בוליביה

כדורגל - בוליביה - בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה

324. הסתיים חורחה ווילסטרמן - סטרונגסט S,D 2.30 3.00 2.10 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרונגסט במשחק חוץ יחסית לא קל מול חורחה ווילסטרמן , על פי מדד המומנטום הממוצע סטרונגסט אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מחורחה ווילסטרמן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרונגסט במשחק חוץ שווה כוחות מול חורחה ווילסטרמן , למרות שחורחה ווילסטרמן מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סטרונגסט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מסטרונגסט , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. חורחה ווילסטרמן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. חורחה ווילסטרמן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרונגסט במשחק חוץ יחסית לא קל מול חורחה ווילסטרמן , על פי מדד העוצמה ראש בראש סטרונגסט אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של חורחה ווילסטרמן עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על סטרונגסט עם רמת ביטחון של 10

 • ABCD

  יחס הליין של חורחה ווילסטרמן עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 30

 • ABCD

  יחס הליין של חורחה ווילסטרמן עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 20

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  חורחה ווילסטרמן מארחת את סטרונגסט במסגרת בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה. סטרונגסט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 15 דצמבר 2019. משחק בין חורחה ווילסטרמן לסטרונגסט במסגרת הבוליביאנית ראשונה, קלאוסורה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים חורחה ווילסטרמן ניצחה 3 פעמים (נגד אורורה, בלומינג סנטה קרוז, קלאב דסטרויירס), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סן חוזה אורורו, אולווייס רדי) כאשר מנגד סטרונגסט נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד אוריינטה פטרולמרו,רויאל פארי סיון,ספורט בויס,נאסיונל פוטוסי,גואבירה מונטרו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה חורחה ווילסטרמן ניצחה 3 פעמים ומנגד סטרונגסט ניצחה 9 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -2.00
סיכום כללי חורחה ווילסטרמן (10), סטרונגסט (10) -2 -1.00
סיכום בית חוץ חורחה ווילסטרמן (5), סטרונגסט (5) 0 0.60
ראש בראש כללי חורחה ווילסטרמן (15) נגד סטרונגסט (15) -6 -0.73
ראש בראש בית חוץ חורחה ווילסטרמן (8) נגד סטרונגסט (8) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב חורחה ווילסטרמן סטרונגסט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.67 4.00
סיכום כללי חורחה ווילסטרמן (10), סטרונגסט (10) 3 5
סיכום בית חוץ חורחה ווילסטרמן (5), סטרונגסט (5) 3 3
ראש בראש כללי חורחה ווילסטרמן (15) נגד סטרונגסט (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ חורחה ווילסטרמן (8) נגד סטרונגסט (8) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
46 23 23 מספר משחקים 23 23 46
25 11 14 נצחונות 18 10 28
9 5 4 תיקו 4 5 9
12 7 5 הפסדים 1 8 9
87 36 51 שערים שהבקיעו 80 32 112
53 28 25 שערים שספגו 22 27 49
12 4 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 9 6 15
10 5 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 7 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.9 1.6 2.2 ממוצע שערים למשחק 3.5 1.4 2.4
1.2 1.2 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.2 1.1
0.3 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.2
36" 46" 27" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 28" 38" 32"
45" 46" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 33" 51" 43"
התפלגות זמני הבקעה
5.7%
0-15
15.2%
14.9%
15-30
13.4%
13.8%
30-45
13.4%
19.5%
45-60
17.9%
19.5%
60-75
15.2%
26.4%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי חורחה ווילסטרמן (10), סטרונגסט (10) 3.50 2
סיכום בית חוץ חורחה ווילסטרמן (5), סטרונגסט (5) 3.50 2
ראש בראש כללי חורחה ווילסטרמן (15) נגד סטרונגסט (15) 2.60 2
ראש בראש בית חוץ חורחה ווילסטרמן (8) נגד סטרונגסט (8) 2.50 1
תאריך שעה 1 X 2
14/12/201903:301.753.252.70
15/12/201909:401.753.202.75
15/12/201910:151.753.202.70
15/12/201911:201.753.052.80
15/12/201911:251.853.002.60
15/12/201911:351.903.002.60
15/12/201912:001.853.052.60
15/12/201912:151.853.002.65
15/12/201913:051.903.002.60
15/12/201913:202.002.952.45
15/12/201913:252.052.952.35
15/12/201913:352.252.952.15
15/12/201914:552.302.952.10
15/12/201915:402.252.952.15
15/12/201915:552.302.952.10
15/12/201916:302.352.952.05
15/12/201916:352.402.952.05
15/12/201917:252.402.952.00
15/12/201917:452.352.952.05
15/12/201919:102.453.002.00
15/12/201919:302.352.952.05
15/12/201919:352.302.952.10
15/12/201921:502.253.002.10
15/12/201922:552.303.002.10

בוליביאנית ראשונה, קלאוסורה 15/12/2019 11:09

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1חורחה ווילסטרמן21145216 - 452947
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
2קלאב בוליבאר21144327 - 603346
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3סטרונגסט21135319 - 594044
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4סן חוזה אורורו21125421 - 482741
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5אולווייס רדי22115631 - 461538
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
6נאסיונל פוטוסי2196633 - 40733
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
7אוריינטה פטרולמרו2193933 - 30-330
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
8בלומינג סנטה קרוז22921149 - 32-1729
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
9רויאל פארי סיון21651033 - 22-1123
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
10ספורט בויס21471034 - 25-919
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
11ריאל פוטוסי21521449 - 31-1817
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
12גואבירה מונטרו21451246 - 18-2817
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
13אורורה21281142 - 20-2214
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
14קלאב דסטרויירס21341459 - 16-4313
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קלאב בוליבאר26176335 - 663157
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2סטרונגסט26164630 - 552552
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
3נאסיונל פוטוסי26155622 - 442250
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4בלומינג סנטה קרוז26152945 - 551047
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
5סן חוזה אורורו26127744 - 551140
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6חורחה ווילסטרמן261241037 - 44740
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
7אוריינטה פטרולמרו261141143 - 41-237
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
8גואבירה מונטרו26871149 - 31-1831
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
9אולווייס רדי26861243 - 50730
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10ריאל פוטוסי26761359 - 41-1827
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
11רויאל פארי סיון26671355 - 39-1625
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
12ספורט בויס26581351 - 32-1923
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
13אורורה26651552 - 32-2023
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
14קלאב דסטרויירס26571443 - 23-2022
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
* לקבוצת San Jose הופחתו 3 נק'

חורחה ווילסטרמן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/12/2019 אורורה נגד חורחה ווילסטרמן ניצחון 0 : 2
08/12/2019 חורחה ווילסטרמן נגד סן חוזה אורורו תיקו 1 : 1
06/12/2019 בלומינג סנטה קרוז נגד חורחה ווילסטרמן ניצחון 0 : 3
01/12/2019 חורחה ווילסטרמן נגד קלאב דסטרויירס נצחון 7 : 1
28/11/2019 אולווייס רדי נגד חורחה ווילסטרמן תיקו 1 : 1
18/10/2019 חורחה ווילסטרמן נגד ריאל פוטוסי נצחון 3 : 1
06/10/2019 קלאב בוליבאר נגד חורחה ווילסטרמן תיקו 1 : 1
01/10/2019 חורחה ווילסטרמן נגד גואבירה מונטרו נצחון 2 : 0
27/09/2019 אוריינטה פטרולמרו נגד חורחה ווילסטרמן תיקו 1 : 1
22/09/2019 חורחה ווילסטרמן נגד רויאל פארי סיון נצחון 1 : 0

סטרונגסט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/12/2019 סטרונגסט נגד אוריינטה פטרולמרו בוליביאנית ראשונה נצחון 2 : 0
08/12/2019 רויאל פארי סיון נגד סטרונגסט בוליביאנית ראשונה ניצחון 0 : 2
05/12/2019 סטרונגסט נגד ספורט בויס בוליביאנית ראשונה נצחון 7 : 0
01/12/2019 נאסיונל פוטוסי נגד סטרונגסט בוליביאנית ראשונה ניצחון 0 : 4
24/11/2019 גואבירה מונטרו נגד סטרונגסט בוליביאנית ראשונה ניצחון 1 : 5
19/10/2019 סטרונגסט נגד אורורה בוליביאנית ראשונה תיקו 2 : 2
06/10/2019 סן חוזה אורורו נגד סטרונגסט בוליביאנית ראשונה הפסד 2 : 0
29/09/2019 סטרונגסט נגד בלומינג סנטה קרוז בוליביאנית ראשונה נצחון 6 : 1
25/09/2019 סטרונגסט נגד קלאב דסטרויירס בוליביאנית ראשונה נצחון 4 : 0
21/09/2019 אולווייס רדי נגד סטרונגסט בוליביאנית ראשונה תיקו 2 : 2

חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
25/08/2019 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 2 : 0
28/04/2019 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 2 : 1
17/02/2019 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט סטרונגסט 0 : 1
25/10/2018 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט חורחה ווילסטרמן 3 : 1
26/07/2018 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 4 : 1
07/06/2018 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט תיקו 2 : 2
03/06/2018 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט חורחה ווילסטרמן 2 : 1
31/05/2018 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 2 : 1
15/06/2017 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט תיקו 1 : 1
05/02/2017 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 2 : 1
20/11/2016 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 1 : 0
11/09/2016 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט סטרונגסט 0 : 3
13/05/2016 בוליביאנית ראשונה סטרונגסט נגד חורחה ווילסטרמן סטרונגסט 2 : 0
06/03/2016 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט חורחה ווילסטרמן 1 : 0
18/12/2015 בוליביאנית ראשונה חורחה ווילסטרמן נגד סטרונגסט תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס