שווייץ

כדורגל - שווייץ - שוויצרית ראשונה

165. הסתיים לוצרן - באזל S,D 3.75 3.25 1.50 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבאזל האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבאזל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבאזל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן לא אמורה לעשות בעיות לבאזל שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן לא אמורה לעשות בעיות לבאזל שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את באזל במסגרת שוויצרית ראשונה. באזל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. למרות שבאזל משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את באזל במסגרת שוויצרית ראשונה. באזל עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. למרות שבאזל משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את באזל במסגרת שוויצרית ראשונה. באזל עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את לוצרן בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  באזל אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את באזל במסגרת שוויצרית ראשונה. באזל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. למרות שבאזל משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן מארחת את באזל במסגרת שוויצרית ראשונה. באזל עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר ואמורה לעבור את לוצרן בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  באזל אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר משל לוצרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן לא אמורה לעשות בעיות לבאזל שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ראש בראש היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  באזל אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי המומנטום שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל לוצרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד ללוצרן , באזל קבוצה טובה יותר וגם על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) באזל טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  באזל אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי העוצמה שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל לוצרן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד ללוצרן , באזל קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי העוצמה והמומנטום הממוצע באזל טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד ללוצרן , באזל קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי העוצמה והמומנטום הממוצע באזל טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן לא אמורה לעשות בעיות לבאזל שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד ללוצרן , באזל קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי העוצמה והמומנטום הממוצע באזל טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שבאזל האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוצרן לא אמורה לעשות בעיות לבאזל שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד ללוצרן , באזל קבוצה טובה יותר וגם על פי מדדי העוצמה והמומנטום הממוצע באזל טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום ראשון, תאריך 15 דצמבר 2019. משחק בין לוצרן לבאזל במסגרת השוויצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לוצרן המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 15 נקודות ויחס שערים שלילי של -11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.88 וסופגת 1.53 שערים) כאשר מנגד באזל האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 36 נקודות ויחס שערים חיובי של 25 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.35 וסופגת 0.88 שערים).
לוצרן נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 5 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד יאנג בויז,סט. גאלן,פ.צ. ציריך,סרבט ז'נבה,לוגאנו) כאשר מנגד באזל עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד טרבזונספור,סיון,יאנג בויז).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לוצרן ניצחה פעמיים ומנגד באזל ניצחה 11 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6 -5.33
סיכום כללי לוצרן (10), באזל (10) -8 -1.50
סיכום בית חוץ לוצרן (5), באזל (5) -1 -0.40
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד באזל (15) -8 -0.93
ראש בראש בית חוץ לוצרן (7) נגד באזל (7) -2 -0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לוצרן באזל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.00 2.00
סיכום כללי לוצרן (10), באזל (10) -5 3
סיכום בית חוץ לוצרן (5), באזל (5) -3 -2
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד באזל (15) -4 4
ראש בראש בית חוץ לוצרן (7) נגד באזל (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
17 9 8 מספר משחקים 9 8 17
4 2 2 נצחונות 7 4 11
3 1 2 תיקו 1 2 3
10 6 4 הפסדים 1 2 3
15 6 9 שערים שהבקיעו 24 16 40
26 13 13 שערים שספגו 6 9 15
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 3 7
7 5 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.7 1.1 ממוצע שערים למשחק 2.7 2.0 2.4
1.5 1.4 1.6 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.1 0.9
0.2 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.4 0.4
0.4 0.6 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.3 0.1
59" 64" 56" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 25" 31"
29" 26" 32" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 25" 35"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
15.0%
13.3%
15-30
12.5%
0.0%
30-45
7.5%
26.7%
45-60
30.0%
26.7%
60-75
12.5%
33.3%
75-90
22.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לוצרן (10), באזל (10) 2.65 1.5
סיכום בית חוץ לוצרן (5), באזל (5) 3.00 3
ראש בראש כללי לוצרן (15) נגד באזל (15) 3.33 3
ראש בראש בית חוץ לוצרן (7) נגד באזל (7) 3.00 1
תאריך שעה 1 X 2
11/12/201916:053.353.201.55
12/12/201911:053.353.151.60
13/12/201917:003.353.151.55
15/12/201906:103.403.201.55
15/12/201907:353.453.201.55
15/12/201909:353.503.201.55
15/12/201910:253.553.251.50
15/12/201911:003.603.251.50
15/12/201911:353.653.251.50
15/12/201912:103.703.251.50
15/12/201913:153.653.251.50
15/12/201914:503.703.251.50
15/12/201916:503.753.251.50

שוויצרית ראשונה 16/12/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יאנג בויז17114224 - 391537
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
2באזל17113315 - 402536
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
3סט. גאלן18112525 - 421735
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4פ.צ. ציריך1893632 - 23-930
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5סרבט ז'נבה1876518 - 281027
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
6לוגאנו1755719 - 18-120
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
7סיון1762934 - 24-1020
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
8לוצרן17431026 - 15-1115
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
9נוישאטל קסאמקס1727831 - 19-1213
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
10ת'ון18231340 - 16-249
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

לוצרן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/12/2019 יאנג בויז נגד לוצרן הפסד 1 : 0
01/12/2019 לוצרן נגד סט. גאלן הפסד 1 : 4
23/11/2019 פ.צ. ציריך נגד לוצרן הפסד 3 : 0
09/11/2019 לוצרן נגד סרבט ז'נבה הפסד 1 : 2
03/11/2019 לוצרן נגד לוגאנו הפסד 1 : 2
30/10/2019 גראסהופרס נגד לוצרן ניצחון 0 : 1
26/10/2019 נוישאטל קסאמקס נגד לוצרן הפסד 2 : 0
20/10/2019 לוצרן נגד סיון נצחון 3 : 1
05/10/2019 ת'ון נגד לוצרן ניצחון 0 : 2
26/09/2019 לוצרן נגד נוישאטל קסאמקס נצחון 1 : 0

באזל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/12/2019 באזל נגד טרבזונספור הליגה האירופית נצחון 2 : 0
08/12/2019 באזל נגד סיון שוויצרית ראשונה נצחון 4 : 0
01/12/2019 באזל נגד יאנג בויז שוויצרית ראשונה נצחון 3 : 0
28/11/2019 קרסנודר נגד באזל הליגה האירופית הפסד 1 : 0
23/11/2019 סרבט ז'נבה נגד באזל שוויצרית ראשונה הפסד 2 : 0
10/11/2019 לוגאנו נגד באזל שוויצרית ראשונה ניצחון 0 : 3
07/11/2019 באזל נגד חטאפה הליגה האירופית נצחון 2 : 1
03/11/2019 באזל נגד נוישאטל קסאמקס שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
30/10/2019 סטאד אושי נגד באזל גביע שוויצרי ניצחון 1 : 2
27/10/2019 פ.צ. ציריך נגד באזל שוויצרית ראשונה הפסד 3 : 2

לוצרן נגד באזל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
29/09/2019 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 3 : 0
15/05/2019 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 3 : 2
30/03/2019 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל באזל 0 : 1
25/11/2018 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל תיקו 1 : 1
26/09/2018 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 2 : 1
19/05/2018 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן תיקו 2 : 2
11/03/2018 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל לוצרן 1 : 0
29/11/2017 גביע שוויצרי באזל נגד לוצרן באזל 2 : 1
25/11/2017 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל באזל 1 : 4
30/07/2017 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 3 : 1
28/04/2017 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל באזל 1 : 2
26/02/2017 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 3 : 1
15/10/2016 שוויצרית ראשונה באזל נגד לוצרן באזל 3 : 0
07/08/2016 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל באזל 2 : 3
16/05/2016 שוויצרית ראשונה לוצרן נגד באזל לוצרן 4 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס