סין

כדורגל - סין - סינית ראשונה

13. הסתיים טיאנג'ין טדה - שנזן S,D 3.50 3.15 1.55 3 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  טיאנגין טדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משנזן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משנזן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה במשחק שווה כוחות מול שנזן , אך מכיוון שטיאנגין טדה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר משנזן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה במשחק יחסית לא קל מול שנזן , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שטיאנגין טדה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טיאנגין טדה מארחת את שנזן במסגרת סינית ראשונה. טיאנגין טדה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.50 3.15 1.55
27% 45% 27%
(6 ממליצים) (10 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שבת, תאריך 23 נובמבר 2019. משחק בין טיאנג'ין טדה לשנזן במסגרת הסינית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טיאנג'ין טדה המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 35 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.37 וסופגת 1.56 שערים) כאשר מנגד שנזן האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 20 נקודות ויחס שערים שלילי של -17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.04 וסופגת 1.67 שערים).
במשחקים האחרונים טיאנג'ין טדה ניצחה פעמיים (נגד בייג'ין רנהה, שנחאי שנהואה), הפסידה 3 פעמים (נגד בייג'ין גואן, חביי צ'יינה פורטיון, שנחאי סיפג) כאשר מנגד במשחקים האחרונים שנזן הפסידה 3 פעמים (נגד גואנגזו אברגראנד, שנחאי שנהואה, דליאן ייפאנג) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ווהאן, בייג'ין גואן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טיאנג'ין טדה ניצחה 8 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2 0.00
סיכום כללי טיאנג'ין טדה (10), שנזן (10) 1 0.10
סיכום בית חוץ טיאנג'ין טדה (5), שנזן (5) 7 1.80
ראש בראש כללי טיאנג'ין טדה (13) נגד שנזן (13) 8 0.92
ראש בראש בית חוץ טיאנג'ין טדה (6) נגד שנזן (6) 8 1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טיאנג'ין טדה שנזן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 -2.33
סיכום כללי טיאנג'ין טדה (10), שנזן (10) -1 -2
סיכום בית חוץ טיאנג'ין טדה (5), שנזן (5) 3 -4
ראש בראש כללי טיאנג'ין טדה (13) נגד שנזן (13) 4 -4
ראש בראש בית חוץ טיאנג'ין טדה (6) נגד שנזן (6) 4 -4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
25 13 12 מספר משחקים 12 13 25
9 3 6 נצחונות 4 0 4
5 2 3 תיקו 4 3 7
11 8 3 הפסדים 4 10 14
35 15 20 שערים שהבקיעו 15 7 22
39 21 18 שערים שספגו 13 25 38
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 0 2
6 4 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 8 12
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.2 1.7 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.5 0.9
1.6 1.6 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 1.9 1.5
0.2 0.2 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.0 0.1
0.2 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.6 0.5
33" 34" 33" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 39" 46"
38" 32" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 50" 37" 43"
התפלגות זמני הבקעה
11.4%
0-15
0.0%
25.7%
15-30
22.7%
8.6%
30-45
9.1%
17.1%
45-60
18.2%
17.1%
60-75
4.5%
20.0%
75-90
45.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טיאנג'ין טדה (10), שנזן (10) 3.35 6
סיכום בית חוץ טיאנג'ין טדה (5), שנזן (5) 2.90 2
ראש בראש כללי טיאנג'ין טדה (13) נגד שנזן (13) 2.15 0
ראש בראש בית חוץ טיאנג'ין טדה (6) נגד שנזן (6) 1.83 1
תאריך שעה 1 X 2
20/11/201916:101.902.952.60
20/11/201923:351.952.952.50
20/11/201923:402.002.952.45
22/11/201915:402.002.952.40
22/11/201915:452.052.952.40
22/11/201916:352.052.952.35
23/11/201904:052.052.952.40
23/11/201906:252.052.952.35
23/11/201907:152.052.902.40
23/11/201908:552.002.902.45
23/11/201909:152.152.902.25
23/11/201909:202.402.902.05
23/11/201909:303.353.101.60
23/11/201909:353.403.101.60
23/11/201909:403.503.151.55

סינית ראשונה 24/11/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בייג'ין גואן28211623 - 533064
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
2גואנגזו אברגראנד27203423 - 603763
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
3שנחאי סיפג27195323 - 553262
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4שנדונג לוננג28146831 - 501948
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
5ג'יאנגסו סיינטי27128738 - 521444
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6ווהאן28118939 - 39041
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
7חנאן ג'יין-יה281071143 - 37-637
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
8צ'ונגצ'ינג ליפאן28991044 - 36-836
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9טיאנג'ין טדה271051242 - 37-535
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10דליאן ייפאנג27971143 - 38-534
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
11גואנגז'ואו ר.פ.28951467 - 53-1432
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
12שנחאי שנהואה28861451 - 42-930
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
13חביי צ'יינה פורטיון27851448 - 31-1729
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
14Tianjin Tianhai283131250 - 35-1522
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
15שנזן27481545 - 28-1720
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16בייג'ין רנהה27342059 - 23-3613
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

טיאנג'ין טדה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/10/2019 בייג'ין גואן נגד טיאנג'ין טדה הפסד 3 : 1
20/10/2019 טיאנג'ין טדה נגד בייג'ין רנהה נצחון 1 : 0
21/09/2019 חביי צ'יינה פורטיון נגד טיאנג'ין טדה הפסד 2 : 1
15/09/2019 שנחאי שנהואה נגד טיאנג'ין טדה ניצחון 0 : 3
14/08/2019 שנחאי סיפג נגד טיאנג'ין טדה הפסד 5 : 1
10/08/2019 טיאנג'ין טדה נגד ווהאן נצחון 2 : 1
03/08/2019 טיאנג'ין טדה נגד חנאן ג'יין-יה נצחון 2 : 0
28/07/2019 NagaWorld נגד טיאנג'ין טדה הפסד 1 : 0
20/07/2019 טיאנג'ין טדה נגד דליאן ייפאנג תיקו 3 : 3
11/07/2019 טיאנג'ין טדה נגד גואנגזו אברגראנד הפסד 0 : 3

שנזן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/10/2019 שנזן נגד ווהאן סינית ראשונה תיקו 4 : 4
18/10/2019 שנזן נגד גואנגזו אברגראנד סינית ראשונה הפסד 2 : 3
26/09/2019 שנחאי שנהואה נגד שנזן סינית ראשונה הפסד 2 : 1
21/09/2019 דליאן ייפאנג נגד שנזן סינית ראשונה הפסד 2 : 0
13/09/2019 שנזן נגד בייג'ין גואן סינית ראשונה תיקו 1 : 1
14/08/2019 שנזן נגד גואנגז'ואו ר.פ. סינית ראשונה נצחון 4 : 0
02/08/2019 שנזן נגד בייג'ין רנהה סינית ראשונה תיקו 1 : 1
28/07/2019 ג'יאנגסו סיינטי נגד שנזן סינית ראשונה הפסד 2 : 0
21/07/2019 שנדונג לוננג נגד שנזן סינית ראשונה הפסד 3 : 0
13/07/2019 NagaWorld נגד שנזן סינית ראשונה תיקו 2 : 2

טיאנג'ין טדה נגד שנזן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/06/2019 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה תיקו 0 : 0
10/07/2011 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה טיאנג'ין טדה 1 : 2
01/04/2011 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן טיאנג'ין טדה 1 : 0
23/10/2010 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן טיאנג'ין טדה 1 : 0
14/07/2010 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה טיאנג'ין טדה 1 : 2
17/10/2009 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה תיקו 1 : 1
27/06/2009 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן טיאנג'ין טדה 3 : 0
28/09/2008 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה תיקו 1 : 1
13/04/2008 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן תיקו 1 : 1
18/08/2007 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה תיקו 1 : 1
09/03/2007 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן טיאנג'ין טדה 2 : 0
27/05/2006 סינית ראשונה טיאנג'ין טדה נגד שנזן טיאנג'ין טדה 2 : 0
11/03/2006 סינית ראשונה שנזן נגד טיאנג'ין טדה טיאנג'ין טדה 2 : 3
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס