ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

230. הסתיים לוגו - ספורטינג גיחון S,D 2.70 2.50 2.05 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מלוגו ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ספורטינג גיחון צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ספורטינג גיחון נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע ספורטינג גיחון נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מלוגו ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ספורטינג גיחון צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספורטינג גיחון עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מלוגו , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ספורטינג גיחון בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר מלוגו ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספורטינג גיחון במשחק חוץ יחסית לא קל מול לוגו , על פי מדד המומנטום הממוצע ספורטינג גיחון אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספורטינג גיחון במשחק חוץ שווה כוחות מול לוגו , למרות שלוגו מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של ספורטינג גיחון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוגו מארחת את ספורטינג גיחון במסגרת ספרדית שניה. ספורטינג גיחון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
2.70 2.50 2.05
32% 32% 36%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 15 דצמבר 2019. משחק בין לוגו לספורטינג גיחון במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לוגו המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 21 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.37 שערים) כאשר מנגד ספורטינג גיחון האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 22 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.95 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים לוגו ניצחה פעם אחת (נגד אלבסטה), הפסידה פעמיים (נגד ג'ירונה, קאדיז) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד דפורטיבו לה קורוניה, ראסינג סנטאנדר) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ספורטינג גיחון ניצחה פעם אחת (נגד פונפרדינה), הפסידה פעמיים (נגד טנריפה, נומנסיה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד מיראנדס, אוביידו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לוגו ניצחה פעם אחת ומנגד ספורטינג גיחון ניצחה 6 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.66 -0.67
סיכום כללי לוגו (10), ספורטינג גיחון (10) -3 -0.10
סיכום בית חוץ לוגו (5), ספורטינג גיחון (5) 2 0.60
ראש בראש כללי לוגו (10) נגד ספורטינג גיחון (10) 2 -0.70
ראש בראש בית חוץ לוגו (5) נגד ספורטינג גיחון (5) 2 -0.40

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוגו ספורטינג גיחון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.67
סיכום כללי לוגו (10), ספורטינג גיחון (10) -2 1
סיכום בית חוץ לוגו (5), ספורטינג גיחון (5) 1 -1
ראש בראש כללי לוגו (10) נגד ספורטינג גיחון (10) 1 -1
ראש בראש בית חוץ לוגו (5) נגד ספורטינג גיחון (5) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
19 9 10 מספר משחקים 10 9 19
4 1 3 נצחונות 4 1 5
9 5 4 תיקו 3 4 7
6 3 3 הפסדים 3 4 7
19 7 12 שערים שהבקיעו 15 3 18
26 11 15 שערים שספגו 11 8 19
7 3 4 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 4 7
5 2 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 6 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.8 1.2 ממוצע שערים למשחק 1.5 0.3 1.0
1.4 1.2 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 0.9 1.0
0.4 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.4
0.3 0.2 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.7 0.4
51" 67" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 59" 43"
37" 31" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 58" 52"
התפלגות זמני הבקעה
21.1%
0-15
22.2%
0.0%
15-30
11.1%
21.1%
30-45
16.7%
15.8%
45-60
11.1%
26.3%
60-75
5.6%
15.8%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לוגו (10), ספורטינג גיחון (10) 2.05 2.5
סיכום בית חוץ לוגו (5), ספורטינג גיחון (5) 1.70 0
ראש בראש כללי לוגו (10) נגד ספורטינג גיחון (10) 2.30 0
ראש בראש בית חוץ לוגו (5) נגד ספורטינג גיחון (5) 2.80 0
תאריך שעה 1 X 2
11/12/201916:052.752.552.00
12/12/201903:302.702.552.05
12/12/201909:152.652.552.10
12/12/201913:352.702.552.05
12/12/201914:452.652.552.10
15/12/201900:302.652.552.05
15/12/201910:152.702.552.05
15/12/201911:402.752.552.00
15/12/201917:402.802.552.00
15/12/201918:502.702.502.05

ספרדית שניה 16/12/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קאדיז19124315 - 271240
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
2אלמריה1998217 - 311435
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
3סראגוסה2096522 - 30833
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
4הואסקה20102817 - 23632
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
5פואנלבראדה1995520 - 25532
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6ג'ירונה2094724 - 28431
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
7נומנסיה2078519 - 22329
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
8אלצ'ה1977520 - 24428
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
9לאס פלמאס1984723 - 24128
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
10מיראנדס2077629 - 25-428
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
11פונפרדינה2069522 - 26427
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
12אלבסטה1983820 - 14-627
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
13אלקורקון2068623 - 22-126
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
14ראיו וייקאנו1959524 - 27324
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
15ספורטינג גיחון1957719 - 18-122
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
16אוביידו1956829 - 25-421
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
17לוגו1949626 - 19-721
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
18מלאגה1948718 - 16-220
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
19טנריפה2047926 - 21-519
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
20ראסינג סנטאנדר20211727 - 22-517
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
21אקסטרמדורה19451027 - 17-1017
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
22דפורטיבו לה קורוניה20191034 - 15-1912
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה

לוגו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/12/2019 ג'ירונה נגד לוגו הפסד 3 : 1
01/12/2019 לוגו נגד דפורטיבו לה קורוניה תיקו 0 : 0
24/11/2019 קאדיז נגד לוגו הפסד 2 : 1
17/11/2019 לוגו נגד ראסינג סנטאנדר תיקו 1 : 1
09/11/2019 אלבסטה נגד לוגו ניצחון 0 : 1
03/11/2019 לוגו נגד ראיו וייקאנו נצחון 1 : 0
26/10/2019 נומנסיה נגד לוגו הפסד 3 : 1
19/10/2019 לוגו נגד הואסקה נצחון 3 : 2
12/10/2019 אלמריה נגד לוגו תיקו 0 : 0
05/10/2019 לוגו נגד לאס פלמאס הפסד 0 : 2

ספורטינג גיחון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/12/2019 ספורטינג גיחון נגד פונפרדינה ספרדית שניה נצחון 1 : 0
30/11/2019 מיראנדס נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה תיקו 0 : 0
22/11/2019 ספורטינג גיחון נגד טנריפה ספרדית שניה הפסד 0 : 2
17/11/2019 אוביידו נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה תיקו 0 : 0
09/11/2019 ספורטינג גיחון נגד נומנסיה ספרדית שניה הפסד 0 : 1
01/11/2019 קאדיז נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה הפסד 3 : 1
27/10/2019 ספורטינג גיחון נגד סראגוסה ספרדית שניה נצחון 4 : 0
19/10/2019 אלצ'ה נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה ניצחון 0 : 1
12/10/2019 ספורטינג גיחון נגד אלקורקון ספרדית שניה הפסד 1 : 3
06/10/2019 פואנלבראדה נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה הפסד 2 : 0

לוגו נגד ספורטינג גיחון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/05/2019 ספרדית שניה ספורטינג גיחון נגד לוגו תיקו 0 : 0
22/12/2018 ספרדית שניה לוגו נגד ספורטינג גיחון תיקו 0 : 0
20/01/2018 ספרדית שניה לוגו נגד ספורטינג גיחון לוגו 3 : 1
27/08/2017 ספרדית שניה ספורטינג גיחון נגד לוגו ספורטינג גיחון 2 : 0
09/05/2015 ספרדית שניה לוגו נגד ספורטינג גיחון ספורטינג גיחון 1 : 2
07/12/2014 ספרדית שניה ספורטינג גיחון נגד לוגו ספורטינג גיחון 2 : 1
26/04/2014 ספרדית שניה ספורטינג גיחון נגד לוגו ספורטינג גיחון 2 : 0
24/11/2013 ספרדית שניה לוגו נגד ספורטינג גיחון ספורטינג גיחון 1 : 3
09/02/2013 ספרדית שניה לוגו נגד ספורטינג גיחון ספורטינג גיחון 1 : 2
09/09/2012 ספרדית שניה ספורטינג גיחון נגד לוגו תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס