שלח טופס
ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

328. הסתיים אינדיאנה פייסרס - שארלוט הורנטס (11+) S,D 1.80 9.00 1.80 107 - 85 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת שארלוט הורנטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת שארלוט הורנטס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס כאשר לשארלוט הורנטס יש תוספת של 10 נקודות או יותר

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון ששארלוט הורנטס האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לאינדיאנה פייסרס , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 16 דצמבר 2019. משחק בין אינדיאנה פייסרס לשארלוט הורנטס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אינדיאנה פייסרס המארחת ממוקמת במקום ה-2 עם 74.10% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 196 סלים (קולעת בממוצע למשחק 115.30 ומקבלת 108.04 סלים) כאשר מנגד שארלוט הורנטס האורחת ממוקמת במקום ה-3 עם 70.80% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 233 סלים (קולעת בממוצע למשחק 118.13 ומקבלת 108.42 סלים).
אינדיאנה פייסרס עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אטלנטה הוקס,בוסטון סלטיקס) כאשר מנגד שארלוט הורנטס עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד שיקגו בולס,וושינגטון וויזארדס,נורת' קרולינה ווילימנגטון).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אינדיאנה פייסרס ניצחה 7 פעמים ומנגד שארלוט הורנטס ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -10.67
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), שארלוט הורנטס (10) -1 -1.20
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), שארלוט הורנטס (5) -1 2.80
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד שארלוט הורנטס (15) -2 -0.73
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (6) נגד שארלוט הורנטס (6) 4 9.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 2.00
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), שארלוט הורנטס (10) 2 3
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), שארלוט הורנטס (5) 1 2
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד שארלוט הורנטס (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (6) נגד שארלוט הורנטס (6) 2 -2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), שארלוט הורנטס (10) 183.20 183
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), שארלוט הורנטס (5) 184.00 197.5
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד שארלוט הורנטס (15) 206.87 242
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (6) נגד שארלוט הורנטס (6) 199.33 189
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
15/12/201907:201.809.001.80-11.00

NBA 15/12/2019 01:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרש%הצלחהמשחקים אחרונים
1לוס אנג'לס לייקרס262332708 - 295724989%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2לוס אנג'לס קליפרס272072917 - 311319674%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3דאלאס מאבריקס241772602 - 283523371%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4יוסטון רוקטס251782864 - 301615268%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
5דנבר נאגטס231582336 - 244210665%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
6יוטה ג'אז2615112767 - 27821558%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
7פיניקס סאנס2411132736 - 27693346%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8אוקלהומה סיטי ת'אנדר2411132572 - 25861446%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
9סקרמנטו קינגס2511142701 - 2626-7544%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
10מינסוטה טימברוולבס2510152952 - 2868-8440%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
11פורטלנד טרייל בלייזרס2610162971 - 2919-5239%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
12סאן אנטוניו ספרס249152772 - 2677-9538%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
13ממפיס גריזליס258172910 - 2730-18032%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
14ניו אורלינס פליקאנס266203112 - 2927-18523%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15גולדן סטייט ווריורס275223084 - 2842-24219%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1מילווקי באקס262332798 - 314734989%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2פילדלפיה 76272072805 - 297216774%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3מיאמי היט251872661 - 279713672%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4בוסטון סלטיקס241772498 - 266016271%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5טורונטו ראפטורס241682533 - 266012767%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
6אינדיאנה פייסרס261792730 - 284311365%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
7ברוקלין נטס2413112710 - 2698-1254%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
8אורלנדו מג'יק2511142594 - 2562-3244%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
9שארלוט הורנטס2812163116 - 2946-17043%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
10דטרויט פיסטונס2510152720 - 2717-340%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
11שיקגו בולס279182899 - 2844-5533%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
12וושינגטון וויזארדס237162809 - 2707-10230%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
13קליבלנד קבלירס256192825 - 2579-24624%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
14אטלנטה הוקס266203079 - 2822-25723%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15ניו יורק ניקס266202890 - 2628-26223%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1פילדלפיה 76272072805 - 297216774%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2בוסטון סלטיקס241772498 - 266016271%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3טורונטו ראפטורס241682533 - 266012767%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
4ברוקלין נטס2413112710 - 2698-1254%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5ניו יורק ניקס266202890 - 2628-26223%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1מיאמי היט251872661 - 279713672%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2אורלנדו מג'יק2511142594 - 2562-3244%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3שארלוט הורנטס2812163116 - 2946-17043%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4וושינגטון וויזארדס237162809 - 2707-10230%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5אטלנטה הוקס266203079 - 2822-25723%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1מילווקי באקס262332798 - 314734989%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אינדיאנה פייסרס261792730 - 284311365%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
3דטרויט פיסטונס2510152720 - 2717-340%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4שיקגו בולס279182899 - 2844-5533%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5קליבלנד קבלירס256192825 - 2579-24624%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1דנבר נאגטס231582336 - 244210665%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
2יוטה ג'אז2615112767 - 27821558%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
3אוקלהומה סיטי ת'אנדר2411132572 - 25861446%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4מינסוטה טימברוולבס2510152952 - 2868-8440%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
5פורטלנד טרייל בלייזרס2610162971 - 2919-5239%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
1לוס אנג'לס לייקרס262332708 - 295724989%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2לוס אנג'לס קליפרס272072917 - 311319674%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3פיניקס סאנס2411132736 - 27693346%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4סקרמנטו קינגס2511142701 - 2626-7544%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5גולדן סטייט ווריורס275223084 - 2842-24219%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1דאלאס מאבריקס241772602 - 283523371%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2יוסטון רוקטס251782864 - 301615268%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
3סאן אנטוניו ספרס249152772 - 2677-9538%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4ממפיס גריזליס258172910 - 2730-18032%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
5ניו אורלינס פליקאנס266203112 - 2927-18523%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

אינדיאנה פייסרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/12/2019 אטלנטה הוקס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 100 : 110
12/12/2019 אינדיאנה פייסרס נגד בוסטון סלטיקס נצחון 122 : 117
10/12/2019 אינדיאנה פייסרס נגד לוס אנג'לס קליפרס הפסד 99 : 110
08/12/2019 ניו יורק ניקס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 103 : 104
07/12/2019 דטרויט פיסטונס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 108 : 101
05/12/2019 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 100 : 107
03/12/2019 ממפיס גריזליס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 104 : 117
30/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד אטלנטה הוקס נצחון 105 : 104
28/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד יוטה ג'אז נצחון 121 : 102
26/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד ממפיס גריזליס נצחון 126 : 114

שארלוט הורנטס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/12/2019 שיקגו בולס נגד שארלוט הורנטס NBA ניצחון 73 : 83
11/12/2019 שארלוט הורנטס נגד וושינגטון וויזארדס NBA נצחון 114 : 107
07/12/2019 נורת' קרולינה ווילימנגטון נגד שארלוט הורנטס כדורסל מכללות ניצחון 57 : 76
04/12/2019 שארלוט הורנטס נגד UNC Asheville כדורסל מכללות הפסד 75 : 83
30/11/2019 שארלוט הורנטס נגד סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס כדורסל מכללות נצחון 83 : 47
27/11/2019 ג'ורג'יה סטייט נגד שארלוט הורנטס כדורסל מכללות הפסד 81 : 78
22/11/2019 אפלצ'יאן נגד שארלוט הורנטס כדורסל מכללות הפסד 64 : 55
17/11/2019 שארלוט הורנטס נגד Wake Forest כדורסל מכללות נצחון 67 : 65
13/11/2019 שארלוט הורנטס נגד דוידסון כדורסל מכללות נצחון 71 : 58
07/11/2019 James Madison נגד שארלוט הורנטס כדורסל מכללות הפסד 79 : 74

אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
06/11/2019 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 122 : 120
12/02/2019 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס אינדיאנה פייסרס 99 : 90
20/01/2019 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס אינדיאנה פייסרס 120 : 95
22/11/2018 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 127 : 109
10/04/2018 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס שארלוט הורנטס 93 : 119
08/04/2018 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 117 : 123
03/02/2018 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 133 : 126
30/01/2018 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס אינדיאנה פייסרס 105 : 96
02/07/2017 Usa: NBA Orlando Summer League שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 77 : 84
15/03/2017 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס אינדיאנה פייסרס 98 : 77
07/03/2017 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 100 : 88
13/12/2016 NBA אינדיאנה פייסרס נגד שארלוט הורנטס אינדיאנה פייסרס 110 : 94
08/11/2016 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 122 : 100
03/07/2016 Usa: NBA Orlando Summer League שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 80 : 70
05/03/2016 NBA שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס שארלוט הורנטס 108 : 101

אינדיאנה פייסרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Malcolm Brogdon 22 19.5 4.7 7.7 1.0 0.2 2.8 37.49
T.J. Warren 26 18.2 3.4 1.0 1.1 0.3 1.4 26.58
Domantas Sabonis 24 18.0 13.5 3.8 0.8 0.5 2.9 40.9
Jeremy Lamb 17 14.9 4.9 2.6 1.0 0.5 1.4 27.78
Myles Turner 18 10.9 5.5 1.2 0.6 2.2 1.7 26
Doug McDermott 26 9.7 2.8 1.2 0.1 0.1 0.8 14.66
Aaron Holiday 24 9.3 2.5 2.6 0.9 0.1 1.3 17.9
Justin Holiday 26 7.8 3.9 1.5 1.1 0.6 0.6 19.23
T.J. McConnell 24 6.4 2.6 4.8 0.6 0.2 1.4 17.72
JaKarr Sampson 9 5.6 2.7 0.4 0.6 0.7 0.7 12.64
Edmond Sumner 4 5.3 0.8 2.0 1.3 0.3 0.3 13.76
Naz Mitrou-Long 3 4.7 2.0 2.3 0.3 0.3 0.7 11.65
T.J. Leaf 16 3.9 3.6 0.4 0.4 0.2 0.4 10.22
Goga Bitadze 20 3.5 2.6 0.7 0.1 1.0 0.5 10.47
Alize Johnson 8 1.6 1.5 0.3 0.0 0.0 0.1 3.75
Brian Bowen II 3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 1.96

שארלוט הורנטס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Devonte' Graham 28 19.9 3.8 7.6 0.8 0.2 3.1 35.76
Terry Rozier 28 17.1 4.8 4.3 1.2 0.1 2.7 30.51
Miles Bridges 28 12.9 5.3 1.8 0.5 0.8 1.7 24.16
PJ Washington 28 12.3 5.3 1.8 1.0 0.9 1.4 25.66
Cody Zeller 25 11.3 7.8 1.2 0.6 0.4 1.6 23.86
Malik Monk 27 8.9 2.5 2.1 0.4 0.2 1.4 15.45
Bismack Biyombo 26 7.8 5.0 0.8 0.2 0.7 0.6 17.1
Marvin Williams 24 7.6 2.8 1.0 0.7 0.4 0.7 15.06
Dwayne Bacon 20 6.5 2.6 1.3 0.8 0.1 1.0 13.27
Michael Kidd-Gilchrist 6 5.2 4.3 1.0 0.0 0.3 0.8 11.96
Nicolas Batum 14 3.3 4.2 3.1 0.8 0.5 1.4 15.49
Willy Hernangomez 8 3.0 2.6 0.3 0.1 0.4 0.6 7.47
Cody Martin 19 3.0 2.2 1.2 0.7 0.1 0.6 9.24
Jalen McDaniels 1 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
Caleb Martin 4 1.8 1.3 0.8 0.3 0.5 0.8 6.16

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

329. הסתיים מעל/מתחת נקודות (210) אינדיאנה פייסרס - שארלוט הורנטס 1.70 20.00 1.70 192 מידע נוסף
330. הסתיים מעל/מתחת שלשות (24) אינדיאנה פייסרס - שארלוט הורנטס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
331. הסתיים אינדיאנה פייסרס - שארלוט הורנטס (4+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 33 - 20 מידע נוסף
332. הסתיים אינדיאנה פייסרס - שארלוט הורנטס (7+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 59 - 44 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס