אנגליה

כדורגל - אנגליה - גביע אנגלי

242. הסתיים לינקולן - איפסוויץ' S,D 1.95 2.65 2.80 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן במשחק שווה כוחות מול איפסוויץ , אך מכיוון שלינקולן מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מאיפסוויץ , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  איפסוויץ במשחק חוץ שווה כוחות מול לינקולן , למרות שלינקולן מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של איפסוויץ טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן במשחק שווה כוחות מול איפסוויץ , אך מכיוון שלינקולן מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מאיפסוויץ , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קבוצהמארחת} מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. איפסוויץ עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לינקולן מארחת את איפסוויץ במסגרת גביע אנגלי. לינקולן עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
1.95 2.65 2.80
32% 36% 32%
(8 ממליצים) (9 ממליצים) (8 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2019. משחק בין לינקולן לאיפסוויץ' במסגרת הגביע אנגלי.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים לינקולן ניצחה פעם אחת (נגד רות'רהאם), הפסידה פעמיים (נגד ג'ילינגהאם, פורטסמות') ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד איפסוויץ', ווימבלדון) כאשר מנגד במשחקים האחרונים איפסוויץ' ניצחה פעמיים (נגד רוצ'דייל, סאות'נד יונייטד), הפסידה פעמיים (נגד קולצ'סטר, רות'רהאם) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד לינקולן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לינקולן ניצחה פעם אחת ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 0.67
סיכום כללי לינקולן (10), איפסוויץ' (10) 0 -1.20
סיכום בית חוץ לינקולן (5), איפסוויץ' (5) 3 -0.60
ראש בראש כללי לינקולן (3) נגד איפסוויץ' (3) 2 0.33
ראש בראש בית חוץ לינקולן (1) נגד איפסוויץ' (1) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לינקולן איפסוויץ'
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 0.67
סיכום כללי לינקולן (10), איפסוויץ' (10) -1 -1
סיכום בית חוץ לינקולן (5), איפסוויץ' (5) 2 -1
ראש בראש כללי לינקולן (3) נגד איפסוויץ' (3) 1 -1
ראש בראש בית חוץ לינקולן (1) נגד איפסוויץ' (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
16 9 7 מספר משחקים 6 9 15
5 1 4 נצחונות 3 7 10
3 2 1 תיקו 2 1 3
8 6 2 הפסדים 1 1 2
18 8 10 שערים שהבקיעו 10 15 25
21 14 7 שערים שספגו 5 5 10
6 1 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 6 8
5 2 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.9 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.7 1.7
1.3 1.6 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.8 0.6 0.7
0.4 0.1 0.7 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.7 0.5
0.3 0.2 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.1 0.2
38" 43" 29" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 33" 24" 27"
31" 30" 35" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 38" 43" 40"
התפלגות זמני הבקעה
5.6%
0-15
24.0%
11.1%
15-30
8.0%
38.9%
30-45
8.0%
27.8%
45-60
16.0%
0.0%
60-75
28.0%
16.7%
75-90
16.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לינקולן (10), איפסוויץ' (10) 2.10 1
סיכום בית חוץ לינקולן (5), איפסוויץ' (5) 2.10 2
ראש בראש כללי לינקולן (3) נגד איפסוויץ' (3) 2.33 2
ראש בראש בית חוץ לינקולן (1) נגד איפסוויץ' (1) 1.00 1
תאריך שעה 1 X 2
18/11/201916:102.102.702.45
18/11/201917:152.102.702.50
19/11/201920:052.102.702.45
20/11/201900:002.102.752.50
20/11/201909:002.152.702.40
20/11/201910:252.202.702.40
20/11/201911:402.202.702.35
20/11/201912:202.202.702.40
20/11/201913:452.202.652.40
20/11/201916:002.152.652.45
20/11/201916:252.202.652.40
20/11/201917:502.202.602.40
20/11/201918:052.202.602.45
20/11/201918:102.202.602.40
20/11/201919:502.202.602.45
20/11/201920:102.202.602.40
20/11/201920:202.252.602.40
20/11/201920:252.202.602.40
20/11/201920:552.102.602.60
20/11/201921:002.052.602.65
20/11/201921:102.052.602.60
20/11/201921:202.052.602.65
20/11/201921:302.002.652.70
20/11/201921:351.952.652.80

לינקולן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/11/2019 ג'ילינגהאם נגד לינקולן הפסד 1 : 0
12/11/2019 לינקולן נגד רות'רהאם נצחון 3 : 0
09/11/2019 איפסוויץ' נגד לינקולן תיקו 1 : 1
02/11/2019 ווימבלדון נגד לינקולן תיקו 1 : 1
22/10/2019 פורטסמות' נגד לינקולן הפסד 1 : 0
18/10/2019 לינקולן נגד שרוסברי תיקו 0 : 0
12/10/2019 פטרבורו נגד לינקולן הפסד 2 : 0
05/10/2019 לינקולן נגד סנדרלנד נצחון 2 : 0
01/10/2019 לינקולן נגד Manche1ster United U21 הפסד 0 : 1
21/09/2019 לינקולן נגד אוקספורד יונייטד הפסד 0 : 6

איפסוויץ'

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/11/2019 קולצ'סטר נגד איפסוויץ' גביע הליגות הנמוכות הפסד 1 : 0
09/11/2019 איפסוויץ' נגד לינקולן מוק' גביע אנגלי תיקו 1 : 1
05/11/2019 רוצ'דייל נגד איפסוויץ' אנגלית ראשונה ניצחון 0 : 1
26/10/2019 סאות'נד יונייטד נגד איפסוויץ' אנגלית ראשונה ניצחון 1 : 3
23/10/2019 איפסוויץ' נגד רות'רהאם אנגלית ראשונה הפסד 0 : 2
20/10/2019 אקרינגטון סטנלי נגד איפסוויץ' אנגלית ראשונה הפסד 2 : 0
08/10/2019 איפסוויץ' נגד ג'ילינגהאם גביע הליגות הנמוכות נצחון 4 : 0
05/10/2019 פליטווד טאון נגד איפסוויץ' אנגלית ראשונה ניצחון 0 : 1
28/09/2019 איפסוויץ' נגד טרנמיר אנגלית ראשונה נצחון 4 : 1
14/09/2019 איפסוויץ' נגד דונקסטר אנגלית ראשונה תיקו 0 : 0

לינקולן נגד איפסוויץ'

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
09/11/2019 מוק' גביע אנגלי איפסוויץ' נגד לינקולן תיקו 1 : 1
17/01/2017 מוק' גביע אנגלי לינקולן נגד איפסוויץ' לינקולן 1 : 0
07/01/2017 מוק' גביע אנגלי איפסוויץ' נגד לינקולן תיקו 2 : 2
1 Vickers
5 Shackell
6 Bolger
3 Toffolo
23 Eardley
28 Hesketh
12 Chapman
18 Grant
26 Anderson
29 Akinde
11Bruno Andrade
1 Holý
5 Wilson
22 Nsiala
30 Kenlock
2 Donacien
23 Dozzell
44 Huws
42Brett Mcgavin
48 Keane
38 Georgiou
18 Judge

2-4-4

4-3-3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

243. הסתיים לינקולן - איפסוויץ' (1+) 3.80 3.20 1.50 0 - 1 מידע נוסף
244. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לינקולן - איפסוויץ' 2.00 1.40 1 מידע נוסף
245. הסתיים מחצית ראשונה לינקולן - איפסוויץ' 2.50 1.75 3.50 0 - 0 מידע נוסף
246. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 לינקולן - איפסוויץ' 2.80 2.70 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס