הולנד

כדורגל - הולנד - הולנדית ראשונה

291. הסתיים דן האג - ווילם S,D 2.30 2.90 2.15 3 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  דן האג במשחק שבו יחסי הכוחות מול ווילם נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע ווילם נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ יחסית לא קל מול דן האג , על פי מדד המומנטום הכללי ווילם אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ שווה כוחות מול דן האג , למרות שדן האג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של ווילם טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ שווה כוחות מול דן האג , למרות שדן האג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של ווילם טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. דן האג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. דן האג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. דן האג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מדן האג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ שווה כוחות מול דן האג , למרות שדן האג מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של ווילם טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ שווה כוחות מול דן האג , למרות שדן האג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של ווילם טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ווילם במשחק חוץ שווה כוחות מול דן האג , למרות שדן האג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של ווילם טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דן האג מארחת את ווילם במסגרת הולנדית ראשונה. ווילם עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שבת, תאריך 23 נובמבר 2019. משחק בין דן האג לווילם במסגרת ההולנדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דן האג המארחת ממוקמת במקום ה-15 עם 10 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.08 וסופגת 1.77 שערים) כאשר מנגד ווילם האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 22 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.23 וסופגת 1.38 שערים).
במשחקים האחרונים דן האג ניצחה פעם אחת (נגד ויטסה ארנהיים), הפסידה 3 פעמים (נגד פורטונה סיטארד פעמיים, זוולה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד הירנביין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ווילם ניצחה 4 פעמים (נגד איינדהובן, HV & CV Quick, ר.ק.ס, טוונטה), הפסידה פעם אחת (נגד כרונינגן) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דן האג ניצחה 12 פעמים ומנגד ווילם ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -2.33
סיכום כללי דן האג (10), ווילם (10) -3 -1.00
סיכום בית חוץ דן האג (5), ווילם (5) 0 -0.20
ראש בראש כללי דן האג (15) נגד ווילם (15) 14 1.40
ראש בראש בית חוץ דן האג (8) נגד ווילם (8) 12 1.63

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דן האג ווילם
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 1.00
סיכום כללי דן האג (10), ווילם (10) -2 1
סיכום בית חוץ דן האג (5), ווילם (5) -1 -1
ראש בראש כללי דן האג (15) נגד ווילם (15) 7 -7
ראש בראש בית חוץ דן האג (8) נגד ווילם (8) 6 -6
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 4 4 8
3 2 1 נצחונות 2 2 4
0 0 0 תיקו 0 0 0
8 4 4 הפסדים 2 2 4
13 9 4 שערים שהבקיעו 3 7 10
21 12 9 שערים שספגו 4 9 13
3 2 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.5 0.8 ממוצע שערים למשחק 0.8 1.8 1.3
1.9 2.0 1.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 2.3 1.6
0.3 0.3 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.0 0.1
0.3 0.2 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.3 0.4
29" 15" 48" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 27" 32" 30"
39" 39" 38" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 62" 40" 49"
התפלגות זמני הבקעה
23.1%
0-15
0.0%
23.1%
15-30
30.0%
7.7%
30-45
30.0%
15.4%
45-60
20.0%
0.0%
60-75
20.0%
30.8%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דן האג (10), ווילם (10) 2.30 2
סיכום בית חוץ דן האג (5), ווילם (5) 2.30 2
ראש בראש כללי דן האג (15) נגד ווילם (15) 3.13 8
ראש בראש בית חוץ דן האג (8) נגד ווילם (8) 3.38 8
תאריך שעה 1 X 2
20/11/201916:102.302.952.10
21/11/201917:402.402.952.00
22/11/201922:102.452.952.00
23/11/201911:202.402.952.00
23/11/201913:352.352.952.05
23/11/201913:552.302.952.10
23/11/201915:402.252.952.15
23/11/201920:452.202.952.20
23/11/201921:302.252.952.20
23/11/201921:352.252.952.15
23/11/201921:502.302.902.15

הולנדית ראשונה 23/11/2019 21:52

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אייאקס1311209 - 433435
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אלקמאר139228 - 312329
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
3איינדהובן1373317 - 291224
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
4אוטרכט1372418 - 281023
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5ויטסה ארנהיים1372419 - 24523
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
6ווילם1371518 - 16-222
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
7הראקלס1363418 - 24621
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
8הירנביין1356214 - 20621
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9כרונינגן1362514 - 17320
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
10פיינורד1355324 - 25120
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
11טוונטה1353524 - 23-118
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
12ספרטה רוטרדם1344524 - 22-216
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
13אמן1341828 - 16-1213
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
14פורטונה סיטארד1333732 - 18-1412
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
15דן האג1331923 - 14-910
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
16זוולה1331932 - 19-1310
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
17ונלו13301037 - 12-259
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
18ר.ק.ס13111136 - 14-224
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה

דן האג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/11/2019 פורטונה סיטארד נגד דן האג הפסד 1 : 0
03/11/2019 דן האג נגד הירנביין תיקו 1 : 1
31/10/2019 פורטונה סיטארד נגד דן האג הפסד 3 : 0
26/10/2019 ויטסה ארנהיים נגד דן האג ניצחון 0 : 2
20/10/2019 זוולה נגד דן האג הפסד 3 : 1
06/10/2019 דן האג נגד אייאקס הפסד 0 : 2
27/09/2019 אמן נגד דן האג הפסד 3 : 0
22/09/2019 דן האג נגד אלקמאר הפסד 0 : 1
31/08/2019 דן האג נגד ונלו נצחון 1 : 0
17/08/2019 דן האג נגד ספרטה רוטרדם הפסד 1 : 2

ווילם

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/11/2019 ווילם נגד איינדהובן ליגה הולנדית נצחון 2 : 1
03/11/2019 כרונינגן נגד ווילם ליגה הולנדית הפסד 2 : 0
30/10/2019 HV & CV Quick נגד ווילם גביע הולנדי ניצחון 0 : 4
26/10/2019 ווילם נגד ר.ק.ס ליגה הולנדית נצחון 2 : 1
19/10/2019 טוונטה נגד ווילם ליגה הולנדית ניצחון 0 : 1
06/10/2019 ווילם נגד אלקמאר ליגה הולנדית תיקו 1 : 1
29/09/2019 אוטרכט נגד ווילם ליגה הולנדית הפסד 2 : 0
21/09/2019 ווילם נגד ונלו ליגה הולנדית נצחון 1 : 0
15/09/2019 הראקלס נגד ווילם ליגה הולנדית הפסד 4 : 1
01/09/2019 ווילם נגד פיינורד ליגה הולנדית הפסד 0 : 1

דן האג נגד ווילם

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/05/2019 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 6 : 2
14/12/2018 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג דן האג 0 : 3
17/02/2018 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 2 : 1
09/09/2017 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג דן האג 1 : 2
05/04/2017 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג דן האג 1 : 2
05/11/2016 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 1 : 0
17/04/2016 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג דן האג 0 : 2
12/12/2015 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם תיקו 1 : 1
10/05/2015 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג ווילם 1 : 0
08/11/2014 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 3 : 2
20/01/2013 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג תיקו 1 : 1
27/10/2012 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 2 : 0
18/12/2010 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 2 : 1
18/09/2010 ליגה הולנדית ווילם נגד דן האג דן האג 2 : 4
13/02/2010 ליגה הולנדית דן האג נגד ווילם דן האג 3 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
2 D. Malone קשר מושהה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
2 F. Lewis מגן פציעה בברך ספק משחק
22 J. Queiros מגן פגיעה בשריר ספק משחק
16 M. Vrousai חלוץ פציעה בקרסול ספק משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

292. הסתיים דן האג (1+) - ווילם 1.40 3.60 3.95 3 - 3 מידע נוסף
293. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דן האג - ווילם 1.55 1.75 6 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס