ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

211. הסתיים וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (1+) S,D 1.80 9.00 1.80 106 - 100 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שדטרויט פיסטונס האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לוושינגטון וויזארדס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דטרויט פיסטונס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת וושינגטון וויזארס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת דטרויט פיסטונס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת וושינגטון וויזארס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 20 ינואר 2020. משחק בין וושינגטון וויזארדס לדטרויט פיסטונס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
וושינגטון וויזארדס עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד טורונטו ראפטורס,שיקגו בולס,יוטה ג'אז) כאשר מנגד דטרויט פיסטונס עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אטלנטה הוקס,בוסטון סלטיקס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה וושינגטון וויזארדס ניצחה 9 פעמים ומנגד דטרויט פיסטונס ניצחה 6 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -29.33
סיכום כללי וושינגטון וויזארדס (10), דטרויט פיסטונס (10) -5 -14.00
סיכום בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5), דטרויט פיסטונס (5) -4 -9.80
ראש בראש כללי וושינגטון וויזארדס (15) נגד דטרויט פיסטונס (15) -2 1.60
ראש בראש בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5) נגד דטרויט פיסטונס (5) 10 13.20

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 0.00
סיכום כללי וושינגטון וויזארדס (10), דטרויט פיסטונס (10) -3 2
סיכום בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5), דטרויט פיסטונס (5) -1 3
ראש בראש כללי וושינגטון וויזארדס (15) נגד דטרויט פיסטונס (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5) נגד דטרויט פיסטונס (5) 5 -5
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי וושינגטון וויזארדס (10), דטרויט פיסטונס (10) 225.20 245
סיכום בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5), דטרויט פיסטונס (5) 222.10 241
ראש בראש כללי וושינגטון וויזארדס (15) נגד דטרויט פיסטונס (15) 216.53 234
ראש בראש בית חוץ וושינגטון וויזארדס (5) נגד דטרויט פיסטונס (5) 211.60 214
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
20/01/202007:051.809.001.80-1.00
20/01/202019:101.809.001.80-2.00
20/01/202020:451.809.001.80-1.00

וושינגטון וויזארדס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/01/2020 טורונטו ראפטורס נגד וושינגטון וויזארדס הפסד 140 : 111
16/01/2020 שיקגו בולס נגד וושינגטון וויזארדס הפסד 115 : 106
12/01/2020 וושינגטון וויזארדס נגד יוטה ג'אז הפסד 116 : 127
11/01/2020 וושינגטון וויזארדס נגד אטלנטה הוקס נצחון 111 : 101
09/01/2020 אורלנדו מג'יק נגד וושינגטון וויזארדס הפסד 123 : 89
07/01/2020 וושינגטון וויזארדס נגד בוסטון סלטיקס נצחון 99 : 94
05/01/2020 וושינגטון וויזארדס נגד דנבר נאגטס נצחון 128 : 114
04/01/2020 וושינגטון וויזארדס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס הפסד 103 : 122
27/12/2019 דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס הפסד 132 : 102
24/12/2019 ניו יורק ניקס נגד וושינגטון וויזארדס ניצחון 115 : 121

דטרויט פיסטונס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/01/2020 אטלנטה הוקס נגד דטרויט פיסטונס NBA ניצחון 103 : 136
16/01/2020 בוסטון סלטיקס נגד דטרויט פיסטונס NBA ניצחון 103 : 116
14/01/2020 דטרויט פיסטונס נגד ניו אורלינס פליקאנס NBA הפסד 110 : 117
12/01/2020 דטרויט פיסטונס נגד שיקגו בולס NBA הפסד 99 : 108
10/01/2020 דטרויט פיסטונס נגד קליבלנד קבלירס NBA הפסד 112 : 115
08/01/2020 קליבלנד קבלירס נגד דטרויט פיסטונס NBA ניצחון 113 : 115
06/01/2020 לוס אנג'לס לייקרס נגד דטרויט פיסטונס NBA הפסד 106 : 99
05/01/2020 גולדן סטייט ווריורס נגד דטרויט פיסטונס NBA ניצחון 104 : 111
27/12/2019 דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס NBA נצחון 132 : 102
24/12/2019 דטרויט פיסטונס נגד פילדלפיה 76 NBA הפסד 109 : 125

וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
27/12/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 132 : 102
17/12/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס וושינגטון וויזארדס 119 : 133
05/11/2019 NBA וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס וושינגטון וויזארדס 115 : 99
12/02/2019 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 121 : 112
21/01/2019 NBA וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס וושינגטון וויזארדס 101 : 87
27/12/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 106 : 95
10/10/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס וושינגטון וויזארדס 97 : 102
29/03/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 103 : 92
20/01/2018 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס וושינגטון וויזארדס 112 : 122
02/12/2017 NBA וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס וושינגטון וויזארדס 109 : 91
20/10/2017 NBA וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס וושינגטון וויזארדס 115 : 111
11/04/2017 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס וושינגטון וויזארדס 101 : 105
21/01/2017 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 113 : 112
17/12/2016 NBA וושינגטון וויזארדס נגד דטרויט פיסטונס וושינגטון וויזארדס 122 : 108
08/04/2016 NBA דטרויט פיסטונס נגד וושינגטון וויזארדס דטרויט פיסטונס 112 : 99

וושינגטון וויזארדס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Bradley Beal 34 27.2 4.6 6.4 1.0 0.3 3.3 42.92
Davis Bertans 32 15.2 4.9 1.7 0.7 0.6 0.9 26.63
Rui Hachimura 25 13.9 5.8 1.6 0.7 0.1 0.8 24.86
Jordan McRae 25 13.3 3.4 2.8 0.7 0.5 1.4 23.78
Thomas Bryant 21 12.7 7.6 2.4 0.4 0.9 1.3 28.02
Isaiah Thomas 32 12.2 1.4 4.0 0.4 0.2 2.1 19.58
Moritz Wagner 21 11.6 6.0 1.3 0.7 0.6 2.0 22.65
Ish Smith 41 11.1 3.0 4.6 0.8 0.4 1.4 23.8
Troy Brown Jr. 38 10.5 6.1 2.1 1.4 0.1 1.2 24.27
Anzejs Pasecniks 16 8.0 5.6 1.0 0.5 0.4 1.3 17.62
Ian Mahinmi 21 7.8 5.9 1.4 0.9 1.4 1.5 22.38
C.J. Miles 10 6.4 1.2 1.2 1.0 0.4 0.4 13.44
Gary Payton II 13 6.2 4.0 2.5 1.8 0.5 1.2 20.45
Garrison Mathews 15 6.2 1.5 0.7 0.2 0.1 0.5 9.45
Johnathan Williams 6 5.5 6.3 1.0 0.2 0.8 0.3 17.26
Isaac Bonga 36 4.5 3.3 1.1 0.7 0.3 0.6 12.51
Admiral Schofield 24 3.5 1.4 0.6 0.3 0.1 0.3 6.98
Chris Chiozza 10 2.7 1.5 2.8 1.0 0.2 0.9 11.4
Justin Robinson 9 1.4 0.6 0.8 0.0 0.1 0.3 3.32

דטרויט פיסטונס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Derrick Rose 37 18.3 2.4 5.9 0.8 0.4 2.6 31.03
Andre Drummond 41 17.3 15.7 2.7 2.0 1.8 3.5 48.09
Luke Kennard 28 15.8 3.5 4.1 0.4 0.2 1.5 26.45
Blake Griffin 18 15.5 4.7 3.3 0.4 0.4 2.2 26.29
Markieff Morris 35 11.2 3.7 1.6 0.7 0.2 1.6 19.14
Langston Galloway 43 10.3 2.1 1.5 0.7 0.2 0.6 17.17
Christian Wood 39 9.5 5.3 0.7 0.4 0.9 1.1 19.71
Bruce Brown 42 8.6 4.3 3.8 1.2 0.5 1.7 22.86
Sviatoslav Mykhailiuk 38 8.2 1.5 1.7 0.6 0.1 1.0 13.65
Tony Snell 39 7.9 1.7 1.4 0.5 0.2 0.4 13.74
Sekou Doumbouya 16 7.8 3.1 0.4 0.6 0.3 0.6 14.22
Reggie Jackson 2 5.0 2.5 4.0 0.0 0.0 0.5 13.5
Tim Frazier 25 3.9 1.2 3.6 0.5 0.1 1.4 11.14
Thon Maker 41 3.7 2.0 0.4 0.3 0.5 0.6 8.5
Louis King 4 1.8 0.5 0.3 0.3 0.0 0.3 3.45
Jordan Bone 4 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.5 1.7
Khyri Thomas 2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

212. הסתיים מעל/מתחת נקודות (233) וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס 1.70 20.00 1.70 206 מידע נוסף
213. הסתיים מעל/מתחת שלשות (24) וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
214. הסתיים וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 106 - 100 מידע נוסף
215. הסתיים וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 30 - 35 מידע נוסף
216. הסתיים וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (1+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 60 - 58 מידע נוסף
217. הסתיים מעל/מתחת נקודות (59) וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 65 מידע נוסף
218. הסתיים מעל/מתחת נקודות (119) וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 118 מידע נוסף
219. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 106 - 100 מידע נוסף
220. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 106 - 100 מידע נוסף
221. הסתיים סל ראשון וושינגטון וויזארדס - דטרויט פיסטונס (כולל הארכות) S,D 1.80 7.00 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס