60 2 - 1 מידע נוסף
224. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אוטרכט מילואים - רודה 1.35 2.10 3 מידע נוסף
225. הסתיים מחצית ראשונה אוטרכט מילואים - רודה 2.65 2.10 2.50 0 - 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס